Серія «Мій конспект». «Історія стародавнього світу». 6 клас

УРОК 39

ТЕМА. РЕЛІГІЯ СТАРОДАВНІХ ГРЕКІВ

Мета: сформувати уявлення про релігію та міфологію стародавніх греків; розкрити причини виникнення міфів; розглянути вплив природних умов на релігійні вірування греків; дати характеристику богам та героям; сформувати уявлення про побут, традиції та господарське життя греків; розвивати вміння порівнювати релігійні уявлення різних народів та висловлювати власну думку.

Тип уроку: засвоєння нових знань та вмінь.

Обладнання: Голованов С., Костирко С. Історія стародавнього світу (К., 2006), Шалагінова О., Шалагінов Б. Історія стародавнього світу (К., 2006), роздавальний матеріал, атлас «Історія стародавнього світу. 6 клас».

Поняття: «титани», «герої», «німфи», «сатири».

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

Повідомлення теми уроку.

II. Мотивація навчальної діяльності

Тема та план уроку записані на дошці. Учитель сприяє самостійному цілепокладанню учнів.

Завдання учням

Виходячи з теми та плану уроку, визначте мету уроку.

Завдання, визначені учнями, вчитель записує на дошці й зберігає до кінця уроку, що дасть можливість використати його для підбиття підсумків.

Проблемне запитання

 • Чи було схожим життя олімпійських богів на життя греків?

III. Вивчення нового матеріалу

Працюємо з таблицею

У ході розповіді учителя учні заповнюють таблицю «Боги Давньої Греції».

Імена богів

Які сили природи вони відображали

Покровителями яких занять вони вважалися

Працюємо з підручником

Учні працюють з текстом підручника (Голованов С., Костирко С. Історія стародавнього світу, С. 172; Шалагінова О., Шалагінов Б. Історія стародавнього світу, С. 141) і продовжують заповнення таблиці.

Учні розповідають міфи, які вони підготували вдома (зазначити назву міфу, головних героїв, тему, основну думку міфу, своє враження від нього):

 • а) подвиги Геракла;
 • б) про Ікара і Дедала;
 • в) про Прометея;
 • г) міфи Троянського циклу;
 • д) про Деметру та Персефону.

Запитання учням

 • 1. Які з міфів давніх єгиптян нагадують нам сюжети, про які йшлося?
 • 2. Порівняйте, що було спільним і відмінним у віруваннях давніх греків та єгиптян.

Розповідь вчителя про найбільш визначні храмові споруди та основні релігійні свята Давньої Греції супроводжується роботою учнів по карті.

Учитель звертається до питань, зазначених на дошці на початку уроку, аналізує, чи на всі з них учні отримали відповідь під час уроку.

IV. Закріплення вивченого матеріалу

 • 1. Чому греки вірили в існування олімпійських богів?
 • 2. Чому зараз люди не вірять у них?
 • 3. Поясніть, чому вчені вивчають легенди та міфи.
 • 4. Зробіть висновок про значення міфології для вивчення історії, мистецтва, літератури.

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати матеріал підручника (Голованов С., Костирко С. Історія стародавнього світу, § 32, С. 171-173; Шалагінова О., Шалагінов Б. Історія стародавнього світу, §29, С. 141-143).

2. Підготувати інформацію про видатних учених Давньої Греції.