Посібник «Мій конспект. Історія України. 7 клас»

УРОК 6

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ ЗА ТЕМОЮ «ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК КИЇВСЬКОЇ РУСІ»

Мета: узагальнити й систематизувати знання за темою; розвивати вміння аналізувати історичні факти й події, узагальнювати фактичний матеріал, робити висновки, давати характеристику історичним діячам, розкривати їх місце і значення в історичному процесі, складати хронологічні таблиці, виховувати повагу до історії України.

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань.

Обладнання: Свідерський Ю. Ю., Ладиченко Т. В., Романишин Н. Ю. Історія України: Підруч. для 7 кл. — К.: Грамота, 2007; атлас «Історія України. 7 клас», ілюстрації до теми.

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина уроку

II. Мотивація навчальної діяльності

Назва теми записана на дошці.

Завдання

Назвіть проблеми, які розглядалися в ході вивчення розділу «Виникнення та розвиток Київської Русі». (Відповіді записуються на дошці та зберігаються до кінця уроку.)

III. Узагальнення та систематизація фактів, подій, явищ

1. Розташуйте у хронологічній послідовності племена, які проживали на території України: авари; гуни; сармати; скіфи; готи; кіммерійці. (Відповідь: кіммерійці, скіфи, сармати, готи, гуни, авари)

2. Назвіть східнослов’янські союзи, які утворилися на території сучасної України, покажіть місце їх розселення по карті, назвіть їх міста-столиці.

3. З числа наведених положень позначте такі, що характеризують ознаки кризи первісного родоплемінного ладу й початку державної консолідації у східних слов’ян.

1) Існування сусідської общини.

2) Виникнення приватної власності на майно і худобу.

3) Існування спільної власності роду на знаряддя та продукти праці.

4) Виникнення майнової нерівності.

5) Поява знаті.

6) Існування родової общини.

7) Поява групи професійної військової верхівки на чолі з князями.

8) Утворення великих союзів племен.

Історичний диктант

1. Князь, що у 860 р. здійснив переможний похід на Візантію. (Аскольд)

2. Олег прийшов до влади в Києві в р. (882)

3. Назвіть дату повстання древлян. (945 р.)

4. Назвіть термін, що відповідає наведеному визначенню: «Щорічний об’їзд князем підвладних йому територій та збирання данини». (Полюддя)

5. Назвіть роки правління князя Святослава. (964-972 рр.)

6. Які з нижчезгаданих походів були здійснені князем Святославом:

а) розгром Хозарського каганату;

б) походи на Балкани;

в) всі згадані походи;

г) у жодному з цих походів князь Святослав участі не брав?

7. Хто з керівників Київської Русі упорядкував спосіб збирання та розміри данини? (Ольга)

8. Хто прийшов до влади в Києві у 882 р.? (Олег)

9. Хто з князів розгромив Хозарський каганат? (Святослав)

10. Хто уклав договір з Візантією у 907 р.? (Олег)

11. Назвіть подію за її описом.

«Наприкінці IV ст. Європа зазнала навали гунів, яка привела в рух масу інших племен». (Велике переселення народів)

12. Яку історичну подію описує літопис: «І звелів своїм воїнам зробити колеса і поставити на них кораблі. І з попутним вітром підняли вони вітрила і пішли з боку поля на місто»? (Похід Олега на Константинополь)

13. Поставте імена князів у правильній хронологічній послідовності їх правління: Ігор, Святослав, Олег, Ольга, Аскольд.

Робота в парах

Учитель пропонує учням обмінятися роботами. Отримуючи правильні відповіді, учні підраховують бали (за кожну правильну відповідь — один бал). Ця кількість балів може розглядатися вчителем як третина від можливої оцінки.

«Ґронування»

Побудуйте «ґроно» до імені одного з київських князів.

Робота з історичним джерелом

Учитель. Мені до рук потрапив історичний лист, але в ньому дуже багато помилок, які вам належить виправити.

«Святослав був сином Олега та Ольги. Він прийшов до влади в 945 р. За його правління територія Київської Русі значно зменшилася. Святославу не вдалося здолати Хозарський каганат. Похід на Балкани у 968 р. був успішним, проте другий Балканський похід завершився поразкою. Навесні 972 р., повертаючись до Києва, Святослав загинув у битві з половцями біля дніпровських порогів».

(Відповідь: Святослав був сином Ігоря; прийшов до влади в 964 р.; територія збільшилася; розгромив Хозарський каганат; загинув у битві з печенігами.)

Повернутися до проблем, що були написані на початку уроку, як проблеми, що вивчаються в цій темі, обговорити, чи про всі з них було згадано на уроці, поцікавитися, що залишилося для учнів незрозумілим.

IV. Підбиття підсумків. Виставлення оцінок

V. Домашнє завдання

Повторити матеріал підручника (§§ 1-5). Підготуватися до тематичного оцінювання.