Усі уроки до курсу «Світова література». 11 клас

УРОК № 26

Тема. «Срібна доба» російської поезії, розмаїття літературних напрямів, течій та шкіл у поезії. Трагічні долі митців цієї доби. Життєвий і творчий шлях російського поета Олександра Блока. Символізм його поезій

Мета: ознайомити учнів із провідними модерністськими, авангардистськими напрямами й течіями «срібної доби», їх представниками, із творчістю О. Блока; розвивати навички виділення головних рис, особливостей різних літературних напрямів у творчості письменників; аналізу поетичних творів, висловлення своїх думок і вражень; виховувати любов до поезії, естетичні смаки.

Обладнання: опорно-логічні схеми, таблиці, портрети письменників, видання творів, ілюстративні матеріали до характеристики доби, біографії Блока.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. Аналіз контрольної роботи

II. Мотивація навчальної діяльності учнів

Слово вчителя

— Першу половину XIX ст. називають «золотим добою» російської літератури, що представлена творчістю О. Пушкіна, М. Лєрмонтова, Ф. Тютчева, А. Фета та ін. Початок XX ст., незважаючи на значні історичні, соціальні катаклізми, ознаменований у російській літературі «срібною добою». Про цей феномен, про долю митців того часу ми й вестимемо розмову на уроці.

III. Оголошення теми й мети уроку

IV. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1. Складання таблиці імен видатних філософів, живописців, діячів театру, напрямів у літературі

Учитель. Як не дивно, у цей час у Росії відбувся розквіт не лише літератури, а й філософії, мистецтва взагалі. Розгляньте складену таблицю й зробіть висновки.

Філософія

Живопис

Театр, балет

Поезія

B. Соловйов

М. Бердяев

П. Флорентійський

C. Булгаков

Л. Шестов

М. Федоров та ін.

К. Малевич

М. Врубель

М. Шагал

В. Кандінський

М. Ларіонов

та ін.

К. Станіславський

В. Мейерхольд

В. Комісаржевська

A. Павлова

B. Ніжинський

та ін.

Символізм, футуризм, акмеїзм, «новоселянська поезія» та ін.

2. Робота з висловлюваннями філософів (у групах)

○ Прочитайте й прокоментуйте висловлювання російських філософів.

  • 1) «Внутрішніми властивостями добра визначається життєве завдання людини; її моральний сенс полягає в служінні Добру чистому, усебічному і всесильному» (В. Соловйов).
  • 2) «Проблема особистості є основною проблемою екзистенціальної філософії... Я маю реалізувати в собі особистість, і ця реалізація є невтомною боротьбою. <...>Будь-яка людина покликана стати особистістю, і їй має бути надана можливість стати особистістю. Будь-яка людська особистість має цінність і не може розглядатися як засіб... Цим аж ніяк не заперечується глибока нерівність людей в обдаруваннях і властивостях, у покликанні й висоті» (М. Бердяев).
  • 3) «У серцях людських відбувається... боротьба, вирішується питання про те, кому поклонитися й повірити: Христу, царство якого не від світу цього. Та ж сама боротьба триває і в душі соціалізму» (С. Булгаков).

3. Огляд картин російських художників «срібної доби», визначення в них рис модернізму, авангардизму

4. Робота з опорно-логічною схемою провідних модерністських й авангардистських напрямів і течій «срібної доби» російської поезії, їх представників та поетів поза літературними угрупованнями (див. схему на наступній сторінці)

Учитель. Доля більшості митців цієї доби склалася трагічно; фізично були знищені М. Гумільов, О. Мандельштам; змушені були емігрувати Д. Мережковський, З. Гіппіус; М. Цветаева, С. Єсенін. В. Маяковський покінчили життя самогубством; зазнали переслідувань від влади Б. Пастернак, А. Ахматова — їх твори тривалий час не друкували.

Напрям, течія

Символізм

Акмеїзм

Футуризм

«Новоселянська поезія»

Позагрупові поети

Сатирик

Особливості

• Підвищена увага до музики слова;

• звернення до містичної філософії;

• невиразне, невизначене розуміння світу через тонкі натяки й напівтони

• Джерела у французькому класицизмі;

• витончена, але свіжа й проста поетична мова;

• точний образ;

• деталізування («особистісний мікроскоп»)

• Заперечення спадщини минулого;

• незрозуміла мова, словотворчість;

• соціальний протест;

• епатаж

• Увага до долі російського народу, особливо селянства;

• пісенний характер;

• міфологічність і релігійність

• Викриття міщанства, посередності

Представники

Старше покоління

В. Брюсов,

Ф. Сологуб,

Д. Мережковський,

З. Гіппіус,

К. Бальмонт

Молодше покоління

О. Блок,

А. Бєлий,

А. Бальмонт

А. Ахматова,

О. Мандельштам,

М. Гумільов,

М. Кузьмін

та ін.

В. Маяковський,

В. Хлєбніков,

Б. Пастернак,

І. Северянін,

В. Каменський

та ін.

М. Клюєв,

С. Кличков,

С. Єсенін

І. Бунін,

І. Анненський,

М. Цветаева

Саша Чорний («Хронічний сатирик»)

Олександр Блок

5. Повідомлення учня про життєвий і творчий шлях О. Блока

Яка жага безумна — жить.

Все здійснене обожествити,

І втілити все нерозкрите,

В нечуваному продзвеніть! —

пише молодий поет Олександр Блок, сповнений оптимізму, надій на «свободу яснокрилу» , закоханий у Прекрасну Даму. Його називають одним із найяскравіших представників символізму, що увібрав у своїй творчості найкращі здобутки російської класичної лірики та модерні філософські ідеї В. Соловйова.

