Усі уроки до курсу «Всесвітня історія». 7 клас

УРОК 15

ВАРІАНТ 1

ТЕМА. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗА ТЕМОЮ «РЕЛІГІЙНЕ ТА КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЄВРОПИ»

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

  • давати самооцінку власним знанням з даної теми;
  • визначити недоліки у знаннях та скоригувати їх.

Тип уроку: перевірки та корекції знань.

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина уроку

II. Основна частина уроку

Тематичне оцінювання відбувається у вигляді тестів за двома варіантами.

Варіант 1

I рівень

1. Оцініть твердження.

У XIII ст. в європейській архітектурі набуває поширення романський стиль.

а) Так;

б) ні.

2. Виключіть зайве з логічного ряду. Свою відповідь поясніть.

Францисканці, домініканці, госпітальєри, бенедиктинці.

3. Оберіть правильну відповідь.

Слово «студент» утворилося від:

а) німецького «обробляти землю»;

б) латинського «старанно займатися»;

в) англійського «переконливо говорити».

II рівень

1. Розставте події в хронологічному порядку:

а) захоплення хрестоносцями Константинополя;

б) «дитячий хрестовий похід»;

в) заклик папи Урбана II до хрестового походу.

2. Визначте особу за описом.

Видатний середньовічний вчений. Його доля склалася трагічно. Він був звинувачений в єресі. Його книги були спалені. Він став ченцем. Наприкінці життя написав нову книгу «Історія моїх поневірянь».

3. Співвіднесіть імена авторів та назви творів.

1) Данте Аліґ’єрі

а) фрески на сюжети Євангелія та життя Франциска Ассизського

2) Джотто

б) «Книга пісень»

3) Франческо Петрарка

в) «Божественна комедія»

III рівень

1. Поясніть поняття.

Філософський камінь — це ____ .

2. Складіть речення, використовуючи запропоновані слова.

Католицька церква, єретики, боротьба, автодафе, багатства, переслідування, інквізиція.

3. Виправте помилки в тексті.

У 1270 р. розпочалися хрестові походи. Папа Іоанн II закликав до хрестового походу проти язичників, що живуть навколо Балтійського моря. У цьому поході взяли участь королі європейських країн і руські князі.

IV рівень

Складіть розповідь від імені хрестоносця, що пройшов шлях від Клермона до Єрусалима.

Варіант 2

I рівень

1. Оцініть твердження.

В європейській середньовічній літературі був поширений жанр рицарського роману.

а) Так;

б) ні.

2. Виключіть зайве з логічного ряду. Свою відповідь поясніть.

Фрідріх І Барбаросса, Іоанн Безземельний, Річард І Левове Серце, Філіпп II Август.

3. Оберіть правильну відповідь.

У середньовічному університеті одним з видів занять був:

а) колоквіум;

б) семінар;

в) диспут.

II рівень

1. Розставте події в хронологічному порядку.

а) захоплення хрестоносцями Єрусалима;

б) восьмий хрестовий похід;

в) «похід бідноти».

2. Визначте особу за описом.

Чернець ордену францисканців. Викладач Оксфордського і Паризького університетів. Багато років займався алхімією та астрологією. Основою пізнання істини вважав досвід. Критикував духовенство, через що був кинутий до в’язниці. Випередив свій час, передбачивши появу літальних апаратів та транспорту, що рухався без допомоги коней.

3. Співвіднесіть імена видатних діячів середньовічної культури у галузі науки та освіти з їхніми справами.

1) Марко Поло

а) винахідник книгодрукування

2) Йоганн Гутенберг

б) італійський вчений та письменник, навчався торгової справи і права. Отримав доступ до двору короля. Написав книгу «Декамерон»

3) Джованні Боккаччо

в) венеціанський купець і мандрівник, тривалий час жив у Китаї

III рівень

1. Поясніть поняття.

Вагант — це ____ .

2. Складіть речення, використовуючи запропоновані слова.

Сарацини, жорстокий бій, машини, що рушать стіни, хрестоносці, фортеця, перемога.

3. У XI ст. влада короля була вищою за владу Папи Римського. Королі на раді обирали папу. Папа Римський під час зустрічі з королем мав поцілувати йому руку.

IV рівень

Складіть промову єретика, який виступає проти зловживань католицької церкви.