Усі уроки до курсу «Всесвітня історія». 7 клас

УРОК 32

ТЕМА. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗА ТЕМАМИ «СЛОВ’ЯНИ ТА ЇХ СУСІДИ» ТА «ІНДІЯ. КИТАЙ»

Очікувані результати

Після цього уроку учні:

  • показуватимуть держави Східної Європи, Грецію, Індію та Китай;
  • називатимуть найбільш важливі історичні події з історії цих держав, давати їм оцінку;
  • характеризувати історичних діячів:
  • знатимуть про досягнення в галузі культури цих держав.

Тип уроку: узагальнення та корекція знань.

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина уроку

Клас ділиться на чотири групи й отримують для розв’язання кросворди, підготовлені іншими групами.

II. Основна частина уроку

Розв’язання кросвордів.

Кросворд 1

У виділених клітинках — держава чехів. (Чехія)

1) Учасники гуситських воєн, які домагалися реформи церкви. (Чашники)

2) Перший вищий навчальний заклад у Центральній Європі відкритий у Празі. (Університет)

3) Служителі церкви. (Духовенство)

4) Держава, до складу якої увійшла у 1526 р. Чехія. (Австрія)

5) Ім’я Гуса і Жижки. (Ян)

Кросворд 2

Слова в цьому кросворді записуються за годинниковою стрілкою.

У виділених клітинках — форма правління Новгородського князівства. (Республіка)

1) Ім’я автора ікони «Трійця». (Андрій)

2) Видатний художник Московської держави ____ Грек. (Феофан)

3) Засновник Троїце-Сергієвого монастиря ____ Радонезький. (Сергій)

4) Китайський буддийський вівтар. (Пагода)

5) Голова мусульманського духовенства Османської імперії. (Муфтій)

6) Індійський бог, творець усього сущого. (Брахма)

7) Володимирський князь Всеволод ____ Гніздо. (Велике)

8) Релігійний закон ісламу. (Шаріат)

9) Індійський бог, великий воїн, улюбленець жінок. (Крішна)

10) Назва Константинополя — «____ міст». (Цариця)

Кросворд 3

У виділених клітинках — Новгородський князь, який у 1210 р. розбив шведів. (Олександр)

1) Птах, зображений на гербі Московської держави. (Орел)

2) «Добрі ____» — так називали селян і ремісників в Китаї. (Люди)

3) Прибалтійські племена, на землях яких було засноване місто Юр’їв. (Ести)

4) Місто в Криму, де був найбільший невільничий ринок. (Кафа)

5) Індійський жіночий одяг. (Сарі)

6) Середня ____ — територія, підкорена Тимуром. (Азія)

7) Так називали імператора в Китаї — «син ...». (Неба)

8) «____ боярські» — так називали середніх і дрібних феодалів у Московській державі. (Діти)

9) «Самодержець та божою милістю государ усія ____» — титул Московського князя. (Русі)

Після виконання завдання групи презентують результати своєї роботи.

Групи, що найкраще, повніше і без помилок презентували свою роботу, отримують 12 балів.

IV. Домашнє завдання

Підготуватися до тематичного оцінювання.