Посібник «Мій конспект. Історія України. 7 клас»

ТЕМА 4. ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА

УРОК 21

ТЕМА. УТВОРЕННЯ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ЗА РОМАНА МСТИСЛАВИЧА

Мета: ознайомити учнів з новим етапом української історії — Галицько-Волинською державою, поглибити й систематизувати знання про Галицьке й Волинське князівства, їх об’єднання; розкрити основні напрямки діяльності князя Романа Мстиславича та показати, як його сини боролися за відродження Галицько-Волинської держави; сприяти формуванню навичок самостійної роботи та розвитку критичного мислення учнів; розвивати вміння аналізувати, порівнювати, висловлювати власну точку зору.

Тип уроку: засвоєння нових знань та вмінь.

Обладнання: Свідерський Ю. Ю., Ладиченко Т. В., Романишин Н. Ю. Історія України: Підруч. для 7 кл. — К.: Грамота, 2007; атлас «Історія України. 7 клас», ілюстрації до теми.

Поняття: «бояри», «опозиція», «регентство».

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності

Тема уроку записана на дошці.

Завдання

1. Знайдіть у записі теми уроку відомі вам назви.

2. Поставте запитання до теми уроку. Запишіть їх у зошити. Зачитайте.

Учитель записує висловлені пропозиції на дошці, стежачи за тим, щоб вони не повторювалися, і зазначає, що дати відповіді на ці питання є завданням уроку.

III. Вивчення нового матеріалу

Завдання

Назвіть відомі вам факти з історії Волинського і Галицького князівств.

Усі пропозиції учитель записує на дошці.

Розповідь учителя

Учитель розповідає про створення Галицько-Волинської держави.

Робота з таблицею

Прочитати текст підручника (С. 148-149) і заповнити таблицю «Внутрішня і зовнішня політика Романа Мстиславича».

Внутрішня політика

Зовнішня політика

1. Зміцнив центральну владу. Обмежив права бояр.

2. Підніс економічну та військову могутність князівства.

3. Спирався у своїй діяльності на дружину і середні і вищі верстви населення волинських міст

1. 1203 р. — оволодів Києвом, став наймогутнішим правителем Південно-Західної Русі.

2. Провів успішні походи проти половців та литовських князів.

3. Підтримував дружні відносини з Візантією і країнами Західної Європи.

4. Установив тісні взаємини з Німеччиною

Обговорення завдання, визначення головних ознак діяльності князя.

Робота з підручником

Прочитати текст підручника (С. 149, 150-151), дати відповіді на запитання й виконати завдання.

1. Чому поляки влаштували засідку на Романа?

2. Які висновки про Романа можна зробити зі слів польського хроніста XIII ст.: «За короткий час він так піднявся, що правив над усіма землями і князями Русі»?

3. Назвіть ознаки, які характеризували історію Галицької та Волинської землі після смерті Романа Мстиславича.

4. Поясніть, чому цей період дістав назву «боярська смута».

5. Яка роль у цей період належала княгині Анні — матері Романовых дітей — Данила та Василька?

6. Визначте наслідки періоду «боярської смути» для історії Галицько-Волинського князівства

IV. Закріплення вивченого матеріалу

Складіть від імені Романа Мстиславича розповідь про його життя на зразок «Повчання дітям» Володимира Мономаха, у якому він повідомляє про головні події свого життя і дає настанови нащадкам.

V. Домашнє завдання

Опрацювати текст підручника (Свідерський Ю. Ю., Ладиченко Т. В., Романишин Н. Ю. Історія України: Підруч. для 7 кл. — К.: Грамота, 2007. — § 15) і відповісти на запитання.