Усі уроки «Історія України». 9 клас

Усі уроки «Історія України». 9 клас

У посібнику представлені усі уроки до курсу «Історія України», 9 клас, за програмою 12-річної школи. Вони розроблені із застосуванням сучасних інноваційних технологій, новітніх форм і методів роботи.

Для викладачів, методистів та студентів педагогічних навчальних закладів.

Урок 1. Вступ

Тема 1. Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці ХVІІІ — у першій третині ХІХ ст.

Урок 2. Включення українських земель до складу Російської імперії

Урок 3. Включення західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії

Урок 4. Вплив міжнародних відносин на землі України в першій третині XIX ст.

Урок 5. Початок національного відродження

Урок 6. Поширення ідей Просвітництва у Західній Україні

Урок 7. Російський визвольний та польський національно-визвольний рухи на українських землях у 20-30-х рр. XIX ст.

Урок 8. Узагальнення знань за темою «Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці XVIII — у першій третині XIX ст.»

Урок 9. Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці XVIII — у першій третині XIX ст.»

Тема 2. Соціально-економічне життя народу та український національний рух у першій половині ХІХ ст.

Урок 10. Сільське господарство та аграрні відносини на українських землях

Урок 11. Початок промислової революції

Урок 12. Соціально-економічне становище українського населення під владою Російської імперії в першій половині XIX ст. Соціальні рухи

Урок 13. Соціальні рухи на західноукраїнських землях

Урок 14. Кирило-Мефодіївське братство

Урок 15. Місце Т. Г. Шевченка в українському національному відродженні

Урок 16. Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях під час революції 1848-1849 рр. в Австрійській імперії

Урок 17. Узагальнення знань за темою «Соціально-економічне життя народу та український національний руху першій половині XIX ст.»

Урок 18. Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Соціально-економічне життя народу та український національний руху першій половині XIX ст.»

Тема 3. Духовне життя в українських землях наприкінці ХVІІІ — у першій половині ХІХ ст.

Урок 19. Розвиток освіти та науки

Урок 20. Нова українська література і театр як відображення тенденцій суспільного розвитку. Традиційно-побутова культура

Урок 21. Українське мистецтво першої половини XIX ст.

Урок 22. Узагальнення знань та оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Духовне життя в українських землях наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.»

Уроки 23–26. «Наш край наприкінці XVIII — в першій половині XIX ст.»

Тема 4. Модернізація українського суспільства в середині — другій половині ХІХ ст.

Урок 27. Вплив аграрної реформи 1848 р. на розвиток економіки у західноукраїнських землях

Урок 28. Селянська реформа в Наддніпрянській Україні

Урок 29. Економічний розвиток українських земель у пореформений період

Урок 30. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

Урок 31. Зміни в соціальній структурі українського суспільства

Урок 32. Узагальнення знань за темою «Модернізація українського суспільства в середині — у другій половині XIX ст.»

Урок 33. Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Модернізація українського суспільства в середині — другій половині XIX ст.»

Тема 5. Суспільно-політичний рух в Україні в другій половині ХІХ ст.

Урок 34. Початок громадівського руху наприкінці 50-х — в 60-і роки

Урок 35. Суспільно-політичний рух у 50-60-ті роки XIX ст. на західноукраїнських землях

Урок 36. Відродження громадівського руху в 70-90-х роках XIX ст.

Урок 37. Піднесення національно-визвольного руху на західноукраїнських землях в другій половині 70-90-ті роки XIX ст.

Урок 38. Утворення українських політичних партій

Урок 39. Узагальнення знань за темою «Суспільно-політичний рух в Україні у другій половині XIX ст.»

Урок 40. Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Суспільно-політичний рух в Україні в другій половині XIX ст.»

Тема 6. Духовне життя України в другій половині ХІХ ст.

Урок 41. Особливості розвитку культури. Розвиток освіти

Урок 42. Розвиток науки й літератури

Урок 43. Українське мистецтво другої половини XIX ст.

Урок 44. Становлення та консолідація української нації. Повсякденне життя українців

Урок 45. Узагальнення знань за темою «Духовне життя України в другій половині XIX ст.»

Урок 46. Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Духовне життя України в другій половині XIX ст.»

Тема 7. Наш край у другій половині ХІХ ст.

Уроки 47–50

Урок 51

Уроки 52–53