Усі уроки до курсу «Історія України». 8 клас

УРОК 45

Тема. Оцінювання знань за темою «Українські землі наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.»

І. Обрати одну правильну відповідь.

1. Позначте прізвище гетьмана, за якого було проведено «Генеральне слідство про маєтності».

А Д. Многогрішний;

Б І. Самойлович;

В І. Мазепа;

Г Д. Апостол.

2. Позначте прізвище кошового отамана Запорозької Січі, який разом із запорожцями підтримав гетьмана І. Мазепу під час походу Карла XII.

А К. Булавін;

Б Г. Галаган;

В К. Гордієнко;

Г І. Сірко.

3. Позначте прізвище керівника гайдамацького повстання в Україні в 1734 р.

А Братковський;

Б Верлан;

В Гонта;

Г Довбуш.

4. Позначте рік створення І Малоросійської колегії.

А 1708 р.;

Б 1722 р.;

В 1764 р.;

Г 1775 р.

5. Позначте прізвище президента І Малоросійської колегії.

А С. Вельямінов;

Б О. Меншиков;

В О. Шаховський;

Г В. Голіцин.

6. Позначте, що собою являли Рішительні пункти (статті).

А Угода між І. Мазепою та Карлом XII;

Б зобов’язання, які взяв на себе І. Скоропадський на Глухівській раді;

В договірні статті П. Полуботка й Петра І;

Г договірні статті між Д. Апостолом і царським урядом.

7. Позначте один із заходів, здійснених гетьманом Д. Апостолом.

А Збільшення кількості російських полків;

Б запровадження кодифікації документів;

В суди стали діяти за російськими законами;

Г відновлено збирання податків російськими представниками.

8. Позначте факт, що характеризує зміст Коломацьких статей.

А Гетьман отримав право на особисту варту;

Б гетьман не мав права звільняти старшину без згоди царя;

В гетьман отримав право укладати угоди з іноземними державами;

Г гетьман заборонив шлюби між українцями та росіянами.

9. Позначте рік, коли відбулась Полтавська битва.

А 1707 р.;

Б 1708 р.;

В 1709 р.;

Г 1710 р.

10. Позначте ім’я зображеної на ілюстрації російської імператриці яка відновила гетьманство в 1750 р.

А Анна;

Б Катерина;

В Єлизавета;

Г Софія.

11. Позначте правителя Російської держави, за часів якого вперше було прийнято указ про обмеження сфери вживання української мови.

А Катерина І;

Б Петро І;

В Єлизавета Петрівна;

Г Катерина II.

12. Позначте гетьмана, який підписав «Коломацькі статті».

А Апостол;

Б Мазепа;

В Орлик;

Г Полуботок.

13. Позначте, коли Київська митрополія була підпорядкована Московському патріархату

А 1677 р.;

Б 1681 р.;

В 1686 р.;

Г 1691 р.

14. Позначте тип навчального закладу, де в другій половині XVII — першій половині XVIII ст. діти здобували початкову освіту.

А Братські школи;

Б церковно-приходські школи;

В колегіуми;

Г гімназії.

II. Установити відповідність, утворивши логічні пари.

15. Установіть відповідність між прізвищами осіб та фактами з їхньої біографії.

А П. Орлик

Б І. Скоропадський

В К. Розумовський

Г С. Палій

1 Керівник повстання на Правобережній Україні в 1702—1704 рр.;

2 обраний гетьманом у 1750 р.;

3 обраний гетьманом у 62 роки;

4 автор «Пактів та Конституцій законів і вольностей Війська Запорозького»;

5 український митрополит

16. Установіть відповідність між датами та подіями.

А 1709 р.

Б 1693 р.

В 1711 р.

Г 1721 р.

1 Прутський договір;

2 царський указ про заборону друкування українських книжок;

3 Полтавська битва;

4 зруйнування Батурина російськими військами;

5 повстання козаків на Запорожжі

III. Установити хронологічну або логічну послідовність.

17. Розташуйте уривки з наведених текстів у хронологічній послідовності.

А «У гетьманській резиденції тричі на рік має обиратися генеральна Рада: на Різдво, Великдень і Покрову. На ній, окрім названих вище представників, мають бути посли Запорозького Низового війська, тобто Січі. Між Радами Україною правитиме гетьман із генеральною старшиною. Листи з інших держав гетьман повинен зачитувати старшині, так само й відповіді».

Б «Усі одноголосно відповіли, що хочуть Мазепу. Після того, як на лавку став думний дяк і голосно прочитав текст присяги, на яку всі присягнули...»

В «Ми стоїмо тепер між двома готовими нас пожерти, коли не виберемо шляху для себе надійного, щоб їх обминути... як допустити Царя Російського вийти переможцем, то вже лиха година прийде до нас».

Г «Цар... наказав Меншикову негайно атакувати його (Мазепи) столицю, поки шведи не прибули на допомогу. Меншиков напав на неї та здобув її...»

Відповіді