Усі уроки до курсу «Світова література». 11 клас

УРОК № 69

Тема. Контрольна робота за темами: «П. Зюскінд “Запахи...”», «Сучасний літературний процес (огляд)», «Повторення та систематизація вивченого матеріалу»

Мета: допомогти учням осягнути глибину й багатство художньої літератури, її значення в житті людини; виявити рівень знань, умінь та навичок учнів із метою контролю й корекції; удосконалювати навички аналізу літературного твору, висловлення думок та їх аргументації; розвивати вміння систематизувати й узагальнювати вивчений матеріал; виховувати повагу до духовної культури, загальнолюдських цінностей, прагнення до самоосвіти та самовдосконалення.

Оснащення: тестові завдання.

Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

І. Оголошення теми, мети уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів

II. Контроль і корекція знань, умінь та навичок

  • 1. Інструктаж до виконання тестових завдань
  • 2. Виконання контрольної роботи (виконуються всі завдання)

ТЕСТИ

Варіант 1

Початковий і середній рівні

(За кожну правильну відповідь — 1 бал)

1. «Віртуальний історизм» роману П. Зюскінда «Запахи...» полягає в:

  • а) «імітації» світогляду Франції доби Просвітництва;
  • б) зображенні реальних історичних подій;
  • в) виведенні історичних осіб поза часом та простором;
  • г) наведенні численних історичних документів, подібності до літопису.

2. Жан Батіст Поклен виступав у літературі під псевдонімом... (Мольєр).

3. Установіть відповідність між письменниками та їх творами.

(1 бал лише за умови безпомилкової відповіді.)

Письменник

Твори

1) А. Камю

А «Сто років самотності»

2) Е. Хемінгуей

Б «Дамаскин»

3) М. Павич

В «Тисяча журавлів»

4) Ґ. Ґарсія Маркес

Г «Старий і море»

Д «Чума»

Для довідок: 1 — д; 2 — г; 3 — б; 4 — а.

4. Допишіть речення.

«Найпоширеніші художні й прийоми засоби в літературі постмодернізму — ...»

Достатній рівень

(За кожну правильну відповідь — 2 бали)

1. Складіть тези на 4-5 пунктів про найвидатніші здобутки світової літератури доби античності, Середньовіччя, Відродження, Просвітництва.

2. Стисло напишіть про життя й творчість сучасного письменника, який справив на вас найбільше враження.

Високий рівень

(Максимально — 4 бали) Виконайте одне із завдань.

1. Висловіть міркування з приводу питання:

«Чи витіснить комп’ютер книжку?». Обґрунтуйте думку.

2. Напишіть листа улюбленому письменникові.

Варіант 2

Початковий і середній рівні

(За кожну правильну відповідь — 1 бал)

1. Чому вбивця Тренуй із роману П. Зюскінда «Запахи...» не був страчений за вироком суду?

  • а) Над ним вчинили самосуд батьки загиблих;
  • б) його звільнили із в’язниці розбійники;
  • в) він зачарував натовп запахом;
  • г) йому вдалося втекти з-під варти.

2. Анрі Бейль виступав у літературі під псевдонімом ... (Стендаль).

3. Установіть відповідність між іменами героїв та творами.

(1 бал лише за умови безпомилкової відповіді.)

Герої

Твори

1) Урсула

А «Тисяча журавлів»

2) Сантьяго

Б «Дамаскин»

3) Атилія

В «Сто років самотності»

4) Кікудзі

Г «Життя Галілея»

Д «Старий і море»

Для довідок: 1 — в; 2 — д; 3 — г; 4 — а.

4. Допишіть речення.

«Засоби комічного, які найчастіше використовуються в літературі постмодернізму — ...»

Достатній рівень

(За кожну правильну відповідь — 2 бали)

1. Складіть тези на 4-5 пунктів про найвидатніші здобутки світової літератури ХІХ-ХХ ст.

2. Стисло напишіть про тему та ідею твору сучасної літератури, який справив на вас найбільше враження.

Високий рівень

(Максимально — 4 бали)

Виконайте одне із завдань.

1. Висловіть свої міркування про роль художньої літератури в житті людини, обґрунтуйте їх.

2. Напишіть короткий твір-передбачення «Література кінця XXI століття, яка вона?»

III. Підсумки уроку