Посібник «Мій конспект. Історія України. 7 клас»

ТЕМА 3. КИЇВСЬКА РУСЬ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XI — ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIII ст.

УРОК 14

ТЕМА. КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА ЗА ЯРОСЛАВИЧІВ

Мета: ознайомити учнів з історією Київської держави за правління синів Ярослава, сформувати уявлення про міжусобні війни, їх причини, характер і наслідки, значення для подальшого розвитку історичних подій; розкрити та оцінити рішення Любецького з’їзду князів; формувати навички самостійної роботи та сприяти розвиткові критичного мислення; розвивати вміння працювати з різними історичними джерелами, висловлювати власну точку зору.

Тип уроку: засвоєння нових знань та вмінь.

Обладнання: Свідерський Ю. Ю., Ладиченко Т. В., Романишин Н. Ю. Історія України: Підруч. для 7 кл. — К.: Грамота, 2007; атлас «Історія України. 7 клас», ілюстрації до теми.

Поняття: «половці», «Любецький з’їзд».

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина уроку

II. Мотивація навчальної діяльності

Завдання

Прочитайте на дошці тему уроку. Поставте запитання до теми уроку.

III. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя

Учитель розповідає про принципи престолонаслідування в Київській Русі, використовуючи схеми.

Принцип престолонаслідування в Київській державі, що діяв до 1054 р.

Принцип престолонаслідування, запроваджений Ярославом Мудрим

Робота в групах

1. Обговоріть у групі політичний заповіт Ярослава Мудрого. Зробіть висновки про те, що змусило князя дати своїм синам перед смертю таке розпорядження.

2. Висловіть припущення про можливість позитивних або (та) негативних наслідків заповіту Ярослава Мудрого для Київської Русі. Запишіть у вигляді таблиці.

Позитивні наслідки

Негативні наслідки

Обговорення виконаного завдання в класі. Результат роботи представляє кожна група.

Завдання

Покажіть на схемі стрілками землі, які належали спадкоємцям Ярослава Мудрого.

Самостійна робота учнів

Прочитати текст підручника (С. 101-102) і скласти хронологію історичних подій часів правління Ярославичів.

Прогнозована відповідь

1. 1057 р. — смерть В’ячеслава, переведення Ігоря з Волині до Смоленська, захоплення Волині Ізяславом. Невдовзі помер Ігор, його землі поділили брати.

2. 1067 р. — Ізяслав, Святослав і Всеволод захопили Полоцьке князівство. Пізніше Святослав захопив Новгород, а Всеволод — Смоленськ. Незадоволення молодших представників династії Рюриковичів — початок жорстокої боротьби за київський престол.

3. 1068 р. — напад кочовиків-половців на Переяславську землю. Битва на річці Альта між половцями і військом Ярославичів. Ярославичі програли.

4. 15 вересня 1068 р. — повстання киян проти Ізяслава, який не організував новий похід проти половців. Втеча Ізяслава.

5. 1069 р. — похід князя Ізяслава на Київ з польським королем Болеславом II Сміливим. Друге правління Ізяслава в Києві. Відновлення правління трьох Ярославичів.

6. 1072 р. — видання «Правди Ярославичів».

7. 1073 р. — Святослав і Всеволод вигнали Ізяслава з Києва. Князем стає Святослав. Всеволод княжить у Чернігові.

8. 1076 р. — смерть Святослава, що призвела до боротьби між сином Святослава Олегом та двома братами Святослава — Всеволодом і Ізяславом.

9. 1078 р. — Ізяслав і Всеволод перемогли Олега Святославовича, але Ізяслав загинув. Всеволод став київським князем, а свого старшого сина Володимира Мономаха посадив у Чернігові.

10. 1093 р. — смерть Всеволода. Володимир Мономах виконує наказ Ярослава Мудрого і віддає престол київський синові старшого Ярославича — Святополкові Ізяславовичу. У Чернігові утвердився Олег Святославович. Володимир Мономах став правити Переяславською землею.

Робота з підручником

Опрацювавши матеріал підручника (С. 104-105), проаналізуйте, чи досяг своєї мети Любецький з’їзд.

IV. Закріплення матеріалу

Провести за запитаннями в кінці § 10.

V. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника (Свідерський Ю. Ю., Ладиченко Т. В., Романишин Н. Ю. Історія України: Підруч. для 7 кл. — К.: Грамота, 2007. — § 10), читати, відповідати на питання.