Усі уроки до курсу «Всесвітня історія». 7 клас

Тема 1

НАРОДЖЕННЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО СВІТУ, ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО РОЗВИТКУ

МЕТОДИЧНИЙ АПАРАТ

Історичний словник

Урок 1. Вступ

Археологія — наука, що займається пошуком і вивченням матеріальних пам’яток минулого.

Етнологія — наука, що вивчає побутові та культурні особливості народів світу, проблеми їх походження, розселення та культурно-історичних відносин.

Зріле Середньовіччя — XI—XIV ст. — час розквіту епохи.

Історія — минуле людства.

Історичні джерела — це все, що містить інформацію про минуле та дає можливість вивчати минуле людства.

Раннє Середньовіччя — V—XI ст. — час зародження нової епохи;

Пізнє Середньовіччя — XIV — к. XV ст. — час тривалого занепаду, поступового просування до нового часу.

Середні віки — епоха всесвітньої історії, що охоплює період з V по XV ст.

Урок 2. Народження середньовічної Європи

Вандали — германські племена, які у V ст. захопили Північну Африку, а в 455 р. захопили і зруйнували Рим.

Вандалізм — безглузде нищення пам’яток культури.

Варвари — племена, що не належали ні до греків, ні до римлян.

Велике переселення народів — це масове переміщення євразійських племен протягом IV—VII ст., внаслідок якого загинула Західна Римська імперія і на території Європи утворилися варварські королівства.

Династія — монархи того самого роду, які заступають один одного на троні в даній державі за правом успадкування або спорідненості.

Європа — частина світу, яка разом з Азією утворює материк Євразію. Це слово потрапило до стародавніх греків з аккадскої мови, якою воно означало захід сонця. Географічно Європа простягається від Скандинавії до узбережжя Середземного моря, від Атлантичного океану до Уральських гір.

Магнати — великі землевласники.

Майордом — управитель у будинку короля, згодом — головний міністр франкської держави.

Меровінги — назва першої династії франкських королів.

Міжусобні війни — війни великих землевласників за владу.

Каролінги — династія франкських королів.

«Каролінгське відродження» — перший в історії середньовічної Європи вияв інтересу до античної культури та освіти, що збігся з періодом правління Карла Великого.

Феод — земля, надана сеньйором своєму васалу за умови несення ним військової служби.

Феодал — землевласник.

Феодальне суспільство — поняття, що виникло для позначення особливих відносин між сеньйором і васалом у зв’язку з наданням феода й володінням ним.

Франки — германський племінний союз. Назва «франки» перекладається як: «вільні», «відважні».

Урок 3. Взаємодія людини та природи

Колонізація — це заселення та освоєння вільних земель.

Натуральне господарство — господарство, в якому майже всі необхідні продукти виробляються для власного споживання, а не для продажу.

Урок 4. Середньовічне суспільство

Васал — феодал, що одержував від заможнішого феодала-сюзерена землю й заступництво, за що був зобов’язаний нести військову службу.

Васалітет — порядок взаємозалежності феодалів.

Герб — символ родовитості та знатного походження.

Герцог — військовий вождь германців, у період формування феодалізму перетворився на великого феодала.

Граф — посадовець у графстві, що представляв короля і наділявся судовими, адміністративними та військовими повноваженнями; один з титулів знаті.

Духівництво — служителі церкви.

Сеньйор — старший; людина, що володіє винятковим правом власності на землю.

Серв — особисто залежний селянин.

Стани — соціальна група людей із закріпленими законом спадкоємними правами та обов’язками, що остаточно склалися під час розшарування феодального суспільства.

Рицарство — військовий стан у середньовічній Європі.

Турнір — військові змагання лицарів.

Біографічний довідник

Аларіх (бл. 370—410) — з 395 р. король вестготів. Тричі піддавав Рим облозі. 24 серпня 410 р. Рим — символ потужності та цивілізації — був захоплений. Війська Аларіха піддали «Вічне місто» триденному пограбуванню.

Аттіла (р. н. н. — помер у 453) — відомий вождь гунів, якого прозвали «бичем Божим», бо він очолив спустошливі походи до Східної Римської імперії, Північної Італії, Галії. За часів його правління гунський союз племен досяг найбільшої могутності.

Аецій (бл. 390—454 рр.) — останній римський полководець, переможець Аттіли у битві при Каталаунських полях, вважався останнім захисником Римської імперії.

