Усі уроки до курсу «Всесвітня історія». 7 клас

УРОК 4

ТЕМА. СЕРЕДНЬОВІЧНЕ ЄВРОПЕЙСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

Очікувані результати

Після цього уроку учні:

 • зможуть назвати основні стани суспільства, його характерні ознаки, особливості станової монархії;
 • порівнювати становище різних станів середньовічного суспільства;
 • характеризувати станову монархію, систему васалітету.

Основні поняття: «стани», «станова монархія», «васал», «феод», «сеньйор», «феодальна драбина».

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина уроку

II. Актуалізація знань учнів

Запитання для бесіди

 • 1. Що таке внутрішня колонізація?
 • 2. Які наслідки мала внутрішня колонізація?
 • 3. У чому полягали технічні досягнення в Середньовіччі?

III. Вивчення нового матеріалу

1. Народження нового суспільного устрою

Учитель. До кінця раннього Середньовіччя в Західній Європі склався феодальний суспільний устрій. Земля стала головним джерелом багатства. Вся вона була поділена між землевласниками. Феодали за отриману землю несли військову службу. Селяни, що жили на цій землі, повинні були працювати на власника землі та віддавати йому частину власного врожаю.

Учитель пропонує ознайомитися з документом та дати відповіді на питання.

Текст 1. Уривок з поеми Алдальберона Панського

Жодна вільна людина не змогла б прожити без сервів: ні виконати будь-якої роботи, ні зробити будь-якої покупки. Ми бачимо, що королі й прелати (вище духовенство) самі — серви своїх сервів. Серв годує господаря, який переконує, що це він годує серва. І не бачить серв кінця своїм сльозам і жалям. Так дім Божий, єдиний, шановний, розділений на три частини — одні моляться, інші б’ються, треті працюють. Три частини, що є сусідами, не страждають від свого розподілу: послуги, що надаються однією з них, служать умовою для праці двох інших; у свою чергу, кожна частина бере на себе турботу про ціле.

Запитання до тексту

 • 1) Як ви розумієте, хто такі серви?
 • 2) Чи правильне твердження, що «господар годує серва»?
 • 3) На які частини ділить суспільство Алдальберон Ланський?

2. Три стани середньовічного суспільства

Учитель говорить про те, що все середньовічне суспільство поділялося на три великі групи — стани з певними правами та обов’язками, закріпленими в законах держави. Учні записують визначення в зошит.

Учитель звертає увагу учнів на те, що в середньовічній Європі велику роль відігравали служителі християнської церкви. Розповідь учитель може супроводжувати складанням схеми на дошці.

Схема «Суспільство в період Середньовіччя»

Учитель надає слово учням, які підготували повідомлення про рицарський стан у середньовічній Європі.

Учитель поділяє клас на дві групи та пропонує учням прочитати відповідний пункт параграфа і документ, а потім заповнити таблицю.

Текст 2. «Звичаї Бовезі» із праці французького правника Боманура

Існує багато проявів особистої кріпосної залежності. Адже частина кріпаків настільки підлеглі своїм сеньйорам, що ці сеньйори можуть розпоряджатися усім їхнім майном, мають над ними право життя та смерті, можуть кидати їх до в’язниці за своїм бажанням — винуватих чи безвинних — і ні перед ким за це не відповідають, хіба що перед самим Богом. З іншими поводяться милосердніше, бо за життя сеньйори не можуть нічого від них вимагати..., окрім їхніх чинів, ренти та повинностей... І, коли вони помирають чи одружуються на вільних жінках, все їхнє майно ... дістається сеньйору... І, якщо кріпак помирає, немає у нього спадкоємця, окрім сеньйора, і дітям кріпака нічого не дістається, якщо вони не заплатять викуп сеньйорові.

«Повинності селян» (варіант заповнення таблиці)

Панщина

Натуральний оброк

Грошовий оброк

Інші повинності

Робота на полі та в господарстві сеньйора на перевезенні вантажів і ремонті доріг

Частина врожаю зернових, фрукти, овочі, птахи, яйця, ремісничі вироби, сіно, дрова

Гроші, отримані від продажу вироблених у господарстві продуктів

Пекти хліб у печі сеньйора, тиснути виноград у пресі сеньйора, з’являтися на суд сеньйора

3. Сеньйори та васали

Учитель. Серед феодалів були старші, що давали землю, і молодші, що несли службу за землю. Старших за становищем феодалів називали сеньйорами. Феодалів, що перебували у залежності від сеньйора, називали васалами. Сеньйор дарував васалу землю за службу — феод. Феод, що отримав васал, він міг не тільки віддати землю в утримання залежним селянам, але й передати власним васалам.

Учитель пропонує учням самостійно опрацювати відповідний пункт підручника, що стосується васальної піраміди (феодальна драбина), та дати відповіді на запитання.

Запитання

 • 1) Хто стояв на верхівці васальної піраміди і був верховним власником усієї землі в державі?
 • 2) Який зі станів Середньовіччя не входив до васальної піраміди й чому?
 • 3) Якими були обов’язки сеньйора та васала?
 • 4) Як ви розумієте вираз «Васал мого васала — не мій васал».
 • 5) Що означає слово «лицар»? Опишіть озброєння лицаря.

IV. Закріплення знань учнів

Робота з картками

Картка № 1

Визначте порядок взаємозалежності феодалів.

 • Сеньйор барона;
 • васал маркіза або герцога;
 • сеньйор лицаря;
 • прямий сеньйор герцога;
 • васал графа;
 • прямий васал короля.

Картка № 2

Співвіднесіть поняття та визначення.

1) Стани

а) старший; людина, що володіє винятковим правом власності на землю

2) Серв

б) ті, хто моляться

3) Васал

в) посадовець у графстві

4) Сеньйор

г) ті, що воюють

5) Духівництво

д) особисто залежний селянин

6) Рицарство

е) слуга; людина, що уклала з сеньйором договір і зобов’язана йому військовою службою

7) Граф

ж) суспільні групи людей, що наділені певними правами та обов’язками на підставі законів держави, що передавалися спадково

Відповідь: 1 ж; 2 д; 3 е; 4 а; 5 б; 6 г; 7 в.

Картка № 3

1. Що таке феодальна драбина?

2. Укажіть, яке місце на ній посідали король, граф, герцог, чернець, барон, селянин, лицар.

Картка № 4

1. До рицарського кодексу честі входили:

а) покірність влади;

б) вірність;

в) хоробрість;

г) щедрість;

д) освіта.

2. Військові змагання лицарів називалися:

а) тренування;

б) турнір;

в) дуель.

3. До рицарського кодексу честі не відноситься:

а) поклоніння Прекрасній Дамі;

б) вірність сеньйору;

в) обережність в бою;

г) ощадливість.

Відповідь: 1 б, в, г; 2 б; 3 в, г.

V. Оцінювання знань учнів

VI. Домашнє завдання

Прочитати відповідний параграф підручника.