Усі уроки до курсу «Всесвітня історія». 7 клас

УРОК 9

ТЕМА. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗА ТЕМОЮ «НАРОДЖЕННЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО СВІТУ, ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО РОЗВИТКУ»

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина уроку

II. Основна частина уроку

Учні виконують тестові завдання.

Варіант 1

І рівень (1—3 бали)

Оберіть правильну відповідь.

1. Власник землі, що в перекладі з латини означає «старший».

а) Старійшина;

б) сеньйор;

в) васал.

2. У перекладі з німецької слово «лицар» означає:

а) слуга сеньйора;

б) благородний;

в) кінний воїн.

3. Назва «донжон» означає:

а) військове звання;

б) вид зброї;

в) головну башту замка.

4. У Німеччині всіх повноправних городян називали бюргерами, а у Франції ____

а) патриціями;

б) буржуа;

в) пополанами.

5. Приказка «Міське повітря робить людину вільною» означала, що в містах ____ :

а) існувало самоврядування;

б) повітря було чисте, дихалося легко;

в) селяни-кріпаки, проживши в місті один рік та один день, ставали вільними.

6. Подібно до ремісників, купці об’єднувалися в особливі союзи, які мали назву ____ :

а) гільдії;

б) братства;

в) партії.

Відповіді: 1 б; 2 в; 3 в; 4 б; 5 в; 6 а.

II рівень (4—6 балів)

1. Представники феодальних сходів зашифровані в анаграмах. Розшифруйте їх та розставте на сходах у тій послідовності, в якій вони підпорядковувалися один одному.

Відповідь: 1 — король; 2 — лицарі; 3 — герцоги; 4 — барони; 5 — графи. 1-3-5-4-2.

2. Співвіднесіть поняття та визначення.

1) Комуна

а) господар і старший працівник майстерні

2) Шедевр

б) міський житель

3) Бюргер

в) місто, що отримало право самоврядування

4) Майстер

г) зразковий виріб для складання іспиту на звання майстра

Відповідь: 1 в; 2 г; 3 б; 4 а.

III рівень (7—9 балів)

1. Розподіліть за відповідними розділами наведений нижче перелік понять і виразів, які вживали в середньовічній Європі. Деякі поняття можуть відповідати декільком розділам.

A) Селяни та сеньйори.

Б) Сеньйори та васали.

B) Рицарство

1) домен;

2) вірність;

3) феод;

4) особиста залежність;

5) хоробрість;

6) селянські тримання;

7) турнір;

8) грошовий оброк;

9) «Немає землі без сеньйора»;

10) повинності;

11) «Васал мого васала — не мій васал»;

12) зброєносець

Відповідь: К - 3, 4, 6, 8, 10; Б - 1, 2, 3, 5, 9, 11, 12; В - 2, 3, 5, 7, 12.

2. Прочитайте уривок з поеми англійського поета XIV ст. Дж. Чосера та дайте відповіді на запитання [4, С. 54].

Купец с ним ехал, подбоченясь фертом,

Напялив много пестрого добра.

Носил он шляпу фландрского бобра

И сапоги с наборным ремешком

Да бороду. Он толковал о том,

Как получить, как сберегать доходы.

Он требовал, чтоб охранялись воды

В пути от Мидлбурга в Оруэлл.

Он курс экю высчитывать умел

И знатно на размене наживался

И богател, а то и разорялся,

Но ото всех долги свои скрывал.

Охотно деньги в рост купец давал,

Но так искусно вел свои расчеты,

Что пользовался ото всех почетом.

Запитання до тексту

Про які заняття купця розповів поет?

IV рівень (10—12 балів)

1. Дайте характеристику демографічній ситуації середньовічної Європи.

2. Проаналізуйте, у чому полягала несвобода феодалів.

3. Складіть невелику розповідь про життя ваших ровесників, представників різних верств, у середньовічному замку.

Варіант 2

І рівень (1—3 бали)

Оберіть правильну відповідь.

