Усі уроки «Історія України». 9 клас

УРОК 17

Тема. Узагальнення знань за темою «Соціально-економічне життя народу та український національний руху першій половині XIX ст.»

Мета: повторити та узагальнити матеріал з теми «Соціально-економічне життя народу та український національний рух у першій половині XIX ст.»; підготуватися до уроку тематичного оцінювання; розвивати в учнів вміння працювати з картою, аналізувати матеріал, робити висновки, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, висловлювати свою точку зору; виховувати в учнів почуття патріотизму, наполегливості, відданості своїй справі.

Основні поняття: русифікація, денаціоналізація, «українське питання», національно-визвольний рух, автономія, федерація.

Обладнання: карта, плакати із завданнями, картки, кросворди.

Тип уроку: повторювально-узагальнюючий.

Форма проведення: урок-змагання.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

Методичні рекомендації (див. урок № 8).

II. Урок-змагання

Учитель пропонує учням шість конкурсних завдань.

Завдання 1. Історична розминка

Кожна команда отримує по 10 запитань, на які вона відповідає одразу. За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал.

Запитання для команди № 1

1. До складу яких держав входили українські землі на початку XIX ст.?

2. Назвіть центр розвитку кам’яновугільної промисловості в Україні.

3. Що таке русифікація?

4. Хто з австрійських імператорів прославився як реформатор?

5. Хто такі опришки?

6. Хто очолював селянські виступи на Буковині?

7. Якого року було ліквідовано на Лівобережжі магдебурзьке право?

8. Якого року вийшов «Кобзар» Т. Г. Шевченка?

9. Яку назву мали програмові документи Кирило-Мефодіївського товариства?

10. Коли було скасовано кріпацтво на Буковині?

Запитання для команди № 2

1. До складу якої держави входили західноукраїнські землі на поч. XIX ст.?

2. Які реформи провели Марія-Терезія та Йосиф II?

3. Хто керував опришківським рухом в пер. пол. XIX ст.?

4. Як називалася перша українська газета в Галичині?

5. Що таке Головна Руська Рада?

6. Хто очолив селянські виступи на Поділлі?

7. Назвіть прізвища засновників Кирило-Мефодіївського товариства.

8. Яка ідея була покладена в основу «Книги буття українського народу»?

9. Назвіть найбільші ярмарки в Україні пер. пол. XIX ст.

10. Де відбулося найбільше повстання військових поселенців?

Запитання для команди № 3

1. Які західноукраїнські землі входили до складу Австрійської імперії?

2. Які українські землі входили до складу Російської імперії?

3. Що було основною галуззю господарства на західноукраїнських землях?

4. Як називався масовий рух селян у Закарпатті?

5. Коли було скасовано кріпацтво на західноукраїнських землях?

6. Коли відбулося Львівське збройне повстання?

7. Хто із керівників селянського руху був депутатом австрійського парламенту?

8. Яку назву мав статут Кирило-Мефодіївського товариства?

9. Назвіть провідні галузі промисловості на українських землях пер. пол. XIX ст.

10. Назвіть декілька творів Т. Г. Шевченка, в яких звучить заклик до боротьби за соціальне і національне визволення.

Завдання 2. Виправте помилки

Команди отримують на спеціальних картках тексти, в яких допущені помилки. За три хвилини вони повинні знайти ці помилки і виправити їх. За кожну правильно виправлену помилку нараховується 1 бал.

Картка № 1

Кирило-Мефодіївське братство виникло у Харкові у січні 1847 р. і діяло до кінця березня 1848 р. Символом товариства став золотий ланцюжок з написом імен французьких просвітителів Кирила і Мефодія. До нього увійшло 20 осіб. Братство діяло легально. Його програмові документи називалися «Книга буття слов’янських народів» і Статут, основним автором яких був Микола Костомаров.

Картка № 2

Програма Кирило-Мефодіївського товариства складалася з двох частин: «Першочергові ідеї» та «Основні правила». Там наголошувалося, що мета всіх народів на землі — це їх політичне об’єднання в імперію, де б кожен народ утворив би свою державу з монархічною формою правління. Повинен також існувати загальний орган влади — Європейський собор, який би складався із представників усіх народів.

Картка № 3

Програмові положення Кирило-Мефодіївського товариства викладені в «Книзі життя українського народу», автором якої був Т. Г. Шевченко. Там зазначалося, що історичним покликанням Росії є: підняти всі європейські народи на боротьбу за економічне відродження. Саме ж товариство утворюється з метою поширення релігійних ідей через виховання, літературу та примноження членів товариства. У січні 1848 р. товариство було розгромлене, але його керівникам вдалося врятуватися.

