Усі уроки до курсу «Всесвітня історія». 7 клас

УРОК 24*

ТЕМА. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗА ТЕМОЮ «ЄВРОПА. ВІЗАНТІЯ. АРАБСЬКИЙ СВІТ»

Мета: повторити та узагальнити матеріал з даної теми; розвивати вміння аналізувати та узагальнювати історичний матеріал, вчити робити нескладні висновки, виховувати повагу й розуміння до культур різних народів та віросповідань.

Обладнання: карти «Європа у V—XI ст.», «Хрестові походи», «Арабський халіфат VII ст.», роздавальний матеріал.

Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань, вмінь та навичок. Форма уроку: урок-гра.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності

Учитель зазначає, що учні закінчили вивчення теми «Релігійно-церковне життя середньовічної Європи», «Виникнення ісламу» і пропонує провести урок у формі гри. Учні діляться на 3 команди за кольором обраних карток.

III. Хід гри

І тур. «Хронологічний»

Перевірка знань учнів з хронології теми. Команди отримують картку із завданням, де пропонується заповнити пропуски у таблиці.

Картка 1

Дата

Подія

661-750 рр.

Битва при Пуатьє

1054 р.

Розгром хрестоносцями Константинополя

1309-1378 рр.

«Каролінгське відродження»

1445 р.

За кожну правильну відповідь — 1 бал. Команді, яка правильно виконає завдання першою, додається ще один бал.

* Урок розроблений Дудар Т. Ю.

Приклад заповнення таблиці

Дата

Подія

661-750 рр.

Правління династії Омейядів

732 р.

Битва при Пуатьє

1054 р.

Розкол християнської церкви

1204 р.

Розгром хрестоносцями Константинополя

1309-1378 рр.

«Авіньйонський полон»

768-814 рр.

«Каролінгське відродження»

1445 р.

Винайдення книгодрукування Й. Гутенбергом

Після виконання завдання команди отримують картку з написами подій. Кожному члену команди необхідно взяти картку і стати відповідно до хронологічної послідовності подій. За правильне визначення хронологічного рядка — 2 бали.

Картка 2

Розташуйте у хронологічній послідовності.

 • а) Утворення Папської держави;
 • б) заснування домініканського ордену;
 • в) початок мусульманського літочислення;
 • г) поява перших університетів;
 • д) альбігойські війни;
 • е) захоплення турками-сельджуками Багдада.

Відповідь: в, а, г, д, б, е.

II тур. «Історичний словник»

Перевірка засвоєння основних термінів та понять з даної теми. Кожна команда отримує картку із завданням. За правильну відповідь та пояснення — 4 бали.

Картка 1

Логічний ланцюжок. Що зайве? Свій вибір поясніть.

 • а) Патріарх, єпископ, ваганти, церква. (Ваганти)
 • б) Іслам, Коран, альбігойці, халіф. (Альбігойці)

Картка 2

Логічний ланцюжок. Що зайве? Свій вибір поясніть.

 • а) Католіцизм, сага, схизма, православ’я. (Сага)
 • б) Шаріат, Коран, францисканці, шиїти. (Францисканці)

Картка 3

Логічний ланцюжок. Що зайве? Свій вибір поясніть.

 • а) Хрестоносці, духовно-рицарські ордени, готика, Гроб Господній. (Готика)
 • б) Єретик, вальденси, «Авіньйонський полон», інквизиція. («Авіньйонський полон»)

III тур. «Що? Хто? Де? Коли?»

Картка 1. Де? Що?

Завдання: перевірити знання учнями карти та розміщення географічних об’єктів. Для цього команди поділяються на дві підгрупи, кожна з яких виконує своє завдання.

Учитель пропонує першій підгрупі команд обрати 2 картки, де записані географічні назви, які необхідно показати на карті та повідомити, яка подія пов’язана з даною географічною назвою:

 • Клермон;
 • Мекка;
 • Кембридж;
 • Ватикан;
 • Константинополь;
 • Медина.

За кожну правильну відповідь — 1 бал.

Картка 2. Хто? Коли?

Другі підгрупи отримують конверти із завданнями.

 • Подумайте, хто, коли та за яких обставин просувався цими шляхами?

Покажіть на карті

За кожну правильну відповідь — 1 бал.

 • 1) Медина, Єгипет, Іспанія, Пуатьє.
 • 2) Тулуза (Франція), Константинополь, Єрусалим.
 • 3) Єрусалим, о. Родос, о. Мальта.

Відповіді: 1) Завойовницький похід до Західної Європи VII—VIII ст; 2) Хрестоносці, перший хрестовий похід 1096—1099 рр.; 3) Орден госпітальєрів, початок XII ст.

IV тур. «Історичний портрет»

Завдання туру: перевірити, як учні засвоїли інформацію про історичних осіб з даної теми.

Учням пропонується добрати до імен історичних осіб їхні характеристики. Максимальна оцінка — 3 бали.

1

2

1) Йоган Гутенберг

а) народився близько 570 р. в Мецці. У ранньому дитинстві зостався сиротою та виховувався у сім’ї родичів. Коли виріс, тривалий час працював у купців. Разом з тим, він часто молився і роздумував про богів. Він запевняв людей, що Аллах призначив його своїм посланцем, подарував книгу і наказав бути для людей благовісником і застережником

2) Франциск Ассизький

б) він заборонив білому духовенству одружуватися, щоб турботи про сім’ю не відволікали його від церковних обов’язків. Вступив у конфлікт з німецьким імператором Генріхом IV за право призначати єпископів

3) Григорій VII

в) він запевняв: «Єрусалім — пуп Землі. Хто тут сповнений суму і бідний, там радітиме й збагачуватиметься»

4) Мухаммед

г) син багатого купця, що відмовився від володіння майном, не брав у руки грошей і разом зі своїми учнями вів мандрівне життя

5) Урбан II

д) служив при дворі єгипетського халіфа, а після його смерті захопив владу в країні. За короткий час став наймогутнішим правителем мусульманського світу. В його особі хрестоносці отримали грізного противника

6) Аладін

(Салах-ад-дін)

е) німецький майстер, який здійснив важливий винахід в історії людства. Свого часу був змушений віддати все майно купцеві Иоганну Фусту як сплату за позику. Помер у злиднях у 1468 р.

Відповідь: 1 е; 2 г; 3 б; 4 а; 5 в; 6 д.

Після виконання учнями завдання вчитель пропонує наступне завдання туру.

Робота з персоналіями

Перед учнями групи історичних осіб. Необхідно визначити, яке становище обіймали ці особи. Були вони друзями чи супротивниками? Відповідь необхідно обґрунтувати. За кожну правильну відповідь — 1 бал.

 • 1) Беовульф — Грендель (супротивники)',
 • 2) Карл Великий — Роланд (друзі)',
 • 3) Григорій VII — Генріх IV (супротивники)',
 • 4) Петро Пустинник — Олексій Комнін (супротивники)',
 • 5) Фома Аквінський — Альберт Великий (друзі).

V тур. «Журналіст»

Команди отримали випереджальне завдання скласти невелику розповідь за обраною ними темою. Максимальна оцінка — 5 балів.

 • 1) Скласти розповідь про жебруючі ордени та описати організацію і правила поведінки ченців.
 • 2) Скласти розповідь про життя студентів середньовічної Європи.
 • 3) Скласти розповідь про розвиток архітектури середньовічної Європи та арабського світу.

VI тур. Вікторина

Команди по черзі отримують запитання. Якщо відповідь неправильна, право на відповідь має друга команда і т. ін. За кожну правильну відповідь — 1 бал.

1. Християни вважали найбільш шанованою святинею зображення ікони.

А якому зображенню віддавали перевагу мусульмани? (Образу слова божого шляхом розвитку каліграфії. Наприклад, слово «Аллах» позначалось чотирма вертикальними лініями, які схематично відтворювали літери цього арабського слова).

2. П’єр Абеляр стверджував, що головне джерело пізнання — це розум. Чи суперечило це вченню церкви? Чому? (Церква стверджує, що джерело пізнання — це віра.)

