Усі уроки «Історія України». 9 клас

УРОК 46

Тема. Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Духовне життя України в другій половині XIX ст.»

Мета: перевірити рівень підготовки учнів з теми відповідно до програмових вимог: рівень теоретичних знань дат, фактів, подій, понять та їх розуміння й використання; перевірити рівень набутих умінь і сформованих навичок; оцінити рівень навчальних досягнень учнів з вивченої теми.

Тип уроку: контролю та перевірки знань.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

Методичні рекомендації (див. урок № 8).

II. Оцінювання та перевірка знань

Виконання завдань

1. Прочитайте текст і дайте відповідь на запитання.

«Намагаючись привернути увагу широкого загалу до життєдайних джерел фольклору, він обробив та опублікував понад 600 народних пісень, своїми теоретичними працями заклав підвалини української музичної фольклористики. Розуміючи масштаби і значення творчості Т. Шевченка для процесу становлення української нації, композитор створив цілий музичний цикл “Музика до «Кобзаря» Т. Шевченка», до якого увійшли понад 80 творів різних жанрів та форм”». (Бойко О. Д. Історія України. — К.: Академія, 2001. — С. 282)

Про кого із діячів української культури йдеться у даному документі? Назвіть його найбільш видатні твори.

Відповідь: Микола Лисенко; «Різдвяна ніч», «Утоплена», «Наталка Полтавка», «Тарас Бульба», «Енеїда», «Коза-Дереза», «Пан Коцький» та ін.

2. Установіть, які із наведених творів мистецтва є творами живопису (чотири правильні відповіді).

1) «Святочне ворожіння»

2) «Українська ніч»

3) «Вечір у степу»

4) «Майська ніч»

5) «Ясні зорі»

6) «Ярмарок»

7) «У темряві»

Відповідь: 1), 2), 3), 6).

3. Позначте пам’ятки культури, які були споруджені у другій половині XIX ст. (чотири правильні відповіді).

1) Володимирський собор у Києві;

2) будинок Полтавського губернського земства;

3) будинок міської думи в Києві;

4) пам’ятник Богдану Хмельницькому у Києві;

5) парк «Софіївка» в Умані;

6) драматичний театр в Одесі;

7) драматичний театр у Сімферополі.

Відповідь: 1), 3), 4), 7).

3. Позначте прізвища відомих українських художників другої половини XIX ст. (чотири правильні відповіді).

1) А. Куїнджі;

2) І. Трупі;

3) В. Симиренко;

4) О. Кобелєв;

5) К. Костанді;

6) М. Пимоненко;

7) М. Микешин.

Відповідь: 1), 2), 5), 6).

4. Із наведеного переліку виберіть твори, які належать перу І. Карпенка-Карого (чотири правильні відповіді).

1) «Лимерівна»;

2) «Мартин Боруля»;

3) «Сто тисяч»;

4) «Глитай, або ж павук»

5) «Хазяїн»;

6) «Не судилося»;

7) «Безталанна».

Відповідь: 2), 3), 5), 7).

5. Позначте факти, які свідчать про розвиток української освіти та науки другої половини XIX ст. (чотири правильні відповіді).

1) Відкриття кафедри історії України у Львівському університеті;

2) відкриття в Одесі Новоросійського університету;

3) відкриття Харківського університету;

4) відкриття перших жіночих гімназій;

5) заснування у Києві Українського Наукового Товариства;

6) утворення в Галичині освітнього товариства «Просвіта»;

7) відкриття гімназії Вищих наук у Ніжині.

Відповідь: 1), 2), 4), 6).

6. Установіть відповідність між прізвищем українського драматурга та назвою його твору:

А Михайло Старицький

Б Марко Кропивницький

В Іван Карпенко-Карий

Г Борис Грінченко

1 «Сто тисяч»;

2 «Лимерівна»;

3 «Ой, не ходи, Грицю, та й на вечорниці»;

4 «Степовий гість»;

5 «Дай серцю волю, заведе в неволю»

Відповідь: А — 3; Б — 5; В — 1; Г — 4.

7. Установіть відповідність між діячами культури та сферами їхньої діяльності.

А Марко Вовчок, Іван Нечуй-Левицький

Б Марія Заньковецька, Микола Садовський

В Микола Пимоненко, Архип Куїнджі

Г Олександр Беретті, Олексій Бекетов

1 Живопис

2 Скульптура

3 Архітектура

4 Література

5 Театр

Відповідь: А — 4; Б — 5; В — 1; Г — 3.

8. Установіть відповідність між прізвищем автора та його твором.

А Володимир Антонович

Б Дмитро Яворницький

В Михайло Грушевський

Г Микола Костомаров

1 «Історія України-Руси»

2 «Про походження козацтва»

3 «Історія русів»

4 «Історія запорозьких козаків»

5 «Руїна»

Відповідь: А — 2; Б — 4; В — 1; Г — 5.

9. Установіть відповідність між прізвищем художника та назвами його творів.

А А. Куїнджі

Б Т. Шевченко

В К. Костанді

Г М. Пимоненко

1 «Українська ніч», «Вечір на Україні»

2 «Перед грозою», «Ярмарок»

3 «Бездоріжжя», «На греблі»

4 «В люди», «Старенькі»

5 «Катерина», «На пасіці»

Відповідь: А — 1; Б — 5; В — 4; Г — 2.

10. Установіть відповідність між датою та подією.

А 1894 р.

Б 1882 р.

В 1865 р.

Г 1862 р.

1 Відкриття в Одесі Новоросійського університету;

2 відкриття технологічного університету у Харкові;

3 заснування Товариства українських акторів;

4 написання П. Чубинським вірша «Ще не вмерла Україна»;

5 відкриття кафедри історії України у Львівському університеті

Відповідь: А — 5; Б — 3; В — 1; Г — 4.

Тема 7

НАШ КРАЙ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ.

УРОКИ 47-50

Уроки проводяться за особистими планами вчителів.

УРОК 51

Підсумкове оцінювання.

УРОКИ 52-53

Резервний час.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст