Усі уроки до курсу «Всесвітня історія». 11 клас

Тема 3

КРАЇНИ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ (1945 Р. — ПОЧАТОК XXI СТ.)

УРОК 12

Наслідки Другої світової війни для країн Західної Європи. Німеччина в другій половині XX ст. — на початку XXI ст.

Мета: проаналізувати внутрішню та зовнішню політику провідних країн Західної Європи у другій половині XX ст. — на початку XXI ст.; визначити причини, суть і наслідки реалізації плану Маршалла; схарактеризувати сутність німецького «економічного дива», передумови та наслідки об’єднання Німеччини, інтеґраційні процеси в Європі; дати оцінку ролі окремих особистостей в історії на прикладі Г. Коля; розвивати вміння аналізувати, порівнювати, встановлювати причиново-наслідкові зв’язки, критично мислити, висловлювати власні судження, виховувати зацікавленість історією.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент уроку

II. Актуалізація опорних знань

Робота за картою

 • 1. Які країни Європи було визволено від гітлерівської окупації радянською армією?
 • 2. Які країни було визволено військами союзників?
 • 3. Де проходила лінія, що розділила територію Європи «залізною завісою» 1946 року?

Бесіда

 • Які наслідки для Німеччини мала Друга світова війна?

III. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Після Другої світової війни країни Західної Європи швидко відновили економіку за допомогою кредитів, наданих США згідно з планом Маршалла, прийнятим 1948 року. Долаючи труднощі і кризи, Великобританія, Франція, Німеччина, Італія зміцнювали ринкову економіку, демократичні і правові засади державного ладу. На міжнародній арені країни Західної Європи виступали як союзники США, прибічники «холодної війни» з СРСР, активні члени НАТО, учасники європейської інтеґрації.

IV. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу

• Наслідки Другої світової війни для провідних країн Західної Європи. План Маршалла

Учитель. Під час Другої світової війни економіка багатьох європейських країн, особливо Німеччини, була зруйнована, було знищено цілі міста з їх виробничими потужностями.

За цих умов 5 червня 1947 р. Державний Секретар США Дж. Маршалл виступив у Гарвардському університеті з програмою відновлення та розвитку Європи. Ця програма, що дістала назву «план Маршалла», передбачала: надання допомоги економіці США, яка полягала у зменшенні перенасиченості ринку товарами й капіталами, полегшенні проведення реконверсії; забезпечення відродження економіки Європи шляхом зміцнення європейської демократії та, що не менш важливо, недопущення подальшої радянської експансії в Європу.

Робота зі схемою

Див. с. 77.

Запитання

 • 1. Ознайомтеся з таблицею і скажіть, які умови надання допомоги за планом Маршалла були неприйнятні для країн Східної Європи і чому.
 • 2. Назвіть позитивні і негативні наслідки прийняття країнами Західної Європи допомоги за планом Маршалла.
 • 3. Чиї інтереси задовольняв план Маршалла в першу чергу?

Робота над поняттям

Європейська інтеграція — процес утворення нового типу міждержавних відносин, що розпочався після Другої світової війни і забезпечив країнам Західної Європи високі темпи економічного розвитку, соціально-політичну стабільність та безпеку.

Учитель

 • Липень 1947 р. — створення Комітету європейського економічного співробітництва (для реалізації «плану Маршалла»).

ПЛАН МАРШАЛЛА ТА ВІДБУДОВА ЕКОНОМІКИ ЄВРОПИ

 • 5 травня 1949 р. — створення Ради Європи — міжнародної міжурядової організації.
 • Квітень 1951 р. — створення Європейського об’єднання вугілля і сталі.
 • 1957 р. — створення Європейського економічного співтовариства (ЄЕЄ) — «Спільний ринок».
 • Грудень 1957 р. — створення Європейського товариства з атомної енергії (Євроатом).
 • 1960 р. — створюється асоціація вільної торгівлі.

Підсумок. У повоєнні роки в Європі переважали інтеґраційні процеси.

• Створення ФРН і НДР. Німецьке «економічне диво»

Учитель. Німеччина після Другої світової війни була поділена на чотири зони окупації між державами антигітлерівської коаліції. Союзники домовилися про проведення в окупаційних зонах політики «4 Де» (денацифікації, декартелізації, демілітаризації, демократизації). Але насправді кожен проводив власну політику, і це створило передумови для наступного розколу країни.

Робота з порівняльною таблицею

ХРОНОЛОГІЯ ПОДІЙ

На Заході

На Сході

Створення єдиної зони окупації (Бізонії) у 1946 р., після приєднання французької зони в 1948 р. — Тризонії

СРСР починає прискорену побудову соціалізму в своїй зоні (створення держсектору, аграрна реформа)

Відродження діяльності таких партій, як ХДС, ХСС, СДПН

Відродження КПН (на чолі — В. Пік), СДПН, пізніше об’єднані в СЕПН

Надано допомогу за планом Маршалла і у червні 1948 р. — проведено грошову реформу Л. Ерхарда

СРСР забороняє наземне сполучення між Західною Німеччиною і Західним Берліном (блокада до травня 1949 р.), запровадження в обіг східної марки

У Тризонії 31 травня 1949 р. вступає в силу Конституція, згідно з якою в серпні проходять вибори до бундестагу, у вересні — вибори президента (Т. Хейса) і канцлера (К. Аденауера). 20 вересня 1949 р. офіційно проголошено Федеративну Республіку Німеччину (ФРН)

Створено Німецьку Національну Раду (аналог парламенту), яка 7 жовтня 1949 р. проголошує створення Німецької Демократичної Республіки (НДР), 10 жовтня 1949 р. — обрано президента (В. Піка) і прем’єр-міністра (О. Гротеволя)

Запитання

 • 1. Коли та за яких умов відбувся розкол в Німеччині?
 • 2. У чому основні відмінності в політичному й соціальному устрої ФРН і НДР?
 • 3. Спрогнозуйте причини економічного відставання НДР.

