Серія «Мій конспект». «Історія стародавнього світу». 6 клас

ТЕМА 5. ГРЕЦІЯ В II — ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ І ТИС. ДО Н. Е.

УРОК 30

ТЕМА. ПРИРОДА І НАСЕЛЕННЯ ДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ

Мета: сформувати уявлення про природно-географічні й кліматичні умови Греції та її населення, основні заняття та повсякденне життя, мінойську палацову цивілізацію; розглянути міфи як історичні джерела; установити зв’язок між природно-географічними умовами та заняттями населення, географічними назвами та міфами; розвивати вміння порівнювати, висловлювати власну думку, критично мислити.

Тип уроку: засвоєння нових знань та вмінь.

Обладнання: Голованов С., Костирко С. Історія стародавнього світу (К., 2006), Шалагінова О., Шалагінов Б. Історія стародавнього світу; роздавальний(К., 2006), атлас «Історія стародавнього світу. 6 клас».

Поняття: Балканський півострів, Фермопіли, Олімп, Пелопоннес, Еллада, Крит, «лабіринт», «критська (мінойська) цивілізація».

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

Повідомлення теми та мети уроку.

II. Мотивація навчальної діяльності

Завдання учням

За аналогією з відповідними темами, які розглядалися раніше, сформулюйте питання, з якими ми маємо познайомитися на цьому уроці. Запишіть їх у зошити.

Учитель відкриває план вивчення нового матеріалу і пропонує порівняти його із записаним на дошці. Завдання, сформульовані учнями, учитель записує на дошці й зберігає до кінця уроку, що дасть можливість використати їх для підбиття підсумків уроку.

Розповідь вчителя про природно-кліматичні особливості Греції супроводжується показом по карті.

Самостійна робота

Прочитати текст підручника. Заповнити текстову таблицю.

Природне та географічне положення Греції

Півострів, на якому знаходиться

Балканський півострів

Моря, що омивають

Егейське, Іонічне, Критське, Середземне

Рельєф: річки, гори тощо

Гір багато, але невисокі. Найвища гора — Олімп; річки бурхливі восени і взимку, а навесні пересихають; земля кам’яниста, неродюча

Клімат

Спекотний, посушливий

Берегова смуга, острови

Велика кількість великих і маленьких островів, найбільші: Крит, Родос. Берегова смуга створює безліч заток, бух, проток, зручних для стоянок кораблів

Корисні копалини

Залізо, мідь, срібло та глина

Розповідь вчителя про територію Греції супроводжується показом по карті.

Завдання

Поміркуйте, яким заняттям населення сприяли природні умови Давньої Греції. Свою думку обґрунтуйте.

Коментоване читання

Прочитати текст у підручнику (Голованов С., Костирко С. Історія стародавнього світу, С. 137; О. Шалагінова, Б. Шалагінов Історія стародавнього світу, С. 133) і дати відповіді на запитання.

  • 1. Поясніть походження назви «критська цивілізація».
  • 2. Хто такі пеласги? Чому їх також називають егейцями?
  • 3. Що означає слово «лабіринт»?
  • 4. Що дозволило Криту стати володарем над усіма державами Східного Середземномор’я?

Розповідь учителя про Критську цивілізацію.

III. Закріплення вивченого матеріалу

Учні перевіряють свої записи на початку уроку, з’ясовуючи, чи на всі свої запитання вони отримали відповіді.

IV. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника (Голованов С., Костирко С. Історія стародавнього світу, § 24, 25; Шалагінова О., Шалагінов Б. Історія стародавнього світу, § 27).