Серія «Мій конспект». «Історія стародавнього світу». 6 клас

УРОК 38

ТЕМА. РОЗКВІТ АФІНСЬКОЇ ДЕМОКРАТІЇ

Мета: ознайомити учнів з процесом розквіту афінської демократії; сформувати уявлення про утвердження демократії в Афінах за Перікла; охарактеризувати суспільно-політичний устрій Афін; розкрити причини, перебіг та наслідки Пелопоннеської війни; розвивати вміння характеризувати історичних осіб, порівнювати та висловлювати власну думку.

Тип уроку: засвоєння нових знань та вмінь.

Обладнання: Голованов С., Костирко С. Історія стародавнього світу (К., 2006), Шалагінова О., Шалагінов Б. Історія стародавнього світу (К., 2006), роздавальний матеріал, атлас «Історія стародавнього світу. 6 клас».

Поняття: «золотий вік», «рабовласницька демократія», «еклесія», «буле», «геліея», Пелопоннеська ліга.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

Повідомлення теми та мети уроку.

II. Вивчення нового матеріалу

Коментоване читання

Прочитати текст про Перікла (Голованов С., Костирко С. Історія стародавнього світу, С. 166; Шалагінова О., Шалагінов Б. Історія стародавнього світу, С. 164) і скласти його історичний портрет за планом:

 • 1. Походження Перікла.
 • 2. Відомий оратор.
 • 3. Перший стратег Афінської держави.
 • 4. Діяльність Перікла.

Працюємо з текстовою таблицею

Розповідь учителя про політичний устрій Афін у V ст., по ходу якої учні складають схему.

Завдання

 • 1. Як змінився політичний устрій Афін за часів Перікла порівняно з політичним ладом часів Солона та Пісістрата?
 • 2. Чи можна стверджувати на основі цієї таблиці, що Афіни часів Перікла були демократичними?
 • 3. Яким чином народ брав участь в управлінні полісом?

Працюємо з історичним джерелом

Прочитати уривки з історичних джерел і дати відповідь на запитання.

Давньогрецький історик Фукідід (5 ст. до н. е.)

Наші закони надають однакові права всім. У нас дозволяється людям піклуватися про свої домашні справи й водночас займатися державними справами. Ми самі обговорюємо свої дії й намагаємося дати їм правильну оцінку. Ми не вважаємо різні погляди чимось шкідливим для загальної справи.

З промови Перікла

Наш державний устрій не перейнятий з чужих країн, ми скоріше за все самі є прикладом для інших. Називається цей устрій демократичним... Держава наша гідна подиву... Ми єдині, хто вважає людину, що не бере участі в державних справах, бездіяльною. Говорячи коротко, я стверджую, що вся наша держава — центр просвітництва Еллади.

 • Чи насправді такою бездоганною була афінська демократія?

Працюємо з підручником

Прочитайте текст підручника (Голованов С., Костирко С. Історія стародавнього світу, С. 168) і зробіть позначки: «+» — положення, що позитивно характеризують афінську демократію; «-» — положення, що характеризують її негативно; «?» — положення, що вимагають пояснення вчителя; виконайте завдання.

 • 1. Назвіть, на вашу думку, позитивні та негативні моменти афінської демократії.
 • 2. Які можна виділити основні принципи афінської демократії?
 • 3. Які риси афінської демократії можна запозичити нині Україні?
 • 4. Що таке літургія?
 • 5. Чи подобається вам цей обов’язок?
 • 6. Якби ви були п’ятисотмірником, то яку б літургію зробили для України?

Самостійна робота

Прочитати текст підручника про Пелопоннеські війни (Голованов С., Костирко С. Історія стародавнього світу, С. 168-169; Шалагінова О., Шалагінов Б. Історія стародавнього світу, С. 166) й охарактеризувати її за алгоритмом.

 • 1. Хронологічні рамки війни.
 • 2. Воюючі країни.
 • 3. Причини війни.
 • 4. Хід воєнних дій.
 • 5. Наслідки війни.

III. Закріплення нового матеріалу

Підтвердьте або спростуйте твердження давньогрецького історика Фукідіда, який вважав, що причина Пелопоннеської війни полягає в тому, що «...афіняни своїм зміцненням почали загрожувати небезпеці спартанців і тим самим примусили їх розпочати війну».

IV. Домашнє завдання

1. Опрацювати матеріал підручника (Голованов С., Костирко С. Історія стародавнього світу, § 31, С. 166-169; Шалагінова О., Шалагінов Б. Історія стародавнього світу, §35, С. 163-167).

2. Підготувати розповідь про один із міфів Давньої Греції:

 • а) подвиги Геракла;
 • б) про Ікара і Дедала;
 • в) про Прометея;
 • г) міфи Троянського циклу;
 • д) про Деметру та Персефону.


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.