Завдання 3. Влучний постріл

Учитель прикріплює до дошки плакат, на якому зашифровані запитання (це завдання нагадує собою гру «Морський бій»). Учні повинні влучно «вистрілити». Під кожним пострілом криється якесь запитання. Причому під літерою «А» розташовані запитання, які стосуються становища західноукраїнських земель у складі Австрійської імперії, а під літерою «Р» — запитання, які стосуються становища українських земель у складі Російської імперії. Після «пострілу» вчитель закреслює ті запитання, в які учні «поцілили». Плакат має такий вигляд:

1

2

3

А

?

?

?

Р

?

?

?

Кожна команда робить два постріли, отже, відповідає на два запитання. Причому команда може обирати, на яке запитання їм відповідати: під літерою «А» чи під літерою «Р». На обдумування дається 30 сек. Від команди виступає один учень, а команда має право доповнювати. За кожну правильну відповідь можна отримати три бали.

Зашифровані запитання

А/1 Яким було становище українського населення на західноукраїнських землях у першій половині XIX ст.?

А/2 Чим спричинений поступовий занепад сільського господарства і повільні темпи розвитку промисловості західноукраїнських земель у складі Австрійської імперії?

A/3 Охарактеризуйте національно-визвольний рух у Галичині під час революції 1848-1849 років в Австрійській імперії.

Р/1 Які ознаки феодально-кріпосницької системи зберігалися в господарстві українських земель у складі Російської імперії на початку XIX ст.?

Р/2 Які нові ознаки в розвитку господарства українських земель у складі Російської імперії з’явилися на початку XIX ст.?

Р/3 Яким було становище українського населення у складі Російської імперії у першій половині XIX ст.?

Завдання 4. Книжкова шафа

Для виконання цього завдання запрошуються до дошки по одному учаснику від кожної команди. Вони малюють на дошці книжкову шафу (або можна також зобразити її на плакаті заздалегідь і для виконання завдання прикріпити ці три плакати на дошку).

Як правильно виконати це завдання біля дошки?

• Зверху, на книжковій шафі пишеться назва завдання або проблеми, яку необхідно розв’язати.

• На полицях для книг записуються основні напрямки та порядок розв’язання проблеми.

• Знизу, під книжковою шафою записується висновок.

Далі учні отримують завдання для роботи з книжковою шафою.

• Для команди № 1. Причини соціальних виступів українського населення у пер. пол. XIX ст.

• Для команди № 2. Причини українсько-польського протистояння.

• Для команди № 3. Діяльність українських депутатів в Австрійському парламенті.

Максимальна оцінка за цей конкурс 5 балів.

А в цей час решта учасників команди виконують наступне завдання.

Завдання 5. Історичний портрет

Кожній команді дається картка з портретом одного із діячів соціального або національно-визвольних рухів. Необхідно відгадати, хто саме там зображений, і скласти історичний портрет цієї особи на основі пам’ятки. Від команди виступає один учень. Максимальна оцінка за цей конкурс — 5 балів.

• Картка № 1. Портрет Т. Г. Шевченка.

• Картка № 2. Портрет Устима Кармелюка.

• Картка № 3. Портрет Лук’яна Кобилиці.

Завдання 6. Розв’яжіть кросворд

Кожній команді на окремій картці даються однакові кросворди, які вони повинні розв’язати протягом п’яти хвилин. За кожне правильно відгадане слово нараховується 1 бал.

Якщо правильно заповнити кросворд, то у виділених клітинках можна прочитати назву товариства, яке виникло на Україні у сер. XIX ст. (Кирило-Мефодіївське)

1. Місто, в якому виникло братство. (Київ)

2. Український поміщик, педагог і журналіст, прибічник ідей Французької революції, один із братчиків. (Савич)

3. Відомий перекладач, теж братчик. (Навроцький)

4. Програмовий документ братства « __ буття українського народу». (Книга)

5. Ім’я видатного українського громадського діяча, письменника, вченого, історика, члена братства. (Пантелеймон)

6. Автор програми цього ж товариства. (Костомаров)

7. Відомий український етнограф, теж входив до братства. (Маркович)

8. А це зрадник, за доносом якого братство було викрито. (Петров)

9. Братчики виступали за об’єднання слов’янських народів у Слов’янську __ . (Федерацію)

10. На чолі цієї держави повинен стояти Слов’янський __ . )Собор)

11. Викладач, теж учасник товариства. (Посяда)

12. Вірш Т. Г. Шевченка, в якому він виклав свою останню волю. )«Заповіт»)

13. Автор поеми «Великий льох». (Шевченко)

14. Символ товариства, його носили всі братчики. (Перстень)

15. Які народи прагнули об’єднати братчики? (Слов’янські)

16. Він керував слідством над учасниками товариства і затверджував вирок братчикам. (Микола)

17. Освічені люди, люди розумової праці. (Інтеліґенція)

Наприкінці уроку підбиваються підсумки змагання, оголошується команда-переможець, разом з командирами команд учитель виставляє оцінки за роботу на уроці.

III. Домашнє завдання

Повторити матеріал теми, підготуватися до тематичного оцінювання.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.