Карл Мартелл (Молот) (бл. 688—741) — майордом франків, фактичний глава держави. У 732 р. розбив арабів при Пуатье. Здійснив військову реформу.

Карл Великий (742—814) — король франків. Правив майже 50 років. Провів завойовницькі походи. Покровитель науки та освіти. Від імені Карла походить слов’янське слово «король». У 800 р. став імператором Франкської імперії.

Одоакр (бл. 431—493) — начальник одного з германських найманих загонів, що перебував на службі у Римі. У 476 р., захопивши владу, позбавив останнього римського імператора Ромула Августула його титула та символів імператорської влади, які відправив до Константинополя імператору Східної Римської імперії.

Ромул Августул — останній імператор Західної Римської імперії (475—476). Ромул Августул — це не ім’я, а прізвисько. Насправді імператора звали Ромул Август, але сучасникам здавалося, що він не гідний свого імені, й до його імені додали суфікс, що має зменшувальне значення.

СИНХРОНІСТИЧНА ТАБЛИЦЯ

Час

Подія

1

2

V ст.

V ст.

початок середньовіччя

410р.

захоплення Рима вестготами

455 р.

зруйнування Рима вандалами

476 р.

кінець Західної Римської імперії

498 р.

утворення Франкської держави

498 р.

хрещення Хлодвіга

VI ст.

VI ст.

створення «Салічної правди»

VII ст.

622 р.

початок мусульманського літочислення

VIII ст.

732 р.

битва при Пуатьє

800 р.

Карл Великий отримав титул імператора

IX ст.

843 р.

Верденський договір

Х ст.

Х ст.

поява середньовічних міст

962 р.

утворення Священної Римської імперії

XI ст.

XI ст.

початок зрілого середньовіччя

1066 р.

норманське завоювання Англії

XII ст.

середина XII ст.

утворення Болонського університету

1188 р.

виникнення магдебурзького права

XIII ст.

XIII ст.

поширення готичного стилю в архітектурі

1215 р.

підписання «Великої хартії вольностей» в Англії

1265 р.

скликання парламенту в Англії

XIV ст.

XIV ст.

початок пізнього середньовіччя

1302 р.

скликання Генеральних Штатів у Франції

1337-1453 рр.

Столітня війна між Англією та Францією

XV ст.

1445 р

винайдення друкарства

1492 р.

завершення Реконкісти в Іспанії

САМООСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ

Тема уроку

Повідомлення

Робота з наочністю

Есе

1

2

3

4

Вступ

Намалювати або виготовити макет середньовічного історичного джерела

Народження середньовічної Європи.

Загибель Римської імперії та виникнення варварських королівств

Карл Мартелл — переможець арабів.

Діяльність короля Карла Великого

Заповнити таблицю «Зміна у королівстві франків VI—VIII ст.»

«Карл Великий в описах сучасників та істориків»

Взаємодія людини та природи

Підготувати повідомлення про технічні винаходи епохи Середньовіччя

Намалювати або виготовити макет середньовічного технічного приладу

«Сільгоспроботи».

«Обід селянина»

Середньовічне європейське суспільство

Стани суспільства середньовічної Європі

Намалювати або виготовити з пластиліну макет середньовічного замку, позначити основні споруди. Заповнити порівняльну таблицю «Селяни та феодали: життя і побут»

«Турнір у рицарському замку».

«Облога рицарського замку».

«Один день з життя монаха-бенедиктинця».

«Свято в середньовічному селі»

Держава в середньовічній Європі

Англійський парламент.

Генеральні штати у Франції

Намалювати структуру англійського парламенту та Генеральних штатів у Франції. Заповнити порівняльну таблицю «Станово-представницькі органи Англії та Франції»

«Затвердження податків в Англійському парламенті».

«Засідання Генеральних штатів»

Європейське середньовічне місто

Поява середньовічних міст

Намалювати план середньовічного міста; зробити позначки до плану. Намалювати герб середньовічного міста

«Один день із життя середньовічного бюргера».

«Засідання міської ради».

«Як я здобув свободу»

Господарське та повсякденне життя в середньовічній Європі

Торговельний союз Ганза

Намалювати вивіску середньовічної майстерні, цеховий герб.

За картою скласти маршрут з Венеції до Шампані

«Статут цеху взуттьовиків».

«Один день з життя ремісника».

«Подорож купця з Італії на ярмарок до Шампані»

Узагальнення

Підготувати кросворди за темою