1. У період Середньовіччя феодальний замок був оточений декількома кріпосними стінами, тому що це ____ :

а) демонструвало заможність господаря;

б) дозволяло утримати багатомісячну облогу;

в) цього вимагав указ короля.

2. Обов’язок селянина — працювати на панському полі — називався ____ :

а) панщина;

б) оброк;

в) повинність.

3. В Європі до X—XI ст. затвердився принцип «Немає землі без сеньйора», тому що ____ :

а) цього вимагав указ короля;

б) перейти владу феодалів селян примушувала церква;

в) повне право власності на землю належало феодалам.

4. Об’єднання ремісників однієї спеціальності, що проживали в одному місті, називається:

а) цех;

б) гільдія;

в) товариство.

5. Становище купців характеризує приказка ____ :

а) «Васал мого васала — не мій васал»;

б) «Міське повітря робить людину вільною»;

в) «Що з возу впало, те пропало».

6. Товарне господарство характеризує виробництво продукції для ____ :

а) короля;

б) продажу на ринку;

в) власного споживання.

Відповідь: 1 б; 2 а; 3 в; 4 а; 5 в; 6 б.

II рівень (4—6 бала)

1. Представники середньовічних станів зашифровані в анаграмах. Розшифруйте їх та розставте у тій послідовності, в якій вони підпорядковувалися один одному.

Відповідь: 2 — 3 — 1(1 — працюють 2 — моляться; 3 — воюють).

2. Співвіднесіть поняття та визначення.

1) Цех

а) товариство купців, створене для захисту їхніх торгових інтересів

2) Статут

б) будівля, де засідала міська рада

3) Ратуша

в) союз ремісників однієї спеціальності

4) Гільдія

г) запис норм, що визначали професійну діяльність майстрів-ремісників

Відповідь: 1 в; 2 г; 3 б; 4 а.

III рівень (7—9 балів)

1. Співвіднесіть наведені поняття та притаманні їм ознаки. Деякі поняття можуть відповідати декільком розділам.

A) Феодалізм.

Б) Натуральне господарство.

B) Феодальна роздробленість

1) земля — основне багатство;

2) усе необхідне для життя вирощується в господарстві;

3) основні групи населення — феодали та залежні селяни;

4) слабкість королівської влади;

5) феодальні сходи;

6) майже нічого не продається та ніщо не купується;

7) король — перший серед рівних;

8) розпад єдиної держави на ряд самостійних володінь;

9) феодальна залежність селян

Відповідь: А — 1, 3, 5; Б — 2, 6, 9; В — 4, 7, 8.

2. Прочитайте уривок з вірша Бертрана де Борна — «співака середньовічного рицарства» [3, С. 158] та уривок з «Пісні про Роланда» [20, С. 22] і дайте відповіді на питання.

Бертран де Борн

А рыцарю стареть бы не давали

Отважный риск и вкус к делам большим,

Пиры в его гостеприимном зале

И щедрость, чей порыв неудержим:

Пусть на турнир иль боевой отряд

Свое добро он тратит все подряд,

В пылу игры умеет все спустить

И знает, как красавицу прельстить...

«Пісня про Роланда» (XII ст.)

Великий гул услышали французы.

«Товарищ мой, — воскликнул Оливье, —

Сдается мне, что ныне с сарацином

Жестокий бой французам предстоит».

Роланд в ответ: «Ну что же, слава Богу!

За короля должны мы славно биться:

Обязан каждый витязь за сеньора

Терпеть лишенья, раны, холод, зной,

Жалеть не должен кровь свою и тело!»

Запитання до тексту

Які рицарські чесноти уславлювали поети Середньовіччя?

IV рівень (10—12 балів)

1. Дайте характеристику змінам господарського життя середньовічної Європи, які відбулися протягом XII—XIII ст.

2. Проаналізуйте несвободу городян. У чому вона виявлялася?

3. Складіть невелику розповідь про життя ваших ровесників, представників різних верств, у середньовічному місті.

III. Домашнє завдання

Підготувати повідомлення про чернечі ордени: бенедиктинців, францисканців, домініканців.