Усі уроки до курсу «Світова література». 11 клас

УРОК № 29

Тема. Виразне читання напам’ять віршів поетів «срібної доби»

Мета: допомогти учням глибше усвідомити ідейно-художній зміст віршів російських поетів; розвивати навички виразного, вдумливого читання поезії напам’ять, обґрунтовування свого вибору; уміння аналізувати ліричний твір; виховувати наполегливість, любов до поезії, естетичний смак.

Обладнання: опорно-логічні таблиці, схеми з теорії виразного читання; аудіозаписи зі зразками художнього читання.

Тип уроку: урок виразного читання напам’ять.

ХІД УРОКУ

I. Оголошення теми й мети уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів

II. Виразне читання напам’ять

 • 1. Повторення теоретичних відомостей про правила виразного читання напам’ять
 • 2. Прослуховування аудіозаписів зразків художнього читання
 • 3. Читання віршів напам’ять і коригування, відпрацьовування інтонації, темпу, пауз, логічних наголосів у творі (у парах)
 • 4. Декламування учнями вивчених поезій з обґрунтовуванням вибору
 • (Можна провести конкурс або «поетичну свічку» чи «поетичну вітальню».)
 • 5. Коментарі вчителя

III. Підбиття підсумків уроку

IV. Закріплення знань, умінь і навичок

1. Визначення віршового розміру поезій

1) А. Ахматова «Дав мені юність обтяжлива...»

2) О. Блок «Про доблесті, про подвиги, про славу...»

3) Б. Пастернак «Зимова ніч»

2. Порівняння віршових розмірів, рими із творами мовою оригіналу

3. Розгадування кросворда

○ Визначте ключові слова, розгадавши кросворд.

 • 1. Літературний напрям, одним із найяскравіших представників якого був О. Блок. (Символізм)
 • 2. Літературний напрям, яким захоплювалися Б. Пастернак, В. Маяковський. (Футуризм)
 • 3. Один із центральних образів поезії Б. Пастернака «Зимова ніч». (Свічка)
 • 4. Премія, від якої змушений був відмовитися Б. Пастернак. (Нобелівська)
 • 5. «Гамлет XX століття». (Пастернак)
 • 6. Літературний напрям, до якого належала А. Ахматова. (Акмеїзм)
 • 7. Найвідоміший роман Б. Пастернака, який забороняли друкувати в СРСР. («Доктор Живаго»)
 • 8. Поезія О. Блока, яка уславлює Вічну Жіночність. («Незнайома»)
 • 9. Автор поезії «Скіфи». (Блок)
 • 10.»Російська Сафо». (Ахматова)

Ключові словах «срібна доба».

IV. Домашнє завдання

Підготуватися до бесіди з позакласного читання.

(Учні готують захист творчого проекту: «поетична вітальня», «літературне кафе», поетичний семінар тощо.)

V. Підсумки уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжте речення:

 • Найкращим читцем поезії, на мою думку, був (була)...
 • Обрана й вивчена мною напам’ять поезія допомогла мені...