Посібник «Мій конспект. Історія України. 7 клас»

УРОК 35

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗА ТЕМОЮ «УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО ТА ІНШИХ ДЕРЖАВ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIV-XVI ст.»

Мета: перевірити рівень засвоєння учнями матеріалу теми; повторити основні положення теми; розвивати вміння аналізувати, давати письмові відповіді на запитання, самостійно працювати.

Тип уроку: урок контролю та перевірки знань.

Обладнання: картки з завданнями двох варіантів; питання тестів.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

Учитель повідомляє тему та мету уроку. Роз’яснює умови виконання роботи. Відповідає на запитання, які виникли в учнів стосовно правил виконання роботи.

II. Виконання завдань

Учні отримують картки із завданнями двох варіантів.

Варіант І

1. Заповніть пропуски в таблиці.

Захоплення українських земель іноземними державами

Велике князівство Литовське

Буковина

Польське королівство

Закарпаття (ХІ-ХІІІ ст.)

2. Дайте визначення понять: магнати, ясир, фільварок.

3. Охарактеризуйте становище українців у складі Польського королівства.

4. Назвіть рік, місце, причини, наслідки, сторони, що уклали Кревську унію.

5. Складіть тези виступу на тему «Завоювання Московською державою Чернігово-Сіверських земель».

6. Позначте одним реченням, чим уславились названі особи: Швайпольт Фіоль, Костянтин Острозький, Свидригайло, Федір Коріатович.

Варіант II

1. Заповніть пропуски в таблиці.

Захоплення українських земель іноземними державами

Молдовське князівство

Московська держава

Галичина (1340), Західне Поділля (1434)

Угорське королівство

2. Дайте визначення понять: шляхта, дворище, Магдебурське право.

3. Охарактеризуйте становище українців у складі Великого князівства Литовського.

4. Назвіть рік, місце, учасників, причини та наслідки Грюнвальдської битви.

5. Складіть тези виступу на тему «Утворення Кримського ханату. Походи кримських ханів на українські землі та їхні наслідки».

6. Позначте одним реченням, чим уславились названі особи: Вітовт, Юрій Дрогобич, Хаджі-Гірей, Володимир Олелькович.

Тестування

1. Литовська держава утворилася:

а) у ХІІ ст.;

б) XIII ст.;

в) XIV ст.

2. У битві на річці Сині Води перемогу здобув князь:

а) Гедимін;

б) Вітовт;

в) Ольгерд.

3. Битва на річці Сині Води відбулася:

а) 1349 р.;

б) 1362 р.;

в) 1380 р.

4. Кревську унію підписали:

а) Литва та Польща;

б) Литва та Московське князівство;

в) Польща та Угорщина.

5. За Кревською унією Литва та Польща:

а) укладали мир після тривалої війни;

б) об’єднувалися у складі однієї держави;

в) домовлялися про поширення православ’я.

6. Кревська унія була підписана:

а) 1363 р.;

б) 1380 р.;

в) 1385 р.

7. Грюнвальдська битва сталася між:

а) Литвою та Польщею;

б) Тевтонським орденом і монголо-татарами;

в) Тевтонським орденом і литовсько-польськими військами.

8. Грюнвальдська битва відбулася:

а) 1380 р.;

б) 1385 р.;

в) 1410 р.

9. Городельська унія 1413 р. передбачала:

а) заборону православ’я;

б) призначення на вищі посади в Литві лише католиків;

в) рівноправ’я православ’я та католицизму в Литві.

10. Битва під Вількомиром відбулася між:

а) між Сигізмундом і Свидригайлом;

б) Вітовтом і Свидригайлом;

в) Сигізмундом і Тевтонським орденом.

11. Князі Олельковичі правили в:

а) Києві;

б) Чернігові;

в) Львові.

12. Кримське ханство стало васалом:

а) Молдовії;

б) Литви;

в) Османської імперії.

Відповіді: 1 б; 2 в; 3 б; 4 а; 5 б; 6 в; 7 в; 8 в; 9 б; 10 а; 11 а; 12 в.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

ЗмістПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.