Усі уроки до курсу «Всесвітня історія». 11 клас

УРОК 35

Урок узагальнення. Розвиток провідних країн Азії, Африки та Латинської Америки у другій половині XX — на початку XXI ст. Міжнародні відносини у другій половині XX ст. — на початку XXI ст. Розвиток культури (1945 р. — початок XXI ст.). Світ на початку XXI століття

Мета: узагальнити матеріал тем 6, 7, 8, 9: «Розвиток провідних країни Азії, Африки та Латинської Америки в другій половині XX — на початку XXI ст.», «Міжнародні відносини у другій половині XX ст. — на початку XXI ст.», «Розвиток культури (1945 р. — початок XXI ст.)», «Світ на початку XXI тисячоліття».

Тип уроку: урок узагальнення й систематизації.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент уроку

II. Основна частина уроку

Урок відбувається у формі бесіди за нижченаведеними питаннями і завданнями.

1. Покажіть на карті нові незалежні держави в Азії та Африці, що постали з 50-х років XX ст.

2. Покажіть на карті місця міжнародних військових конфліктів, які відбувалися у світі у 40-80-х рр. XX ст.

3. Які наукові відкриття були зроблені у другій половині XX — на початку XXI століть, що вплинули на розвиток людства?

4. Які нові галузі науки, високі технології виникли у цей період?

5. Як на сучасному етапі відбувається інтеграція науки і виробництва?

6. Охарактеризуйте етапи деколонізації, процес здобуття незалежності народами Азії та Африки.

7. Якими були результати повоєнного реформування Японії?

8. Чим завершились соціально-економічні експерименти китайських комуністів?

9. Охарактеризуйте курс Дж. Неру та І. Ганді у внутрішній та зовнішній політиці.

10. Якими були особливості соціально-економічного та політичного розвитку країн Латинської Америки в повоєнний час?

11. Охарактеризуйте рух за мир та безпеку, спроби обмежити гонку озброєнь у другій половині XX ст.

12. Назвіть основні напрями НТР у другій половині XX ст. та їх вплив на життя пересічного громадянина,

13. Які основні тенденції та течії світової літератури, образотворчого мистецтва, архітектури, музики, театру, кіно й спорту можна виділити у другій половині XX ст.?

14. Поясніть суть японського «економічного дива».

15. Що собою являв культ особи Мао Цзедуна?

16. Якими були причини виникнення близькосхідної проблеми? Назвіть шляхи її врегулювання.

17. У чому виявилась суть нового політичного мислення у 80-х роках XX ст.?

18. У чому полягали причини переходу від конфронтації до співробітництва між найбільшими державами світу у цей період?

19. Назвіть причини становлення постіндустріального (інформаційного) суспільства.

20. Проаналізуйте шляхи розвитку незалежних держав Азійського та Африканського регіонів.

21. Що визначало процес реформування економіки Китаю наприкінці XX — на початку XXI ст.?

22. Яким був розвиток Індії наприкінці XX — на початку XXI ст.?

23. Як відбувався процес утворення держави Ізраїль?

24. Проаналізуйте варіанти революційного процесу в Латинській Америці? Охарактеризуйте українців у країнах регіону.

25. Проаналізуйте причини виникнення, хід та наслідки «холодної війни».

26. Які зміни відбулись в соціальній структурі суспільства, якості життя людей провідних країн світу та країн, що розвиваються?

27. Дайте оцінку діяльності Мао Цзедуна, Ден Сяопіна.

28. Дайте оцінку діяльності Дж. Неру та І. Ганді.

29. Дайте оцінку діяльності Н. Мандели.

30. Дайте оцінку діяльності Бен Гуріона.

31. Дайте оцінку діяльності А. Самоси, Ф. Кастро, А. Піночета.

32. Що спричинило виникнення глобальних проблем людства?

33. Визначте основні глобальні процеси та проблеми сучасності.

34. Запропонуйте оптимальні шляхи розв’язання глобальних проблем людства.

35. Дайте визначення нижченаведеним поняттям і термінам:

 • японське «економічне диво»;
 • «великий стрибок»;
 • «культурна революція»;
 • рух неприєднання;
 • деколонізація;
 • модернізація;
 • апартеїд;
 • шлях «соціалістичної орієнтації»;
 • хунта;
 • Рух неприєднання;
 • фундаменталізм;
 • Організація визволення Палестини;
 • «холодна війна»;
 • Берлінська криза;
 • Карибська криза;
 • розрядка;
 • нове політичне мислення;
 • Гельсінська угода;
 • НТР;
 • постіндустріальне суспільство, інформаційне суспільство;
 • соціалістичний реалізм;
 • неореалізм;
 • «поп-арт»;
 • функціоналізм;
 • глобальні процеси та проблеми;
 • екологічна криза;
 • демографічна криза;
 • ЮНЕСКО.
Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст