Усі уроки до курсу «Світова література». 11 клас

УРОК № 24

Тема. Поетичний практикум. Аналізування синтетичного вияву новітніх течій і тенденцій у західноєвропейській поезії кінця XIX — початку XX ст., представленій творчістю Р. М. Рільке, Ґ. Аполлінера, Ф. Ґарсія Лорки

Мета: допомогти учням розкрити поняття «модернізм», «авангардизм» у поезії; розвивати навички ілюстрування принципів і положень літературних напрямів прикладами з конкретних поезій; виховувати повагу до загальнолюдських цінностей, естетичні смаки, любов до поезії.

Обладнання: портрети письменників, художні тексти, ілюстративні матеріали.

Тип уроку: поетичний практикум.

ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель. «Поезія — одночасно Слово і Музика... Словом вона промовляє і мислить. Музикою співає і марить», — говорив С. Мерріль. Про значення слова і красу музики в поезії ми будемо розмірковувати на сьогоднішньому уроці.

II. Оголошення теми й мети уроку

III. Робота над темою уроку

1. Поетичний практикум

— У своєму творчому становленні Р. М. Рільке пройшов основні етапи розвитку літератури кінця XIX — початку XX ст. від символізму до вершини неокласичної модерністської поезії.

○ У його поезії можна знайти багато різних мотивів. Поєднайте уривки з віршів із мотивами, які вони виражають (див. таблицю на наступній сторінці).

Для довідок: 1 — б); 2 — в); 3 — а)

○ Знайдіть у сонеті Р. М. Рільке «Ось дерево звелось...» образи-символи, алегорії, поясніть їхнє значення в естетиці символізму. (Орфей — узагальнений символ мистецтва. Дерево — духовна еволюція світу, його зростання. Хижа, храм — мале, велике, шлях до зростання. Темний ліс, повний хижих звірів,— це людство, що втратило духовні цінності; темрява — утрата ідеалу; храм — піднесення високої, божественної мудрості.)

Мотиви

Цитати

1. Відчуження людини в дегуманізованому світі

а) В оцім селі стоїть останній дім, Самітній, наче на краю землі. Іде дорога селищем малим Крізь темну ніч і губиться в імлі.

(Пер. М. Бажана)

2. Ностальгії за втраченою єдністю людини зі світом

б) Вона — вже корінь, і коли нараз Її спинив і з розпачем промовив До неї бог: «А він таки оглянувсь», — Безтямно й тихо запитала: «Хто?»

(Пер. М. Бажана)

3. Українські мотиви

в) Така кохана, — то її ця ліра

Оплакала за плакальниць усіх,

Аж світ на плач суцільний обернувся,

Де знову все було: і ліс, і діл,

І шлях, і поле, і ріка, і звір...

Але в плачливому отому світі

Так само, як над іншою землею,

І сонце йшло, й зоріло тихе небо...

(Пер. М. Бажана)

○ Визначте, у чому «орфізм» творчості Р. М. Рільке. (Думка про те, що мистецтво одухотворює кожну річ, людину і навіть звіра. Воно має чарівну силу, яка є і в Бога,— здатність перетворювати світ.)

○ Порівняйте різні переклади сонета Р. М. Рільке «Ось дерево звелось...» (М. Лукаша, М. Бажана, В. Стуса), висловте свої уподобання.

(Можна запропонувати учням дослівний переклад для роботи.)

○ Творчість Ґійома Аполлінера — це шлях від неоромантизму до кубофутуризму. Дослідники його творчості знаходять і риси символізму. Сам поет називав себе сюрреалістом.

○ Порівняйте вірші «Лорелея» Г. Гейне та Ґ. Аполлінера.

Г. Гейне

Ґ. Аполлінер

Схожість

Міф як спосіб розкриття внутрішнього світу героя;

наближення міфу до сучасності;

утвердження цінності людської особистості

Відмінність

Вірш ліричний, з елементами фантастики. У центрі уваги — переживання героя. Виражене емоційне світосприйняття

Ліро-епічний твір, позбавлений фантастики. У центрі уваги — Лорелея. Трагічний конфлікт героїні з бездуховним і ницим світом

○ Які проблеми, крім кохання, порушуються у вірші Ґ. Аполлінера «Міст Мірабо»? (Життя і смерті, тлінності й вічності, існування особистості)

○ Розкрийте символіку образів цієї поезії.

• Сена — ... (уособлення життя і часу, у якому зрештою все минає — і надії, і кохання, і розчарування);

• годинник, зміна дня і ночі — ... (час, його плинність і вічність);

• міст — ... (символ кохання і символ вічного, непідвладного часу зв’язку між минулим і прийдешнім).

○ Поєднайте художні засоби й уривки поезій.

1. Журба і втіха;

вода бігуча —

життя хода тягуча;

минають дні, а я ще є

а) порівняння

2. Любов сплива, як та вода бігуча

б) алітерація

3. А я ще є, ... а я ще є

в) рефрен

4. Вода тече, хлюпоче

Од вічних поглядів спочити хоче

г) антитеза

Для довідок: 1 — г; 2 — а; 3 — в; 4 — б.

○ Як ви думаєте, що відповіла у віршованій формі Ґ. Аполлінеру Марі Лорансен, з якою він розлучився і написав із цього приводу вірш «Міст Мірабо»?

Порівняйте свої припущення з текстом вірша російською.

* * *

Не просто печальная,

А скорбящая.

Не просто скорбящая,

А несчастная.

Не просто несчастная,

А страдающая.

Не просто страдающая,

А покинутая.

Не просто покинутая,

А сирая.

Не просто сирая,

А изгнанная.

Не просто изгнанная,

А мёртвая.

Не просто мёртвая,

А забытая.

(Перевод М. Яснова)

○ Розшифруйте опорно-логічну схему поезії Ґ. Аполлінера «Зарізана голубка й водограй».

• Знайдіть у вірші Ф. Ґарсія Лорки «Касида про сон під зорями» приклади персоніфікації природних сил і стихій. («Бик — присмерк, що реве багряно»; «Небо — слон здоровий»; «Про пісок із гарячого півдня, // Що сумує без білих камелій // І так слізно їх просить, бідний...»)

• Визначте риси, спільні для поезії Р. М. Рільке, Ґ. Аполлінера, Ф. Ґарсія Лорки (у групах з використанням прийому «Мозковий штурм»)

Очікувані відповіді

  • Оригінальне бачення світу, його проблем.
  • Пошуки нових форм вираження.
  • Утвердження активно-творчого ставлення до життя.
  • Творче використання традицій символізму, романтизму та реалізму.

IV. Домашнє завдання

Підготуватися до контрольного твору (див. домашнє завдання уроку № 20).

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення про життєвий і творчий шлях О. Блока (до уроку № 26).

V. Підсумки уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжте речення:

  • Найбільше задоволення я отримав(-ла) від читання (роботи)...