Усі уроки до курсу «Всесвітня історія». 8 клас

Тема 3. РЕФОРМАЦІЯ И КОНТРРЕФОРМАЦІЯ

УРОК 6*

Тема. Реформація

Мета: з’ясувати причини, хід та наслідки Реформації в Німеччині; розкрити основні напрями Реформації в Німеччині; розвивати вміння аналізувати історичну інформацію крізь призму технологій розвитку критичного мислення; виховувати толерантне ставлення до будь-якої релігії та повагу до думок інших.

Тип уроку: урок вивчення нових знань з використанням інтерактивних методів та методів технології критичного мислення.

Обладнання: карта «Поширення реформаційних ідей в Європі», атлас, ватман, маркери, дошка, ілюстрації.

Основні поняття та терміни: «Реформація», «індульгенція», «Селянська війна».

Основні дати та події:

 • 1517 р. — виступ Лютера проти індульгенцій;
 • 1524—1525 рр. — селянська війна в Німеччині.

Історичні діячі: М. Лютер, Т. Мюнцер, Карл V.

Там від реліквій гроші є.

Прибуток головний дає

Розпродаж індульгенцій жвавий.

Овець доїння йде на славу!

Ганс Сакс

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина уроку

II. Актуалізація опорних знань

Для актуалізації опорних знань учнів використовується робота в парах. Метод передбачає такий алгоритм проведення: постановка проблеми та її короткий аналіз; об’єднання учнів у пари шляхом поділу класу на дві половини; проведення інструктажу; виконання завдання; представлення результатів.

Парам пропонується перелік запитань, після обговорення яких учні мають дати правильні відповіді. Завершивши роботу, кожен учень з пари повинен представити свої результати, коментуючи та аргументуючи особисту точку зору.

* Урок розроблений Т. В. Михайлівом.

Запитання для роботи в парах

 • 1. За яких історичних обставин виникло християнське віровчення?
 • 2. Коли відбувся розкол християнства на католицизм і православ’я?
 • 3. Що означає вислів «феодальна роздробленість»?
 • 4. Як впливала роздробленість на розвиток суспільства?

Повідомлення теми та мети уроку

III. Опрацювання нового навчального матеріалу

Гра «Чиста дошка»

Учитель записує на дошці запитання, які стосуються нової теми й відповіді на які учні дадуть, опрацювавши текст підручника із всесвітньої історії для 8 класу.

Учитель. Після читання у процесі аналізу тексту ви відповідатимете, а я витиратиму опрацьовані питання. Робота буде успішною, якщо під кінець уроку дошка стане чистою. У даному випадку на виконання завдання надається 10 хвилин.

Запитання на дошці

 • 1. Де і коли утворилась Священна Римська імперія німецької нації?
 • 2. Якій династії належала влада на поч. XVI ст. у Священній Римській імперії?
 • 3. Хто обирав імператора?
 • 4. Чому не було укладено союз німецьких міст із королівською владою?
 • 5. Хто висунув ідею перетворення роз’єднаних німецьких земель в єдину державу? Чому?
 • 6. Що сприяло наступу на феодальну «дрібнодержавність»?

«Рамка цілі»

Цей метод передбачає чотири етапи:

 • 1. Мета (Чому? Навіщо? Для чого?)
 • 2. План (Як? Яким чином?)
 • 3. Дія (Що? Де? Коли?)
 • 4. Результати (Які наслідки? Які підсумки?)

За цим алгоритмом діти опрацьовують за підручником питання «Лютер і Мюнцер — два варіанти Реформації». Клас поділено на 2 підгрупи (одна працює над лютеранським варіантом Реформації, інша — над мюнцерівським).

Зразок учнівської відповіді

Лютеранський варіант

Мюнцерівський варіант

1. Мета. Рух за очищення церкви від пороків (у першу чергу проти продажу індульгенцій), за нову, дешеву церкву

1. Рух за нову дешеву церкву, а також за суспільство, де всі будуть рівними: «Вся влада повинна бути віддана простому народові»

2. План. Реформацію може здійснювати тільки влада, а не народ (мирним шляхом)

2. Реформації можна досягти шляхом перевороту (революції) силами селянства і міської бідноти (силовим шляхом)

3. Дія. 31 жовтня 1571 р. — він прибив до дверей Замкової церкви у Віттенберзі тези, в яких спростовувалася рятівна сила індульгенцій

3. 1524—1525 рр. — Селянська війна в Німеччині, очолена Т. Мюнцером; кінець 1524 р. — «Статейний лист»

4. Утворення нової гілки християнства — протестантизму (лютеранства)

4. Цілковита поразка селян, страта Т. Мюнцера та його послідовників (близько 100 тис. осіб)

Три речення

Учитель дає учням опрацювати питання «Селянська війна — стихійність і неорганізованість» за підручником і просить їх передати його зміст трьома простими реченнями.

Зразок учнівської відповіді

 • 1. Ідеї Лютера і Мюнцера здобули відображення в наступі на феодалізм під час Селянської війни, яка розпочалася в Німеччині влітку 1524 р.
 • 2. «Статейний лист» («12 статей») — програма селянських загонів.
 • 3. Поразка селян — брак єдності та військового досвіду.

IV. Рефлексія

Клас ділиться на три групи, кожна з яких має виконати певне завдання.

Гра «Я знаю 5 імен...» (1-а група)

Учні називають п’ять імен, персоналы (можна й більше), які стосуються даної теми.

Наприклад: Мартін Лютер, Томас Мюнцер, Карл V, Габсбурги, Лев X.

Гра «Точність — ввічливість королів» (2-а група)

Учні записують дати, що зустрічаються в тексті підручника. До кожної дати пропонуємо запитання, відповіді на які мають бути точними та лаконічними.

Наприклад:

1483-1546; 1489-1525; 1517; червень 1524; 1524-1525 рр.

Запитання й завдання

 • 1. З якими подіями пов’язані ці дати?
 • 2. Позначте у зошитах століття, що стосуються виписаних вами дат. Назвіть їх.
 • 3. Скільки років прожив Лютер? Мюнцер? Чому Лютер прожив довше?
 • 4. Що було раніше — виступ Лютера проти індульгенцій чи початок заворушень у південно-західній Німеччині?
 • 5. Скільки років минуло від дня смерті Лютера? Мюнцера?

Гра «Енциклопедист» (3-я група)

Учні записують в зошитах терміни та поняття, що зустрічаються в процесі вивчення нової теми, та пояснюють їх.

Зразок учнівської відповіді

Індульгенція — у католицькій церкві — грамота, свідоцтво про повне відпущення гріхів.

Реформація — широкий антифеодальний суспільно-політичний і релігійний рух, який набув форми боротьби проти католицької церкви в Західній і Центральній Європі в XVI ст.

Селянська війна — масштабне й тривале у часі повстання селян, яке охоплює велику територію.

V. Підбиття підсумків уроку. Оцінювання учнів

«Асоціювання»

Учитель на дошці записує ключове слово чи фразу. Учні називають слово або словосполучення, що асоціюються із запропонованим. Шляхом колективного обговорення встановлюється ієрархія можливих зв’язків між окремими елементами.

Зразок учнівської асоціації

VI. Домашнє завдання

1. Опрацювати матеріал підручника.

2. Скласти речення зі словами: Реформація, індульгенція, Селянська війна, Т. Мюнцер, М. Лютер, дешева церква, нове рівне суспільство.