Усі уроки «Історія України». 9 клас

УРОК 32

Тема. Узагальнення знань за темою «Модернізація українського суспільства в середині — у другій половині XIX ст.»

Мета: повторити та узагальнити матеріал з даної теми, підготуватися до уроку тематичного оцінювання; розвивати в учнів вміння працювати з картою, аналізувати матеріал, робити висновки, висловлювати свою точку зору; виховувати в учнів почуття патріотизму, наполегливості, відданості своїй справі.

Основні поняття: модернізація, реформи, модернізаційні процеси, соціальна структура суспільства.

Обладнання: карта, картки, кросворди.

Тип уроку: повторювально-узагальнюючий.

Форма проведення: урок-змагання.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Урок-змагання

Завдання 1. Історична розминка

Кожній команді пропонується по 8 запитань, на які учні повинні одразу дати короткі точні відповіді. За кожну правильну відповідь нараховується один бал.

Запитання для 1-ої команди

1. Як звали російського імператора, який провів реформи 60-70-х років?

2. Назвати два основні документи про скасування кріпацтва.

3. Які права отримали селяни за реформою 1861 р.?

4. Які дві форми ведення господарства перепліталися на Україні після реформи 1861 р.?

5. Які промислові центри сформувалися на Україні після реформи 1861 р.?

6. Пояснити процес розшарування селянства

7. Якого року була проведена земська реформа?

8. Назвіть прізвища найвідоміших українських підприємців?

Запитання для 2-ої команди

1. Коли відбулася Кримська війна?

2. Як називалася угода, за якою селяни отримували землю під час реформи 1861 р.?

3. Як проводилися реформи 60-70 років: «згори» чи «знизу»?

4. Який район України спеціалізувався на вирощуванні цукрових буряків?

5. Які українські міста були центрами сільськогосподарського машинобудування?

6. Назвіть регіони, куди переселялися українські селяни у другій половині XIX ст.

7. Коли була проведена військова реформа?

8. Які нові верстви суспільства з’явилися в Україні в результаті модернізаційних процесів?

Запитання для 3-ої команди

1. Які місцеві органи влади утворилися в Російській імперії в результаті реформ?

2. Як називалася угода між селянином і поміщиком про сплату грошей за землю?

3. Що таке черезсмужжя?

4. Який регіон України спеціалізувався на вирощуванні льону?

5. Які українські міста були центрами транспортного машинобудування?

6. Якого року була проведена реформа освіти?

7. Яке місто було центром вугільної промисловості в Наддніпрянській Україні?

8. Коли була прокладена перша залізниця в Наддніпрянській Україні? Які міста вона з’єднала?

Завдання 2. Простіше не буває

Учитель запрошує до дошки по одному учаснику від кожної команди, які готуються відповідати на запитання. На дошку в цей час вивішується плакат з «полем бою» (але можна все це намалювати на дошці).

Учитель по черзі ставить запитання трьом учасникам гри, часу на обмірковування немає. Якщо учень правильно відповідає на запитання, то він має право поставити у сітку на «полі бою» свій знак (один учень ставить квадрат, другий — трикутник, третій — коло). Завдання гравців — вибудувати ряд своїх знаків по горизонталі, вертикалі чи діагоналі. Гра триває доти, поки не буде побудовано один ряд знаків або поки не будуть вичерпані всі запитання. За кожну правильну відповідь гравець отримує один бал, а якщо він вибудує ряд своїх знаків, то додатково отримує ще два бали.

Запитання для гри

1. Якого року в Австрійській імперії було прийнято Конституцію?

2. Якого року Австрійська імперія перетворилася на Австро-Угорську?

3. Якою державою за формою правління була Австро-Угорщина?

4. Який виборний орган влади почав діяти у 1861 р. у Галичині?

5. Яка галузь промисловості була найбільш розвинена на західноукраїнських землях?

6. Якого року було відмінено кріпацтво на західноукраїнських землях?

7. А які феодально-кріпосницькі пережитки продовжували зберігатися після скасування кріпацтва?