Робота з історичним джерелом

Девіс Н. Історія Європи. — М.: Транзит-книга, 2004.

«24 червня 1948 р., скориставшись відсутністю в «Угоді про статус окупованого Берліна» своїх конкретних зобов’язань щодо забезпечення транспортним зв’язком західних секторів міста, Радянський Союз перекрив транспортні артерії Західного Берліна і Західної Німеччини. НАТО було за прорив блокади Берліна. Британські та американські транспортні літаки забезпечували двомільйонне місто паливом, продовольством та сировиною, яких воно потребувало. Для цього було здійснено 277 264 рейси. Щодня з неба «звалювалося» 8 000 тонн вантажів. Врешті-решт, радянське керівництво 12 травня 1949 р. віддало наказ про зняття блокади».

Запитання

 • Про які реалії відносин між союзниками йдеться в документі?

Учитель. У перші роки урядування Аденауера було проведено економічні реформи, результатом яких стало стрімке зростання приросту промислової продукції (9,6 % на рік), зростання обсягу виробництва у чотири рази до 1965 р. Такі темпи розвитку дістали назву німецьке «економічне диво» — Німеччина вийшла на одне з перших місць у світі. Автори реформ — канцлер ФРН Аденауер і міністр економіки Л. Ерхард, який став у 1963 р. другим канцлером Західної Німеччини.

• Економічні реформи

 • 1. Встановлення вільних цін.
 • 2. Запровадження державою гнучкої кредитної та податкової політики.
 • 3. Ставка на дрібний і середній бізнес.
 • 4. Розвиток нових галузей промисловості через режим «сприяння».

Ці реформи потрапили на сприятливий ґрунт: допомога за планом Маршалла, відсутність військових видатків до 1956 р., наявність дешевої робочої сили (після репатріації 9 млн німців зі Східної Пруссії), надзвичайні зусилля німців (найдовший робочий тиждень у Західній Європі — 52 год), менталітет (працьовитість, цілеспрямованість, охайність, дисциплінованість). Як наслідок: середньорічний приріст промислової продукції становить 10 % (коли у США — 4 %, Великій Британії — 3 %), обсяг промислового виробництва до 1965 р. зріс у 4 рази, за рівнем економічного розвитку ФРН виходить на одне з перших місць у світі. Погіршення становища в НДР спонукало до втечі німців до ФРН через Західний Берлін (у відповідь було споруджено Берлінський мур 13 серпня 1961 р.).

1970 р. укладено договір з СРСР, Польщею про визнання кордонів. 1972 р. — укладено договір з НДР про добросусідські відносини і кордони. 1973 р. ФРН і НДР стають членами ООН.

Протягом 1982-1998 рр. канцлером ФРН був Г. Коль, який проводив політику неоконсерватизму. Відбувається скорочення державних видатків на пенсійне забезпечення, охорону здоров’я і освіту. Але засади системи соціального забезпечення залишалися недоторканними.

• Об’єднання Німеччини

Учитель. У 80-х рр. поступово зростає невдоволення населення НДР всевладдям СЄПГ та органів держбезпеки, відсутністю елементарних громадянських прав і свобод, цензурою, забороною приватних поїздок до ФРН та інших західних країн, ізоляцією НДР від вільного світу. 70-80-ті роки — період політичної і економічної кризи. 1989 р. — початок «оксамитової» революції, що завершилася об’єднанням двох Німеччин в єдину державу 3 жовтня 1990 р. У листопаді 1989 р. пала Берлінська стіна.

Робота з таблицею

ЗДОБУТКИ І ПРОБЛЕМИ НІМЕЧЧИНИ ПІСЛЯ ОБ’ЄДНАННЯ

Здобутки

Проблеми

Остаточне падіння «залізної завіси» як в Європі, так і у світі в цілому. Об’єднання німецького народу в демократичній державі.

Щорічне асигнування урядом ФРН 150 млрд марок для подолання кризи й перебудови економіки «нових земель». Поліпшення ситуації з 1994 р.

Болісний процес переходу від соціалізму до капіталізму, переведення всього господарства й укладу життя східних німців на ринкові рейки, що було пов’язано з:

• тимчасовим згортанням виробництва;

• безробіттям;

• зниженням рівня соціальної захищеності. Поширення серед широких верств населення «нових земель» ФРН почуття розчарування, апатії і навіть ностальгії за старими часами. Активізація праворадикальних, неонацистських сил.

Великий вплив на Німеччину світової економічної кризи

Запитання

 • Які наслідки мало об’єднання Німеччини для її економічного розвитку і світової співдружності?

• Українсько-німецькі відносини

Учитель. 17 січня 1992 р. Німеччина визнала незалежність України. За цей час були реалізовані такі спільні проекти, як реконструкція залізниці Львів — Варшава — Берлін, було налагоджено виробництво в Україні зернозбиральних комбайнів; надання Німеччиною інвестицій на перебудову енергетики, на вуглевидобування України, участь німецьких фірм у подоланні наслідків Чорнобильської катастрофи.

V. Узагальнення та систематизація знань

Бесіда

 • 1. У чому полягала суть плану Маршалла?
 • 2. Завдяки чому сталося можливим «німецьке економічне чудо»?
 • 3. Висловіть судження щодо необхідності розвитку українсько-німецьких відносин на сучасному етапі.

VI. Домашнє завдання

Опрацюйте відповідний параграф підручника.