Усі уроки до курсу «Всесвітня історія». 7 клас

УРОК 1

ТЕМА. ВСТУПНИЙ УРОК

Очікувані результата

Після уроку учні зможуть:

 • визначати хронологічні межі середніх віків та Великого переселення народів;
 • називати закони історичного розвитку, характеризувати види історичних джерел;
 • удосконалити навички роботи з історичними текстами, схемами і таблицями.

Основні поняття: «Середньовіччя», «історичні джерела».

Основні дати:

 • V—XI ст. — раннє Середньовіччя;
 • XI—XIV ст. — зріле Середньовіччя;
 • XIV — кінець XV ст. — пізнє Середньовіччя;
 • 476 р. — падіння Західної Римської імперії.

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина уроку

II. Актуалізація знань

Фронтальна бесіда за питаннями

1. Що вивчає наука історія?

2. З якими періодами історії ви вже знайомі?

3. Які події з історії давнього світу вам запам’яталися? Чому?

4. Визначте хронологічні рамки історії давнього світу.

5. Яка подія поклала край існуванню Римської імперії?

6. Чому, на думку вчених, з падінням Західної Римської імперії закінчується історія давнього світу?

III. Вивчення нового матеріалу

1. Знайомство з підручником

Вчитель демонструє підручник з історії середніх віків учням. При цьому він звертає їхню увагу на обкладинку, форзаци, умовні позначення, ілюстрації, документи. Акцентує увагу на змісті та структурі навчального матеріалу, на хронологічних рамках періоду, що вивчається.

2. Середньовіччя — розділ всесвітньої історії

Учитель повідомляє, що історичний розвиток відбувається за певними законами, пропонує учням за допомогою інформації, отриманої підчас його розповіді, спробувати визначити закони історичного розвитку.

Робота на дошці та в зошиті

Учитель креслить на дошці «стрічку часу» і наносить на ній періоди історії давнього світу, середніх віків, що вивчатиметься у 7 класі, та новий час.

 • 1) Скільки приблизно тривала історія давнього світу?
 • 2) Підрахуйте, скільки тривав період середніх віків і нового часу.
 • 3) Яку закономірність ви можете визначити?

Учитель звертає увагу учнів на те, що у 476 р. під ударами племен варварів пала Західна Римська імперія, а на території майбутньої України у V ст. було засновано місто Київ і закладалися основи майбутньої державності.

Учні виводять закони історичного розвитку:

 • 1) закон прискорення історичного розвитку;
 • 2) закон нерівномірності історичного розвитку народів світу.

Учитель звертає увагу учнів на період, що вивчається, — середні віки — і пояснює, чому цей період отримав таку назву.

Учитель. Середні віки — епоха всесвітньої історії, що охоплює період з V по XV ст. Уперше «Середньовіччям» був названий час, що пройшов від падіння Західної Римської імперії до розквіту в Італії культури Відродження. Назву цьому періоду дали у XVI ст. італійські поети та філософи, які мріяли відродити античність, культуру Греції та Рима. Вони вважали, що Середньовіччя не дало людству нічого, що це був час неуцтва. Тому тривалий час Середньовіччя називали ще й «темними століттями».

Учитель (звертається до классу). Чи так це насправді? Чи дійсно середні віки нічого не залишили людству? Давайте пригадаємо, які поняття нам можуть нагадати про Середньовіччя.

Учні. Хрестові походи, лицарі, арбалет, кінні турніри, любов до Прекрасної Дами.

Учитель, підбиваючи підсумок, говорить про те, що епоха Середньовіччя має свій неповторний вигляд, вона різноманітна в усіх проявах і залишила нам багатющу історичну спадщину. Учитель звертає увагу учнів на те, що епоха Середньовіччя поділяється на періоди:

 • раннє Середньовіччя — V—XI ст. — час зародження нової епохи;
 • зріле Середньовіччя — XI—XIV ст. — пора розквіту епохи;
 • пізнє Середньовіччя — XIV — к. XV ст. — час занепаду, поступового визрівання елементів нового часу.

Учитель пропонує учням самостійно прочитати текст підручника і визначити, які події відповідають кожному періоду епохи Середньовіччя.

Бесіда за питаннями учителя

 • 1) Звідки ми дізнаємося про життя людей у далекому минулому?
 • 2) Що ми називаємо історичним джерелом?
 • 3) Які види історичних джерел вам відомі?

Учитель пропонує записати у зошиті визначення поняття «історичні джерела» — це все, що містить інформацію про минуле та дає можливість вивчати минуле людства.

Учитель пропонує прочитати відповідний пункт підручника та заповнити таблицю «Історичні джерела епохи Середньовіччя».

Види історичних джерел

Письмові

Речові

Усні

Образотворчі

IV. Закріплення знань учнів

Тестові завдання

1. Який період історії називається Середньовіччям?

а) ІІІ-ІХ ст.;

б) V-XV ст.;

в) VI—XVI ст.

2. Яку подію вважають початком історії середніх віків?

а) Перенесення столиці Римської імперії до Константинополя;

б) поділ Римської імперії на Західну та Східну;

в) падіння Західної Римської імперії.

3. В якому значенні вживали слово «середньовічний» італійські поети та філософи?

а) Доісторичний;

б) неосвічений;

в) жорстокий.

4. Укажіть, до якого виду історичних джерел належать наведені поняття.

Види історичних джерел

Поняття

1) Речові

а) балада про Робін Гуда

2) Письмові

б) озброєння лицаря

3) Усні

в) середньовічна ікона

4) Образотворчі

г) заповіт лицаря

5. Відновіть хронологічну послідовність.

а) Новий час;

б) первісність;

в) середні віки;

г) давній світ.

6. Назвіть науку, що вивчає народну культуру.

а) Археологія;

б) етимологія;

в) етнологія.

Відповіді: 1 б; 2 в; 3 б; 4 — 1 б, 2 г, 3 а, 4 в; 5 б, г, в, а; 6 в.

V. Оцінювання знань учнів

Учитель підбиває підсумки роботи учнів під час уроку.

VI. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.

2. Намалювати або виготовити макет середньовічного історичного джерела.

3. Підготувати повідомлення про Карла Мартелла та Карла Великого.