8. Який район з видобутку нафти розвивався на Західній Україні?

9. Якого року було прокладено першу залізницю на Західній Україні?

10. Які міста з’єднувала перша залізниця в Західній Україні?

11. Яка галузь господарства була розвинена краще на західноукраїнських землях?

12. Яку назву мав перший кооператив, створений на західноукраїнських землях?

13. Укажіть причини масової еміграції українського селянства.

14. Укажіть напрямки масової еміграції українських селян.

15. Які галузі сільського господарства розвивалися на західноукраїнських землях?

16. Які сільськогосподарські культури тут вирощували?

17. Назвіть і покажіть на карті найбільші міста західноукраїнського регіону.

Завдання 3. Риб’ячий скелет

Для виконання цього завдання запрошуються по одному учню від кожної команди, які повинні за допомогою методу «Риб’ячий скелет» розкрити питання щодо селянської реформи 1861 р.

Учні малюють на дошці риб’ячий скелет і за його допомогою висвітлюють своє завдання: голова — назва проблеми; риб’ячі ребра — основні напрямки її вирішення; хвіст — висновок.

Завдання для 1-ої команди: Які основні положення Селянської реформи 1861 р.?

Завдання для 2-ої команди: Які залишки феодально-кріпосницького господарювання залишилися після реформи?

Завдання для 3-ої команди: Які нові ознаки в розвитку сільського господарства з’явилися після реформи?

Максимальна оцінка за цей конкурс — 5 балів.

Решта учнів класу виконують наступне завдання.

Завдання 4. Поясни термін

Учитель пропонує командам дати визначення якомусь певному історичному терміну: модернізація, реформа, сервітути, відробіткова система, громадянські права, громадянське суспільство, «добровільна» угода, тимчасовозобов’язані, імперія, буржуазія, пролетаріат, інтеліґенція, стани, соціальна структура суспільства, цензура, земства, міська дума, міська управа, лихварі, кооперативи, еміграція, демографічний бум та ін. Відповідає та команда, яка знає відповідь. За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал.

Потім слово надається учням, які працювали на дошці.

Завдання 5. Твоя точка зору

Кожна команда повинна за допомогою методу «Прес» висловити свою точку зору на запитання:

• Чи згодні ви з оцінкою реформ 60-70-х років в Російській імперії як половинчастих і недосконалих?

Завдання 6. Розгадай кросворд

Командам пропонується протягом 5 хв. розгадати однакові кросворди. За кожну правильну відповідь нараховується один бал.

Якщо правильно розв’язати кросворд, то у виділених клітинках можна прочитати термін, який означає оновлення, удосконалення, технічне та технологічне переобладнання економічної сфери (модернізація).

1. Документ, підписаний російським царем 19 лютого 1961 р. (Маніфест)

2. Російський цар-реформатор. (Олександр II)

3. Вугільно-металургійний промисловий центр в Україні. (Донбас)

4. Масовий виїзд українського селянства за кордон у др. пол. XIX ст. (Еміграція)

5. Іншими словами — перетворення. (Реформа)

6. Один із засновників кооперативного руху в Галичині. (Нагірний)

7. Нова соціальна верства українського суспільства. (Інтеліґенція)

8. Органи місцевого самоврядування, утворені за реформою 1864 р. (Земства)

9. Реформа 1848 р. про скасування кріпацтва на західноукраїнських землях. (Аграрна)

10. Одна із реформ, проведена російським урядом у 1865 р. (Цензурна)

11. Цей капітал відігравав велику роль в економіці України. (Іноземний)

12. Сім’я українських підприємців. (Яхненки)

Наприкінці уроку вчитель підбиває підсумки змагання, підраховує зароблені командами бали й оголошує переможця. Разом з командирами команд учитель виставляє оцінки всім учням за роботу на уроці, при чому учні з команди-переможниці отримують оцінки на бал вищі.

III. Домашнє завдання

Повторити тему за підручником, підготуватися до уроку тематичного оцінювання.