3. Храми романського стилю прикрашали за певними правилами. В центрі розміщали зображення Христа і т. ін. Чому західний фасад прикрашався більше, ніж інші частини храму? (Західний фасад — це головний вхід.)

4. Великим досягненням живопису Середньовіччя була книжкова мініатюра, яка відображала різні сторони життя людей. Чим готична книга відрізнялася від романської? (Готична була меншою за розмірами і мала більше ілюстрацій.)

5. На початку XIII ст. багато міст Південної Франції були пограбовані та зруйновані. Більшість населення безжально винищена. Що стало причиною цієї трагедії? (Військовий похід, організованний папою Іннокентієм III проти альбігойців (єретиків))

6. У найбільш розвинених країнах Європи в період Середньовіччя виникає лицарська література, авторами якої були лицарські поети. Як називали цих поетів у Франції? (Трубадури)

7. Відомо, що коли в Мілані захопили катарів, їх вивели на площу, де з одного боку стояв хрест, а з іншого...? Єретикам запропонували або повернутися в католицьку віру, або... Що було з іншого боку площі та що запропонували єретикам? Що вони обрали? (Багаття, у якому вони мали згоріти.)

8. Відомо, що у храмах романського стилю стіни прикрашали фрески, мозаїки. А що прикрашало стіни соборів готичного стилю? (Вітражи, статуї)

9. Схоластика закликала до сліпого поклоніння авторитетам. Вона вивчала книгу і відмовлялася досліджувати природу. Та були вчені, які заперечували це твердження і прагнули вивчати природу за допомогою дослідів. Назвіть вченого, який одним з перших почав проводити досліди. (Роджер Бекон)

10. Відомо, що значний культурний підйом відбувся у державі Карла Великого. Яку назву дістав цей процес? («Каролінгське відродження»)

11. Відомо, що араби обожнювали сили природи, каміння, дерева. Головним язичницьким святилищем арабів була Кааба в Мецці. Що являло собою це святилище? (Квадратне приміщення, де стояли дерев’яні та кам’яні ідоли, яким вклонялись араби.)

12. Об’єднанню арабських племен в єдину державу сприяла нова релігія іслам. А що означає «іслам» у перекладі з арабської? (Покірність)

13. Собор — це храм християн. Мечеть — мусульманський храм. А що об’єднувало середньовічні собори міст Європи та середньовічні мечеті арабів? (Вони виконували роль головного центру, своєрідного «народного будинку», де здійснювалось правосуддя, виникали літературні чи наукові дискусії, читались лекції та ін.)

VII тур. «Причинно-наслідковий»

Команди заповнюють таблицю (кожній команді по події). Максимальний бал — 4.

Передумови

Подія

Період

Наслідки

Хрестові походи

Схизма

Арабські завоювання

По завершенні роботи таблиця матиме такий вигляд.

Передумови

Подія

Період

Наслідки

Зростання кількості населення Європи. Християнізація Європи

Хрестові походи

1096-1270 рр.

Зміна міжнародної обстановки в Середземноморському басейні, послаблення Візантії. Перенесення культурного центру з Візантії до Європи. Розвиток західноєвропейської торгівлі. Взаємозбагачення культур Європи і Сходу

Поділ Римської імперії на Західну і Східну. Утворення Папської області

Схизма

1054 р.

Утворення 2-х церков. Згуртування християнської Європи

Поширення ісламу серед арабів. Зміцнення централізованої держави

Арабські завоювання

VII-VIII ст.

Поширення ісламу по всій території халіфату. Окремішність розвитку двох цівілізацій: Західної та Східної. Взаємозбагачення культур Європи і Сходу

IV. Підсумок уроку

По закінченні гри вчитель пропонує учням за методом «Займи позицію» визначитись з питанням: «Чи можна вважати раннє Середньовіччя епохою «темних віків»?».

VI. Оцінювання знань учнів

VI. Домашнє завдання

1. Написати невеликий твір «Чому духовний світ людини Середньовіччя був тісно пов’язаний з релігією?»

2. Скласти 10 питань до теми.