Народився Олександр Блок у Петербурзі в старовинній шляхетній родині. Батька хлопець майже не знав, бо мати, невдоволена шлюбом, швидко розлучилася з чоловіком. Виховувався майбутній поет у родині діда, відомого вченого-ботаніка О. Бекетова. Навчався на історико-філологічному факультеті Петербурзького університету, тоді ж почав писати. Перший юнацький цикл віршів мав латинську назву, у перекладі — «Напередодні світу». У 23 роки поет одружився з Любов’ю Менделєєвою, дочкою знаменитого вченого-хіміка. Своїй коханій Блок присвятив збірку «Вірші про Прекрасну Даму», яка вийшла 1905 року й принесла йому славу. Тоді ж поет познайомився з відомим символістом Андрієм Бєлим; у журналі «Новий шлях» виходять друком десять його поезій.

О. Блок пише публіцистичні статті, у яких висловлює думки про необхідність подолання прірви між інтелігенцією та народом, про суспільну роль митця.

Працює над поетичними циклами «Сніжна маска», «Вільні думки», «Страшний світ», «Ямби», «Італійські поезії», «Різні вірші», «Арфи та скрипки», «Кармен», «Батьківщина» та ін., над поемами «Нічні фіалки», «Солов’їний сад», п’єсою «Троянда і хрест». 1916 року Блок був мобілізований на фронт, служив у військово-будівельному загоні; через рік почав працювати в слідчій комісії Тимчасового уряду. Соціалістичну революцію сприйняв як бурю, що здатна очистити життя від скверни, зруйнувати старий облудний світ.

У перші повоєнні роки пережив творчій злет, висловивши своє ставлення до сучасного та історичного шляхів Росії у творах «Дванадцять», «Скіфи» та ін. Однак реалії радянського часу принесли поетові розчарування.

1921 року поет помер у Петрограді. Символізм О. Блока мав національно-самобутній характер. Від містичної замкненості в особистих переживаннях поет приходить до художнього осмислення реальності й усвідомлення своєї єдності з народом і батьківщиною. Розчарування у філософських ідеях, які він наслідував, привели до появи урбаністичних та апокаліптичних мотивів у творчості, «життєвих досвідів», що їх митець виніс зі своїх сутичок із «страшним світом».

6. Виразне читання вчителем поезії «Незнайома»

Обмін враженнями про прочитане, евристична бесіда

○ Який конфлікт наявний у творі? (Між дійсністю та ідеалом)

○ Які образи та деталі підкреслюють бездуховність повсякденного життя? (Гарячий шал ресторанів, п’яні окрики, дитячий плач, жіночий виск, прогулянки серед канав тощо)

○ Знайдіть і зачитайте портрет Незнайомої. Що підкреслює автор в описі?

○ У чому виявляється авторська іронія? (Останні рядки стосуються ліричного героя, який тотожний авторові.)

Коментар учителя

— Конфлікт у вірші О. Блока «Незнайома» подається через призму романтичної іронії і становить основу сюжету. Дійсність у цій поезії — це світ обивателів, що гайнують свої дні у трясовині затишку, пияцтва, фліртів. Ця реальність представлена у вірші у двох замальовках: дачне передмістя та задушливе приміщення ресторану.

Саме в чадному ресторані з’являється Незнайома — загадкова красуня, що заволоділа серцем ліричного героя. Її образ оповитий чарівним серпанком, риси обличчя та обрис фігури невизначені, туманні, розмиті, ніби з «нетутешнього» світу, тому ліричний герой бачить «берег зачарований і чарами пойняту даль». Образ Незнайомої переростає межі образу земної жінки. Вона символізує містичний ідеал жіночої краси, пов’язаний з ідеєю Вічної Жіночності, самої гармонії. Виникаючи на межі реальності та марення, образ Незнайомої в завершальній частині вірша розпадається на окремі фрагменти.

7. Виразне читання учнем поезії О. Блока «Весно, весно, без меж і без краю...»

Обмін враженнями про прочитане, виконання завдань

○ Визначте тему поезії, її настрій. (Двобій із життям)

○ Знайдіть у вірші вияви темних обставин життя. Як ліричний герой до них ставиться?

○ Про що свідчить вислів ліричного героя «Все приймаю!»?

8. Виразне читання вчителем вірша О. Блока «Скіфи»

Обмін враженнями про прочитане

(Учні виписують рядки, у яких висловлені головні думки твору: «Росія-сфінкс», «О світе ветхий! Стямся хоч на мент! На учту, де братерство, праця й віра, ...нас... скликає ліра!» та ін.)

V. Закріплення знань, умінь і навичок

○ Поєднайте елементи символізму із прикладами із творів О. Блока.

1. Звукопис

а) «Шлю привіт тобі дзвоном щита» — можливо, натяк на давньоруського князя Святослава, який попереджав ворогів: «Іду на Ви!»

2. Натяк

б) «Дівочий стан, шовками зловлений, Пливе в туманному вікні» (сонорні)

3. Сугестія

в) Ліра — поезія; сфінкс — загадка; інтеграл — премудрість (з поезії «Скіфи»)

4. Символ

г) «І очі сині-сині, тужачи, Цвітуть на березі смутнім» (навіює образ моря, дівчини, що очікує коханого чи мрію під пурпуровими вітрилами)

Для довідок: 1 — б; 2 — а; 3 — г; 4 — в.

VI. Домашнє завдання

Характеризувати російську поезію «срібної доби». Розповідати про життя й творчість О. Блока, аналізувати його поезію.

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення про життя й творчість А. Ахматової, її зв’язок з Україною; виразно читати вірші А. Ахматової (див. у ході уроку №27).

VII. Підсумки уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжте речення:

  • З поезій О. Блока найбільше враження справила на мене ..., тому що...