Посібник «Мій конспект. Історія України. 7 клас»

УРОК 11

ТЕМА. КУЛЬТУРА КИЇВСЬКОЇ РУСІ НАПРИКІНЦІ X — У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XI СТ.

Мета: дати уявлення про розвиток писемності та рівень освіченості населення Київської Русі; охарактеризувати розвиток мистецтва; формувати навички самостійної роботи, розвивати вміння аналізувати, висловлювати власну думку, працювати з різноманітними історичними джерелами. Тип уроку: засвоєння нових знань та вмінь.

Обладнання: Свідерський Ю. Ю., Ладиченко Т. В., Романишин Н. Ю. Історія України: Підруч. для 7 кл. — К.: Грамота, 2007; атлас «Історія України. 7 клас», ілюстрації до теми.

Поняття: «глаголиця», «кирилиця», «мозаїка», «фреска».

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина уроку

II. Мотивація навчальної діяльності учнів

Тема уроку записана на дошці.

Запитання й завдання

1. Який термін використано в записі теми уроку?

2. Дайте визначення поняття «культура».

За аналогією складіть план вивчення нового матеріалу. Запишіть у зошити. Зачитайте в класі.

Учитель висловлені пропозиції записує на дошці. Зроблені записи зберігаються до кінця уроку, щоб використати їх для підбиття підсумків уроку.

Робота зі схемою «Культура Київської Русі»

Доведіть, що кожен із зазначених чинників впливав на розвиток культури Київської Русі, та визначте, яким саме (позитивним чи негативним) міг бути цей вплив.

III. Вивчення нового матеріалу

Робота з підручником

Прочитати текст підручника (С. 87-88), скласти план відповіді на тему «Виникнення писемності».

Робота по групах

Поділити клас на дві групи.

• 1-а група. Опрацювавши текст підручника (С. 89-90), має коротко передати зміст пункту «Школи».

• 2-а група. Опрацювавши текст підручника (С. 89-90), має коротко передати зміст пункту «Усна народна творчість».

Прослухавши розповідь 1-ї групи, 2-а група повинна дати відповіді на запитання, поставлені вчителем, і навпаки. Ефективнішою визнається робота тієї групи, яка краще викладе матеріал, на підставі якого інша група відповість на запитання.

Запитання до пункту «Школи»

1. За часів якого князя була відкрита перша школа на Русі?

2. Що спонукало русичів покращувати свою освіту, вивчати мови?

3. Які предмети вивчалися в давньоруських школах?

4. Доведіть на прикладах, що в Київській Русі писемність була поширена серед різних верств населення.

Запитання до пункту «Усна народна творчість»

1. Які види усної народної творчості дійшли до нас із дохристиянської доби?

2. Визначте основні теми та проблематику усної народної творчості X — середини XI ст.

3. Наведіть приклади головних дійових осіб давньоруських билин.

Самостійна робота

На основі інформації з підручника та додаткової інформації скласти таблицю «Культура Київської Русі».

Галузь культури

Характерні ознаки

Найвідоміші пам’ятки

Архітектура

1. Будівельний матеріал — дерево, камінь, цегла.

2. Після прийняття християнства поширюється цегляне будівництво.

3. Оздоблення храмів фресками та мозаїками.

4. Під час будівництва храмів використовували такі архітектурні елементи, як апсида, купол.

5. Вплив Візантії

1. Десятинна церква.

2. Софійський собор.

3. Золоті ворота

Малярство

1. Мозаїка та фрески — зразки монументального живопису, що були поширені на Русі.

2. Найбільш поширені релігійні теми. Але трапляються і світські сюжети.

3. Станковий живопис представлений іконописом.

4. Розвиток книжкової мініатюри

1. Мозаїчні та фрескові розписи Софійського собору — Оранта, зображення Ярослава Мудрого з сім’єю, сцени полювання.

2. Мініатюри Євангелія, написаного в 1056-1057 рр.

Музична творчість

1. Велика кількість музичних інструментів

2. Розвиток церковної музики — хорового співу, що прийшов з Візантії

• Численні фольклорні пам’ятки — народні обрядові пісні, веснянки, колядки

IV. Підбиття підсумків уроку

Результатом підбиття підсумків уроку є висновок про високий рівень розвитку культури Київської Русі у X — першій половині XI ст.

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати матеріал підручника (Свідерський Ю. Ю., Ладиченко Т. В., Романишин Н. Ю. Історія України: Підруч. для 7 кл. — К.: Грамота, 2007. — § 9), читати, відповідати на питання.

2. Підготувати розповідь про одну з архітектурних пам’яток Київської Русі.