Серія «Мій конспект». «Історія стародавнього світу». 6 клас

УРОК 25

ТЕМА. РЕЛІГІЯ ТА КУЛЬТУРА ДАВНЬОЇ ІНДІЇ

Мета: дати уявлення про культуру та релігію Індії, наукові досягнення індійців; працювати з поняттями «варни», «касти», «буддизм», «індуїзм»; встановлювати взаємозв’язок між релігією та державою, сприяти розвитку критичного мислення та навичок самостійної роботи на уроках історії.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: Голованов С., Костирко С. Історія стародавнього світу (К., 2006), Шалагінова О., Шалагінов Б. Історія стародавнього світу (К., 2006), роздавальний матеріал, аплікації до теми, атлас «Історія стародавнього світу. 6 клас».

Поняття: «веди», «індуїзм», «буддизм», «варни», «касти», «нірвана», «сансара», «карма».

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

Повідомлення теми та мети уроку.

II. Мотивація навчальної діяльності

Евристична бесіда

  • 1. Охарактеризуйте природні умови Стародавньої Індії.
  • 2. Яка цивілізація в Індії була найдавнішою? Який народ її заснував?
  • 3. Охарактеризуйте хараппську цивілізацію.
  • 4. Назвіть найбільш відомих правителів Індії.
  • 5. Поміркуйте, чому найдавніші цивілізації на планеті утворилися в долинах великих річок.

III. Вивчення нового матеріалу

Учитель розповідає про релігійні вірування давніх індійців.

Давньоарійські боги:

Індра — бог грози і блискавки.

Рудра — бог бурі.

Варуна — бог неба.

Сур’я — бог сонця.

Яма — бог мертвих.

Агні — бог вогню.

Найдавнішими джерелами наших знань з історії Давньої Індії є «Веди» — збірка священних гімнів, наспівувань жертовних молитов.

Згодом ведична релігія призвела до виникнення в VI-II ст. до н. е. нової релігії — брахманізму.

Головний бог Брахма поділяв людей на нерівні групи, призначивши кожній з них заняття на все життя.

Працюємо з підручником

Прочитати текст у підручнику (Голованов С., Костирко С. Історія стародавнього світу, С. 115-116; Шалагінова О., Шалагінов Б. Історія стародавнього світу, С. 110) і скласти текстову схему «Касти Індії».

Касти Індії

• Брахмани — жерці (походять із вуст Брахми);

• кшатрії — воїни (походять із рук Брахми);

• вайші — землероби і ремісники (походять зі стегон Брахми);

• шудри — слуги (походять зі ступень Брахми);

• чандали—«недоторканні».

Формуємо поняття

Визначити поняття «варни» та «касти», записати в зошити. Варни — замкнені стани, які різняться за своїм місцем у суспільстві. Касти — групи людей однієї професії з визначеними правами та обов’язками.

Розповідь учителя про індуїзм та буддізм.

Працюємо з таблицею

Скласти порівняльну таблицю «Порівняння релігій Індії».

Релігія

Спільне

Відмінне

Ведизм

Брахманізм

Індуїзм

Буддизм

Працюємо в групах

Розділити клас на три групи.

  • 1-а група. Перекажіть зміст «Махабхарати». Яка основна ідея твору?
  • 2-а група. Перекажіть зміст «Рамаяни». Яка основна ідея твору?
  • 3-я група. Назвіть основні досягнення індійців. Що вони привнесли у світову культуру, науку, літературу?

У зошитах записати основні досягнення індійців.

IV. Закріплення матеріалу

Учні відповідають на запитання підручника, вміщені в кінці параграфа.

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати матеріал підручника (Голованов С., Костирко С. Історія стародавнього світу, § 21; Шалагінова О., Шалагінов Б. Історія стародавнього світу, § 23).

2. Випереджальне завдання учням: підготувати повідомлення за темами:

  • «Вирощування рису, чаю та шовківництво у Китаї».
  • «Велика Китайська стіна».