Серія «Мій конспект». «Історія стародавнього світу». 6 клас

УРОК 50

ТЕМА. РИМСЬКА РЕСПУБЛІКА У II—I СТ. ДО Н. Е.

Мета: дослідити процес розвитку Римської республіки у ІІ-І ст. до н. е.; охарактеризувати римське суспільство та суспільно-політичну боротьбу в Римі цього періоду; розкрити причини встановлення диктатури Сулли та утворення першого тріумвірату; розвивати вміння давати історичну характеристику діячам, аналізувати, критично мислити, висловлювати власну думку; виховувати почуття толерантності, поваги до людей.

Тип уроку: засвоєння нових знань та вмінь.

Обладнання: Голованов С., Костирко С. Історія стародавнього світу (К., 2006), Шалагінова О., Шалагінов Б. Історія стародавнього світу (К., 2006), роздавальний матеріал, атлас «Історія стародавнього світу. 6 клас».

Поняття: «оптимати», «популяри», «легіон», «когорта», «центуріон», «проскрипції», «гладіатор», «тріумвірат».

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

Повідомлення теми та мети уроку.

II. Вивчення нового матеріалу

Працюємо з підручником

Опрацювати текст підручника (Голованов С., Костирко С. Історія стародавнього світу, С. 216; Шалагінова О., Шалагінов Б. Історія стародавнього світу, С. 216-218) і скласти хронологічну таблицю «Війни Риму ІІ-І ст. до н. е.».

Таблиця може мати такий вигляд:

Подія

Дата

Результати та значення

Перша Македонська війна

215-205 рр. до н. е.

Перемога Риму

Друга Македонська війна

200-197 рр. до н. е.

Рим переміг. Македонія позбавлена влади над Грецією

Третя Македонська війна

171-168 рр. до н. е.

Рим переміг. Македонія втратила незалежність. У 147 р. до н. е. Греція і Македонія були перетворені на провінцію Македонія

Мітрідатові війни

89 рр. до н. е.

Поразка Мітрідата. Понтійське царство потрапило в залежність від Риму

Розповідь учителя про створення нових провінцій супроводжується показом на карті.

Працюємо з поняттями

Провінція — підкорена Римом країна, правителя якої призначав римський сенат.

Завдання

  • 1. Яким чином було організоване життя в провінціях?
  • 2. Хто такі претори чи проконсули?

Повідомлення учнів про організацію римського війська.

Працюємо по групах

Поділити клас на дві групи, які мають опрацювати текст підручника (Голованов С., Костирко С. Історія стародавнього світу, С. 217-218;

Шалагінова О., Шалагінов Б. Історія стародавнього світу, С. 220-221) і виконати завдання.

  • 1-а група. Розкрити особливості діяльності Тіберія Гракха.
  • 2-а група. Розкрити особливості діяльності Гая Гракха.

Після того як групи розкриють основні положення реформ братів Гракхів, доречно поставити запитання для закріплення матеріалу.

Запитання

  • 1. Чому назріла необхідність змін у земельній політиці Риму?
  • 2. Хто виступив супротивником реформ братів Гракхів?
  • 3. Чим закінчились реформи братів?
  • 4. «З промови Тіберія Гракха перед народом:

— Дикі звірі, що населяють Італію, і ті мають нори і лігво для ночівлі, а люди, які б’ються і вмирають за Італію, не мають нічого, крім повітря й світла. Як бездомні волоцюги, блукають вони з дітьми й жінками повсюди. А воюють і вмирають оці римські «володарі світу» за чужі розкоші й багатство, хоч у них самих немає й клаптика власної землі!»

  • Як ви вважаєте, до чого закликав у своїй промові Тіберій Гракх?

Працюємо з поняттями

Оптимати — захисники інтересів аристократії.

Популяри — прибічники інтересів трудящих верств.

Розповідь учителя про характер диктатури Луція Корнелія Сулли.

Працюємо з підручником

Прочитайте текст підручника (Голованов С., Костирко С. Історія стародавнього світу, С. 219-220; Шалагінова О., Шалагінов Б. Історія стародавнього світу, С. 225-226) про повстання Спартака, визначте причини поразки повстання та його наслідки.

Працюємо зі схемою

Розповідь учителя про створення Першого тріумвірату супроводжується роботою учнів над схемою.

III. Закріплення навчального матеріалу

Провести за запитаннями в кінці параграфа.

IV. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника (Голованов С., Костирко С. Історія стародавнього світу, § 41, С. 216-220).