Усі уроки до курсу «Всесвітня історія». 8 клас

СИНХРОНІСТИЧНА ТАБЛИЦЯ КІНЕЦЬ XV — КІНЕЦЬ XVIII СТ.

Всесвітня історія

Історія України

1492 р.

Відкриття Америки Колумбом

1489, 1492 рр.

Перші документальні згадки про козаків

1494 р.

Підписання Тордесильясського договору

1498 р.

Відкриття морського шляху в Індію

1517 р.

Початок Реформації в Німеччині

1508 р.

Повстання проти Литви князя М. Глинського

1519—1522 рр.

Навколосвітня подорож Магеллана

1518 р.

Ковель отримав магдебурзьке право

1519 р.

Початок завоювання Мексики й Перу

1520—1566 рр.

Правління Сулеймана І. Османська імперія

1524—1525 рр.

Селянська війна в Німеччині. Мартін Лютер, Томас Мюнцер

1524 р.

Похід запорозьких козаків проти Кримського ханства

1526 р.

Утворення імперії Великих Моголів в Індії

1529 р.

Перший Литовський статут

1534 р.

Утворення англіканської церкви

1534

Вторгнення кримських орд на Волинь

1540 р.

Заснування Ордену єзуїтів

1539

Утворення православного єпископства у Львові

1549 р.

Повстання Роберта Кета в Англії

40—50-ті рр. XVI ст.

Заснування Запорозької Січі на Хортиці

1555 р.

Аугсбурзький релігійний мир

1554 р.

Постанова Литовського сейму про заборону приховувати селян-утікачів

1558 р.

Початок правління Єлизавети І Тюдор в Англії

1557 р.

Прийняття «Устави на волоки» у Литві — збільшення повинностей селян. Запровадження фільваркової системи господарювання та дводенної панщини

1562 р.

Початок релігійних війн у Франції

1564 р.

Поява єзуїтів у Польщі та Україні

1566 р.

Початок революції в Нідерландах

1566 р.

Другий Литовський статут

1569 р.

Люблінська унія — об’єднання Литви й Польщі у складі Речі Посполитої

1569 р.

Перехід українських земель від Литви до Польщі за Люблінською унією

1572, 24.08.

Варфоломіївська ніч

1572 р.

1573 р.

Утворення реєстрового козацтва.

Створення І. Федоровим друкарні у Львові

1576—1578 рр.

Заснування Острозької академії та друкарні

1577 р.

Похід І. Підкови в Молдавію

1581 р.

Скасування Юр’єва дня Іваном Грозним

1581 р.

Видання І. Федоровим Біблії в Острозі

1586 р.

Заснування в Україні першого церковного братства

1588 р.

Розгром англійцями «Непереможної армади»

1588 р.

Третій Литовський статут

1589—1610 рр.

Франція. Генріх IV

1591—1593 рр.,

1594—1596 рр.

Повстання К. Косинського.

Повстання С. Наливайка

1596 р.

Брестська унія православної й католицької церков

1605—1613 рр.

Період Смути у Московському царстві

1608-1611 рр.

Діяльність кальвіністської друкарні в Панівцях

1613 р.

Початок правління династії Романових

1613 р.

Прийняття польським сеймом постанови, яка зобов’язала козаків підкорятися місцевій владі

1609—1618 рр.

Війна Речі Посполитої з Московським царством

1616—1622 рр.

1616 р.

Гетьманство Петра Сагайдачного.

Успішний похід козаків на Кафу

1619—1648 рр.

Тридцятилітня війна

1620 р.

Битва поляків з турками та татарами під Цецорою

1620—1621 рр.

Польсько-турецька війна

1621 р.

Хотинска битва польських і козацьких військ з турками

1625 р.

Козацьке повстання. Марко Жмайло. Куруківська угода

1624 р.

Початок правління Рішельє у Франції

1624 р.

Організація єзуїтського колегіуму в Острозі.

Похід запорізьких козаків на Константинополь

1630 р.

Нереєстрове козацьке повстання. Трясило Тарас Федорович

1632—1634 рр.

Війна між Московським царством і Річчю Посполитою

1632 р.

Заснування Києво-Могилянского колегіуму

1635 р.

Спорудження польської фортеці Кодак на Дніпрі та її зруйнування козаками на чолі з І. Сулимою

1637 р.

1637—1638 рр.

Повстання Павла Бута (Павлюка).

Повстання Я. Острянина і Д. Гуні

1639—1644 рр.

Селянська війна в Китаї під проводом Лі Цзичена

1638—1648 рр.

«Золотий спокій» в Україні

1640—1660 рр.

Початок революції в Англії

1640 р.

Похід козаків у Туреччину на чолі з Д. Гунею

1645—1676 рр.

1645 р.

Правління Олексія Михайловича Романова у Московському царстві.

Битва при Нейзбі, перемога англійського парламенту

1648—1657 рр.

Визвольна війна під керівництвом Б. Хмельницького

1648 р.

Переможні битви козаків з поляками під Жовтими Водами, Косунем, Пілявцями

1649 р.

