Усі уроки «Історія України». 9 клас

УРОК 15

Тема. Місце Т. Г. Шевченка в українському національному відродженні

Мета: з’ясувати значення діяльності Т. Г. Шевченка у національно-визвольному русі в Україні та українському національному відродженні; розвивати в учнів уміння складати розповідь, в логічній послідовності висвітлювати історичні події, розвивати навички усного мовлення та роботи з джерелами інформації; на прикладах діяльності Т. Г. Шевченка та його творів виховувати в учнів почуття любові до Батьківщини і свого народу.

Основні поняття: українське відродження, національно-визвольний рух.

Обладнання: портрет Т. Г. Шевченка, роздавальні картки з уривками з творів Т. Г. Шевченка.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• визначати хронологічну послідовність подій даного періоду;

• характеризувати діяльність Т. Г. Шевченка;

• визначати його місце в українському національному відродженні;

• на основі різних джерел інформації давати власну оцінку діяльності Т. Шевченка.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

Учитель визначає виступаючих і склад груп.

II. Актуалізація опорних знань учнів

Бесіда за запитаннями

1. Пригадайте час утворення та діяльності Кирило-Мефодіївського братства?

2. Яку участь у діяльності братства брав Т. Г. Шевченко?

3. Що вам відомо про творчість Т. Г. Шевченка з уроків української літератури?

4. Які його твори історичної тематики ви можете назвати? Про що там йдеться?

III. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. На цьому уроці ми маємо з’ясувати, яке місце посідає Т. Г. Шевченко в українському національному відродженні?

IV. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу

Виступи учнів

1-й виступ. Тарас Григорович Шевченко — видатний український поет, художник, діяч національно-визвольного руху, ідеолог та символ українського відродження.

Завдання

1. Як пройшли дитинство та юність поета?

2. Під впливом яких обставин та подій формувалися погляди майбутнього поета та історичного діяча?

2-й виступ. Творче життя Т. Г. Шевченка (1843-1846)

Завдання

1. Яке значення для формування поглядів Шевченка мали його поїздки в Україну?

2. Якою була тематика його творів, написаних у цей період?

3. Чи можна стверджувати, що період «трьох літ» (1843-1845) став переломним у творчості Шевченка? Чому?

3-й виступ. Суспільно-політичні погляди Т. Г. Шевченка. Завдання

1. Яку роль відіграв Шевченко в діяльності Кирило-Мефодіївського товариства?

2. Які погляди братчиків на майбутнє У країни він розділяв, а які — ні?

3. Як ви розумієте вислів «Шевченко належав до революційного крила Кирило-Мефодіївського братства»? Поясніть.

4-й виступ. Перебування у засланні. Повернення до Петербурга (1847-1861).

Завдання

1. Як пройшли останні роки життя Т. Г. Шевченка?

2. Що мав на увазі Шевченко, коли сказав в одному із творів: «Караюсь, мучуся, але не каюсь!»?

3. Як ви вважаєте, чому перепоховання Т. Шевченка перетворилося на справжню всеукраїнську маніфестацію?

Робота в групах

1-а група. Опрацювати уривок з тексту поеми Т. Г. Шевченка «Сон» і дати відповідь на запитання.

«Кінь басує, от-от річку,

От... от... перескочить.

А він руку простягає,

Мов світ увесь хоче

Загарбати. Хто ж це такий?

От собі й читаю,

Що на скелі наковано:

Первому — Вторая

Таке диво наставила.

Тепер же я знаю:

Це той Первий, що розпинав

Нашу Україну,

А Вторая доконала

Вдову сиротину».

(Шевченко Т. Г. Сон // Кобзар. — К.: Радянська школа, 1983. — С. 197)

Запитання

1. Про яких історичних осіб йдеться у цьому творі?

2. Чому Шевченко вважає, що вони «доконали» Україну?

3. Чи поділяєте ви точку зору Т. Г. Шевченка?

2-а група. Опрацювати уривок із поеми Т. Г. Шевченка «Єретик» і дати відповідь на запитання.

...І брат з братом обнялися

І проговорили

Слово тихої любові

Навіки і віки!

І потекли в одно море

Слов’янськії ріки!

...А я тихо

Богу помолюся,

Щоб усі слав’яне стали

Добрими братами...

(Шевченко Т. Г. Єретик // Кобзар. — К.: Радянська школа, 1983. — С. 207-208)

Запитання

• Які ідеї з програмових документів Кирило-Мефодіївського братства відтворив поет у цьому вірші?

3-я група. Опрацювати уривок з документа і дати відповіді на запитання.

З обвинувачувального висновку в справі Т. Шевченка

«З улюбленими віршами в Малоросії могли поселитися і згодом укоренитися думки про вигадане блаженство часів гетьманщини, про щастя повернути ці часи і про можливість України існувати у вигляді окремої держави... За обурливим духом і зухвалістю, що виходить поза всякі межі, він повинен бути визнаний одним із важливих злочинців».

Запитання

• Чому царський уряд вважав Т. Шевченка «одним із важливих злочинців»?

Далі слід надати слово учням, які вдома підготували уривки із творів Т. Г. Шевченка, в яких звучать українські національні ідеї.

V. Узагальнення та систематизація знань

Учні дають відповідь на запитання, яке прозвучало на початку уроку:

• Яке місце посідає Т. Г. Шевченко в українському національному відродженні?

Завдання виконується за допомогою вправи «Два — чотири — разом». Спочатку діти обговорюють питання в парах, потім в малих групах — по чотири учні, потім — у великих групах. Далі кожна група висловлює свої міркування про місце Т. Г. Шевченка в українському національному відродженні. У кінці роботи учні роблять загальний висновок.

VI. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Скласти історичний портрет Т. Г. Шевченка.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.