Усі уроки до курсу «Всесвітня історія». 8 клас

УРОК 7*

Тема. Поширення Реформації. Контрреформація

Мета: розкрити хід та наслідки Реформації в країнах Європи; розвивати вміння аналізувати історичну інформацію; виховувати толерантне ставлення до будь-якої релігії та повагу до думок інших.

Тип уроку: комбінований, з використанням інтерактивних методів та технології критичного мислення.

Обладнання: карта «Поширення Реформаційних ідей в Європі»; атлас; ватман; маркери; дошка; ілюстрації.

Основні поняття та терміни: «лютеранство», «кальвінізм», «англіканська церква», «Контрреформація», «Орден єзуїтів», «протестантизм».

Основні дати та події:

 • 1534 — створення Ордену єзуїтів;
 • 1555 — Аугсбурзький мир;
 • 1509—1564 — роки життя Ж. Кальвіна;
 • 1491—1556 — роки життя І. Лойоли.

Історичні діячі: Ж. Кальвін, І. Лойола, Генріх VIII, Єлизавета І.

...Щоб ніхто із вас не приймав вищезгаданого Лютера на проживання, не давав йому ні їсти, ні пити, не надавав йому допомогу і сприяння.

Карл V «Вормський едикт»

Якщо церква стверджує те, що нам видається білим, а насправді є чорним, — ми повинні неодмінно визнати це!

Ігнасій Лойола «Духовні вправи»

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина уроку

II. Актуалізація опорних знань

«Асоціювання»

Учитель на дошці записує ключове слово або словосполучення, що асоціюється із запропонованим. Шляхом колективного обговорення встановлюється ієрархія можливих зв’язків між окремими елементами. У даному випадку вчитель пропонує два слова: «М. Лютер», «Т. Мюнцер».

* Урок розроблений Т. В. Михайлівом.

Зразок учнівської відповіді

Гра «Разок намиста» («Слово за словом»)

У грі бере учать цілий клас. Учитель пропонує тему «Селянська війна в Німеччині: 1524—1525 рр.». Учні називають ключові слова, з якими пов’язана ця тема. Кожний наступний учень має повторювати попередні; утворюється довгий ланцюг слів — разок намиста.

Зразок учнівської відповіді

«Селянська війна в Німеччині: 1524—1525 рр.» («Статейний лист» —> «12 статей» —> Т. Мюнцер —> Тюрінгія —> Верхня Швабія —> розгром селянських загонів —> страта —> Т. Мюнцера —> сто тисяч).

III. Усвідомлення навчального матеріалу

Метод гамбургера

Учитель пропонує учням структуру відповіді.

 • Вступ — одне речення, що пояснює головну ідею.
 • Основна частина складається з фактів, доказів і аргументів, що підтверджують ідею.
 • Висновок — одне підсумкове речення, що пов’язує між собою вступ та основну частину.

Учні працюють над питанням про утвердження лютеранства в Німеччині й Скандинавії і виконують завдання згідно з вищеназваним методом.

Зразок учнівської відповіді

Вступ. Найближчими після Селянської війни роками в Європі відбувалася королівсько-князівська реформація.

Основна частина. Частина князів Німеччини і королі Скандинавських країн (Данія, Швеція), вигнавши католицизм із власних володінь, проголосили себе головами реформованих церков. У рейхстазі Священної Римської імперії більшість депутатів були католиками, і вони вимагали припинити конфіскацію земель церкви. Прибічники Лютера заявили протест, і відтоді їх стали називати «протестантами». Згодом вони розробили засади реформованого християнства — лютеранства. Утвердження нової церкви проходило в умовах війни між католиками й протестантами, яка тривала три десятки років. Вона закінчилась підписанням Аугсбурзького миру (1555). Було визнано рівноправ’я релігій і встановлено правило — «чия влада, того й віра».

Висновок. Таким чином лютеранство в одних країнах утвердилось «згори» (Данія, Швеція, Норвегія — тоді була частиною Данії), а в Німеччині — внаслідок воєн, але не на всій території.

Побудова повідомлень за алгоритмом

Учитель пропонує скласти повідомлення «Жан Кальвін та його вчення» за таким алгоритмом: головна ідея вчення —> засади кальвінізму —> поширення кальвінізму. Учні опрацьовують текст підручника.

Зразок учнівської відповіді

Головні ідеї вчення:

 • ідея про божественне походження;
 • Бог заздалегідь визначив одних людей на спасіння (блаженство в раю), а інших — на загибель (муки в пеклі).

Засади кальвінізму:

 • 1536 р. — твір Кальвіна «Настанови у християнській вірі»;
 • «благородство» походження (дворянство) не має значення для спасіння;
 • головне — активною діяльністю доведи свою «обраність».

Поширення кальвінізму:

 • в Англії було здійснено «королівську реформацію»: виникла англіканська церква;
 • у Південній Франції утвердилося вчення Кальвіна: війни гугенотів з католиками;
 • під прапором кальвінізму в Нідерландах перемогла буржуазія.

Коротше, ще коротше

Учитель пропонує прочитати текст підручника. Після цього учні повинні висловити основну думку уривка одним реченням, а пізніше одним словом.

Зразок учнівської відповіді

Речення. 1534 року фанатичний І. Лойола створив суворо централізовану організацію з беззаперечною військовою дисципліною — Орден єзуїтів («Товариство Ісуса»).

Слово — «Контрреформація».

IV. Рефлексія

Пошук аналогій

Учитель називає певне поняття, а учням необхідно знайти аналогічне, раніше вивчене, й обґрунтувати свій варіант відповіді. У даному випадку вчитель пропонує терміни й поняття, що були вивчені під час уроку

Зразок учнівської відповіді

 • Лютеранство —> суніти;
 • кальвінізм —> православ’я;
 • англіканська церква —> католицька церква;
 • Контрреформація —> інквізиція;
 • протестантизм —> єретики;
 • Орден єзуїтів —> Орден тамплієрів.

«Виключення понять»

Учням зачитують п’ять слів (словосполучень), з числа яких тільки чотири об’єднуються загальним родовим поняттям. Необхідно вичленувати слово, що не належить до даного поняття (теми).

Зразок учнівської відповіді

 • 1. Лютеранство, кальвінізм, англіканська церква, православна церква, Реформація.
 • 2. «12 статей», «Статейний лист», «Віттенберзькі тези», «Настанови у християнській вірі», «Духовні вправи».

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати матеріал за підручником.

2. Підготувати повідомлення «Жан Кальвін та його вчення» (2 учні).Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.