Серія «Мій конспект». «Історія стародавнього світу». 6 клас

УРОК 1

ТЕМА. ВСТУП. ВІДЛІК ЧАСУ В ІСТОРІЇ

Мета: дати уявлення про місце історії стародавнього світу у всесвітній історії; розглянути періодизацію історії людства; дати визначення понять «цивілізація», «археологія», «антропологія», «етнографія»; розвивати хронологічні вміння; виховувати в учнів зацікавленість до історії людства.

Тип уроку: засвоєння нових знань та вмінь.

Обладнання: Голованов С., Костирко С. Історія стародавнього світу (К., 2006), Шалагінова О., Шалагінов Б. Історія стародавнього світу (К., 2006), роздавальний матеріал, політична карта світу.

Поняття: «історія стародавнього світу», «цивілізація», «етнографія», «антропологія», «археологія».

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

Повідомлення теми та мети уроку.

II. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. У 5-му класі ви познайомилися з минулим нашої країни. А нині ми вирушаємо в ті часи, коли на нашій планеті з’явилися найдавніші люди, почало формуватися людське суспільство, виникли перші держави. Цей період історії вивчає особлива наука — історія стародавнього світу, яка досліджує початки всесвітньої історії і, відповідно, є її складовою.

III. Вивчення нового матеріалу

Учитель розповідає про будову підручника, умовні позначки, правила роботи з ним.

Працюємо зі схемою «Періодизація всесвітньої історії»

(Періодизація всесвітньої історії записується в зошит.)

Учитель. Важливим під час вивчення історії стародавнього світу є розуміння поняття «цивілізація».

Формуємо поняття

Цивілізація — це рівень розвитку суспільства, коли в суспільстві виникає нерівність між людьми й утворюється держава, з’являються міста, писемність.

Працюємо зі схемою

(Речові, писемні, усні)

Завдання

  • 1. Наведіть приклади речових, писемних та усних історичних джерел.
  • 2. Яка наука вивчає матеріальні історичні джерела? (Археологія)
  • 3. Які ще допоміжні історичні науки ви знаєте? (Геральдика, сфрагістика, нумізматика, хронологія)

Учитель. Допоміжними історичними науками є також етнографія та антропологія. (Визначення понять записується в зошиті.)

Етнографія — наука, що вивчає особливості життя, побуту, господарства, культури і вірувань різних народів.

Антропологія — наука, що вивчає походження і розвиток людини, залишки викопних істот.

Працюємо в парах

Для закріплення та кращого запам’ятовування матеріалу учні мають співвіднести поняття та їх визначення.

1) Етнографія

А) Наука, що вивчає системи літочислення

і календарі, встановлює дати створення речових і писемних пам’яток

2) Антропологія

Б) Наука про походження і розвиток людини

3) Хронологія

В) Найбільш тривалий період всесвітньої історії

4) Археологія

Г) Наука, що вивчає історичне минуле людства за речовими джерелами

5) Історія стародавнього світу

Д) Рівень розвитку суспільства, коли між людьми виникає нерівність й утворюється держава; з’являються міста, писемність

6) Цивілізація

Е) Наука, що вивчає звичаї, традиції, вірування і побут народів

Відповідь: 1 Е, 2 Б, 3 А, 4 Г, 5 В, 6 Д.

Формуємо хронологічні вміння

Учитель будує лінію часу і пропонує учням відповісти на запитання.

  • 1. Яка подія вважається початком нашого літочислення?
  • 2. Яку дату прийнято вважати роком народження Ісуса Христа?
  • 3. Яку назву отримав період історії після народження Ісуса Христа?

Учитель має пояснити дітям, що відлік років до нашої ери ведеться у зворотному напрямі.

  • 1. Філософ Аристотель жив у 384-322 рр. до н. е., математик і фізик Архімед — у 285-212 рр. до н. е. Хто з цих славетних людей жив раніше? (Аристотель)
  • 2. Повстання Спартака відбулося у 76 р. до н. е. В якому столітті й тисячолітті це сталося?

IV. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника (Голованов С., Костирко С. Історія стародавнього світу, § 1, С. 8-15; Шалагінова О., Шалагінов Б. Історія стародавнього світу, § 1, С. 3-9) і нові поняття.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

ЗмістПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.