Серія «Мій конспект». «Історія стародавнього світу». 6 клас

УРОК 20

ТЕМА. ПЕРСЬКА ДЕРЖАВА

Мета: охарактеризувати природні умови та життя населення Персії, устрій Перської держави; визначити особливості правління Дарія І та причини загибелі Перської держави; розвивати вміння працювати з текстом підручника, робити висновки, висловлювати власну думку.

Тип уроку: засвоєння нових знань та вмінь.

Обладнання: Голованов С., Костирко С. Історія стародавнього світу (К., 2006), Шалагінова О., Шалагінов Б. Історія стародавнього світу (К., 2006), роздавальний матеріал, атлас «Історія стародавнього світу. 6 клас», ілюстрації до теми.

Поняття: «сатрапії», «сатрапи», «зороастризм».

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

Повідомлення теми та мети уроку.

II. Вивчення нового матеріалу

Учитель. Сьогодні ми познайомимося із ще однією країною Передньої Азії, розташованою на великому Іранському нагір’ї.

Працюємо з підручником

Опрацювати питання «Природа і населення Іранського нагір’я» (Голованов С., Костирко С. Історія стародавнього світу, С. 93). Якщо у дітей підручник О. Шалагінової, Б. Шалагінова «Історія стародавнього світу», вчитель обмежується розповіддю. Дати відповіді на запитання.

 • 1. На основі тексту доведіть, що землеробство не могло бути основним заняттям цього населення.
 • 2. Як ви думаєте, яке заняття стало основним за цих природних умов?

Працюємо з картою

 • 1. За картою «Ассирія, Нововавилонське і Мідійське царство» атласа визначте, які держави виникли на Іранському нагір’ї.
 • 2. Доведіть, що Персія ще за часів Кіра II стала імперією. Знайдіть на карті завойовані держави.
 • 3. Яку імперію стародавнього світу ви знаєте? Як склалася її доля?

Робота з історичним джерелом

З напису Дарія І

«Великий Бог, що створив землю, небо і людину, який створив благоденство людини, Дарія зробив царем, єдиним над багатьма царями.

Я — Дарій, цар великий, цар багатьох країн, цар землі цієї великої...»

Далі перераховувалися 30 країн і народів, якими керував Дарій.

Запитання

 • 1. Як Дарій пояснював походження своєї влади?
 • 2. Чи можемо ми вірити всьому, що пише Дарій І?
 • 3. Що, на вашу думку, є правдивим у цьому написі?

Самостійна робота

Прочитати текст із роздавального матеріалу і назвати нововведення Дарія І.

У 515 році до н. е. Дарій розділив свою державу на сатрапії (округи). Їхні управителі — сатрапи — мали повну владу в окрузі, відповідали за господарство й торгівлю, мали право карбувати гроші. Сатрапи збирали податки з населення. По всій державі було збудовано чудові дороги, які добре охоронялися. Ними можна було швидко перекинути великі військові з’єднання; з одного кінця держави в інший мчали вершники з царськими наказами та терміновими повідомленнями. Елітою персидського війська було 10 тисяч піхотинців, яких називали «безсмертними». Якщо частина цих воїнів гинула на полі битви, їх місце займала така сама кількість нових воїнів, тому кількість «безсмертних» ніколи не змінювалась. Перед великими походами набирали у військо з усіх областей країни.

...Цар дбав про розвиток торгівлі: про це свідчить те, що за Дарія І почалося карбування грошей. Право карбування золотої монети мав тільки цар, тому вона називалася «дариком». Срібні монети могли карбувати в сатрапіях, а мідні — навіть у містах. Персія, як і інші країни, збирала з населення податки, але Дарій І встановив чітко визначені розміри податків для кожної сатрапії.

(Зверніть увагу учнів на те, що виписувати нововведення вони можуть тільки своїми словами, не переписуючи запропонований текст. Декілька учнів зачитують свої роботи.)

Працюємо в парах

Прочитати в парах свої результати роботи. Виділити 2 найважливіші реформи Дарія І для піднесення могутності держави. Об’єднатися у групи по чотири, відібрати вже з визначених у парах два найбільш важливих нововведення для піднесення Персії. Далі кожна група повинна зачитати результати своє роботи і переконати, що саме ці реформи виявилися найважливішими для Персії.

Завдання учням

Висловіть припущення, що могло призвести до занепаду Перської держави.

(Учні як приклад можуть згадати причини розпаду Ассирійської держави.)

Припущення записуються на дошці. За потреби учитель їх доповнює.

 • Визвольна боротьба підкорених народів послаблювала імперію;
 • відбувалися заколоти, тривала боротьба за владу всередині країни;
 • спостерігався високий рівень розвитку торгівлі і ремесел великі скарби приваблювали завойовників.

Учитель розповідає про завоювання Персії Александром Македонським.

III. Закріплення матеріалу

 • 1. Як і коли утворилась Перська держава?
 • 2. Чому перси постійно вели загарбницькі походи? Які країни вони завоювали?
 • 3. Що таке імперія? Назвіть відомі вам імперії. Яка їхня доля?
 • 4. Чи хотіли б ви жити в Перській імперії? Чому?

IV. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника (Голованов С., Костирко С. Історія стародавнього світу, § 17, С. 93-97; Шалагінова О., Шалагінов Б. Історія стародавнього світу, § 20, С. 99-102).