Страта англійського короля Карла І

1649 р.

Підписання Зборівського миру (трактату)

1651 р.

Битва під Берестечком. Білоцерківський договір

1652 р.

Розгром військами Богдана Хмельницького польських військ під Батогом

1653 р.

Рішення Земського собору

Москви про прийняття України під «високу руку»

1653 р.

Битва під Жванцем

1654 р.

Переяславська рада. «Березневі статті»

1654—1782 рр.

Автономія України (Гетьманщини) у складі Московського царства (Росії)

1656 р.

Віденське перемир’я між Росією й Польщею

1655 р.

Загальні воєнні дії українських та російських військ проти поляків у Західній Україні та Білорусії

1657 р.

Смерть Б. Хмельницького. Обрання гетьманом України І. Виговського

1658 р.

Галицький договір.

Спроба федерації України з Польщею

1659—1663 рр.

Гетьманство Ю. Хмельницького

1660 р.

Слободищевський трактат

1663 р.

Чорна рада в Ніжині.

Політичний розкол України

1663—1668 р.

Гетьманство на Лівобережній Україні І. Брюховецького

1666 р.

Церковний розкол Никона в Росії

1665—1676 рр.

Гетьманство на Правобережній Україні П. Дорошенка

1667 р.

Андрусівське перемир’я Москви та Речі Посполитої

1667 р.

Розподіл України між Річчю

Посполитою та Московською державою

1672 р.

Завоювання турками Поділля.

Бучацький договір між Туреччиною та Польщею

1668—1672 рр.

Гетьманство на Лівобережній Україні Д. Многогрішного

1677—1678 рр.

Чигиринські походи татар і турок

1672—1687 рр.

1674 р.

Гетьманство на Лівобережній Україні І. Самойловича. Спроба об’єднати Україну

1686 р.

«Вічний мир» Московської держави та Речі Посполитої

1685—1686 рр.

Ліквідація самостійності української православної церкви. Підпорядкування Москві

1688 р.

1689 р.

«Славна революція» в Англії.

Прийняття «Білля про права» в Англії

1688 р.

Підпорядкування Слобідської України Посольському наказу в Москві

1689—1725 рр.

Правління Петра І

1687—1709 рр.

Гетьманство І. Мазепи

1699

Карловицький договір

1700—1721 рр.

Північна війна між Росією й Швецією

1700—1704 рр.

Визвольне повстання на Правобережній Україні під керівництвом С. Палія

1701 р.

Проголошення королівства Пруссія

1708

Укладення шведсько-українського договору

1708—1722 рр.

Гетьманство І. Скоропадського

1709

Перемога росіян над шведами у Полтавській битві

1709—1711 рр.

Існування Кам’янської Січі

1711 р.

Прутський похід Петра І

1710—1742 рр.

Гетьманування П. Орлика, автора першої української Конституції

1711—1734 рр.

Існування Олешківської

Січі

1721 р.

Петро І прийняв титул імператора

1720 р.

Указ Петра І про заборону видань українською мовою

1722—1723 рр.

Боротьба української старшини на чолі з П. Полуботком за збереження автономії України

1725 р.

Смерть російського імператора Петра І

1722—1727 рр.

І Малоросійська колегія

1727—1734 рр.

Гетьманство Данила Апостола

1734—1750 рр.

«Правління гетьманського уряду» в Україні

1734 р.

Гайдамацьке повстання на Поділлі на чолі з Верланом. Повернення запорожців під владу Росії. На р. Підпільна утворена Нова Січ

1740

Початок правління Фрідріха II у Пруссії

1735—1739 рр.

Участь українських козаків у російсько-турецькій війні

1738—1745 рр.

Західна Україна. Опришки. О. Довбуш

1750

Повстання гайдамак на Правобережній Україні

1741—1761 рр.

Правління Єлизавети Петрівни

1750—1764 рр.

Правління останнього Українського гетьмана К. Разумовського

1762 р.

Внаслідок перевороту до влади в Росії прийшла Катерина II

1764

Указ Катерини II про скасування гетьманства

1773—1775 рр.

Селянська війна в Росії під проводом О. Пугачова

1764—1782 рр.

II Малороссійська колегія на чолі з П. Румянцевим

1768—1774 рр.

Російсько-турецька війна

1768—1774 рр.

За умовами Кючук-Кайнарджийського миру Росії одійшли землі між Дніпром і Південним Бугом і Керч

1772, 1793, 1795

Розділи Польщі між Росією, Пруссією й Австрією

1771 р., 1793 р.

Внаслідок розділів Польщі Росії одійшли землі Правобережної України та Волинь

1775—1783 рр.

Війна за незалежність в Америці

1775 р.

Ліквідація Запорозької Січі

1776 р.

Прийняття «Декларації незалежності» США

1776 р.

Видання в Україні першої щотижневої газети французькою мовою

1783 р.

Кінець війни за незалежність США

1783 р.

Приєднання Криму до Росії. Відновлення кріпацтва в українських землях

1786—1791 рр.

Російсько-турецька війна

1788 р.

Формування Чорноморського козацького війська