Усі уроки до курсу «Всесвітня історія». 11 клас

Усі уроки до курсу «Всесвітня історія». 11 клас

У посібнику представлені усі уроки до курсу всесвітньої історії 11 класу за програмою 2010 р. Вони розроблені із застосуванням сучасних інноваційних технологій, новітніх форм і методів роботи.

Для викладачів, методистів та студентів педагогічних навчальних закладів.

Урок 1. Економічні, соціальні та політичні перетворення у повоєнному світі. Основні тенденції суспільного розвитку у другій половині XX — на початку XXI ст.

Тема 1. Друга світова війна. Світ після Другої світової війни

Урок 2. Причини і початок війни. Події 1939-1942 рр.

Уроки 3-4. Окупаційний режим у країнах Європи. Голокост. Воєнні події 1943 р. Визволення території СРСР

Уроки 5-6. Завершення та підсумки війни. Світ після Другої світової війни

Урок 7. Урок узагальнення. Друга світова війна. Світ після Другої світової війни

Тема 2. США та Канада у 1945 р. — на початку XXI ст.

Урок 8. США у 1945-1960-ті рр.

Урок 9. США в 60-90-х роках XX ст.

Урок 10. США в 90-х роках XX ст. — на початку XXI ст.

Урок 11. Канада у другій половині XX ст. — на початку XXI ст.

Тема 3. Країни Західної Європи (1945 р. — початок ХХІ ст.)

Урок 12. Наслідки Другої світової війни для країн Західної Європи. Німеччина в другій половині XX ст. — на початку XXI ст.

Урок 13. Велика Британія в другій половині XX ст. — на початку XXI ст.

Урок 14. Франція у другій половині XX ст. — на початку XXI ст.

Урок 15. Італія в другій половині XX століття — на початку XXI ст. Інтеґраційні процеси в Європі наприкінці XX — на початку XXI ст.

Урок 16. Урок узагальнення. США та Канада у 1945 р. — на початку XXI ст. Країни Західної Європи (1945 р. — початок ХХІ ст.)

Тема 4. СРСР. Нові незалежні держави

Урок 17. СРСР у період з 1945-1964 рр. Завершення епохи Сталіна. Хрущовська «відлига»

Урок 18. СРСР в періоди застою і перебудови. Розпад СРСР. Росія наприкінці XX — на початку XXI ст.

Урок 19. Нові незалежні держави. Особливості шляхів історичного розвитку

Тема 5. Країни Центральної та Східної Європи (1945 р. — початок XXI ст.)

Уроки 20-21. Встановлення радянського домінування в країнах Центральної та Східної Європи. Розвиток у другій половині XX ст. — на початку 80-х рр. Польщі, Угорщини, Болгарії, Румунії, Чехословаччини, Югославії

Урок 22. Демократичні революції кінця 80-х — початку 90-х рр. у країнах Центральної та Східної Європи. Роль країн у сучасних міжнародних відносинах

Урок 23. Урок узагальнення. СРСР. Нові незалежні держави. Країни Центральної та Східної Європи (1945 р. — початок XXI ст.)

Тема 6. Розвиток провідних країн Азії, Африки та Латинської Америки у другій половині XX — на початку XXI ст.

Урок 24. Розпад світової колоніальної системи. Японія у другій половині XX — на початку XXI ст.

Урок 25. Китай у другій половині XX — на початку XXI ст.

Урок 26. Індія в другій половині XX — на початку XXI ст.

Урок 27. Країни Африки та Близького Сходу від здобуття незалежності до початку XXI ст.

Урок 28. Латинська Америка в другій половині XX — на початку XXI ст.

Тема 7. Міжнародні відносини у другій половині XX ст. — на початку XXI ст.

Урок 29. Виникнення і розгортання «холодної війни» в 40-80-х рр. XX ст.

Урок 30. Кінець «холодної війни». Перехід від конфронтації до співробітництва

Тема 8. Розвиток культури (1945 р. — початок XXI ст.)

Урок 31. Основні напрямки НТР у другій половині XX ст. Розвиток науки

Урок 32. Зміни в соціальній структурі суспільства. Становлення постіндустріального суспільства

Урок 33. Розвиток літератури, образотворчого мистецтва, архітектури, музики, театру, кіно й спорту в другій половині XX — на початку XXI ст.

Тема 9. Світ на початку XXI століття

Урок 34. Основні глобальні проблеми сучасності. Шляхи їх подолання

Урок 35. Урок узагальнення. Розвиток провідних країн Азії, Африки та Латинської Америки у другій половині XX — на початку XXI ст. Міжнародні відносини у другій половині XX ст. — на початку XXI ст. Розвиток культури (1945 р. — початок XXI ст.). Світ на початку XXI століття