Усі уроки до курсу «Історія України». 8 клас

УРОК 44

Тема. Урок узагальнення та систематизації знань за темою «Українські землі наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.»

Мета: повторити та узагальнити матеріал, вивчений з даної теми, а саме — соціально-економічне й політичне становище Української держави за гетьманування І. Мазепи, посилення колоніальної політики російського уряду після Полтавської битви та розвиток культури в Україні наприкінці XVII — в першій половині XVII ст.; розвивати та удосконалювати навички роботи учнів з історичними джерелами, аналізувати історичні події та явища, робити висновки й узагальнення, висловлювати та аргументувати свою точку зору.

Обладнання: картки з текстами документів, портретами історичних діячів, кросвордами.

Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань.

ХІД УРОКУ

На початку уроку вчитель пояснює учням мету уроку й повідомляє, що цей урок (як і всі попередні уроки тематичного оцінювання) є незвичайним, бо буде проходити у вигляді змагання. Клас поділяється на три групи (можна використати один із тих способів, що застосовувалися на попередніх повторювально-узагальнюючих уроках). Потім учитель нагадує учням правила гри.

 • 1. Протягом уроку учні будуть працювати тільки в групах, змагаючись між собою.
 • 2. За кожне виконане завдання командам будуть нараховуватися бали, за кожне доповнення можна отримати додатковий бал, але за кожне порушення правил гри з команди зніматиметься один бал.
 • 3. За кожного непрацюючого учня з команди також знімається один бал.
 • 4. Командам необхідно докласти всіх зусиль, щоб перемогти, бо учні команди-переможниці отримують оцінки, на один бал вищі від тих, що вони зароблять.
 • 5. Командири команд в кінці уроку виставляють оцінки членам своєї команди, які потім узгоджуються з учителем
 • 6. Перемагає команда, яка протягом уроку отримає найбільшу кількість балів.

Учитель оголошує про початок гри-змагання й пропонує учням шість конкурсних завдань.

Завдання 1. «Влучний постріл»

Учитель прикріплює до дошки плакат, на якому зашифровані запитання (це завдання нагадує собою гру «Морський бій»). Учні повинні влучно «вистрілити». Під кожним «пострілом» сховано якесь запитання. Під літерою «М» містяться запитання з теми «Українські землі за гетьманування І. Мазепи», а під літерою «П» — запитання з теми «Україна після Полтавської битви». Після «пострілу» вчитель закреслює ті запитання, в які учні «поцілили». Плакат має такий вигляд.

Кожна команда робить по два «постріли», отже, відповідає на два запитання. Команда може обирати, на яке запитання їм відповідати: під літерою «М» чи «П». На обдумування запитання дається 30 секунд. Від команди виступає один учень, а команда має право доповнювати. За кожну правильну відповідь можна отримати три бали.

Зашифровані запитання

 • М/1. Назвіть і коротко охарактеризуйте основні напрямки внутрішньої політики Івана Мазепи.
 • М/2. Як відбувалося повстання 1702—1704 років на Правобережжі і яку роль у ньому відіграв Іван Мазепа?
 • М/3. Охарактеризуйте зовнішню політику Івана Мазепи на початку гетьманування та під час Північної війни. Зробіть відповідні висновки.
 • П/1. Назвіть основні положення Конституції Пилипа Орлика.
 • П/2. Які наслідки для України мала Полтавська битва?
 • П/3. У чому виявилася колоніальна політика російського уряду щодо України після Полтавської битви?

Завдання 2. «Із глибини віків»

Цей конкурс передбачає роботу учнів з джерелами інформації. Цього разу це лист Івана Мазепи до Стародубського полковника Івана Скоропадського. Всі команди працюють з даним документом, але запитання для команд різні. Відповідає один учень, решта членів команди мають право доповнювати. На підготовку завдання надається 3 хв. Максимальна кількість балів за цей конкурс — 6 балів.

Документ. З листа Івана Мазепи до Стародубського полковника Івана Скоропадського

«Ворожа нам влада московська від злоби до нас вирішила знищити всі наші останні права і вольності, і тепер вона все робить, все це ясно з того, що без усякої поважної причини вона почала прибирати до своїх рук українські міста, виганяючи з них наших людей, а ці міста військами своїми заповнює... Ми про злодійські наміри царя не тільки від приятелів мали секретні відомості, а й самі цілком із ясних ознак довідались; нас, гетьмана, старшину, полковників і все військо хотів захопити в свою тиранську неволю, ім’я Війська Запорізького зовсім знищити... Тому-то ми, гетьман, за спільною згодою панів генеральної старшини, полковників і всього війська, передались під непереможну протекцію найяснішого шведського короля... в тій надії, що його шведська величність Вітчизну нашу і військо непереможною своєю зброєю захистить від московського тиранського ярма і не тільки вільність та права наші збереже, а й поширить...» (Власов В. Історія України. 8 клас: Навчальний посібник. - К.: А.С.К, 2000. - С. 194-195)

1-а команда

 • 1. Поміркуйте і спробуйте визначити, коли гетьман Іван Мазепа міг написати цього листа.
 • 2. Як ви думаєте, що його змусило І. Мазепу прийняти рішення «передатись під непереможну протекцію найяснішого шведського короля...»?

2-а команда

 • 1. Цей лист не закінчений. Як ви вважаєте, що хотів запропонувати Мазепа Скоропадському?
 • 2. Пригадайте, чи пристав Скоропадський на цю пропозицію. Чому?

3-я команда

 • 1. Аргументуйте чи заперечте твердження, що до антиколоніального повстання проти Московії Мазепу спонукало усвідомлення небезпеки перебування козацької України у складі Росії.
 • 2. Деякі історики говорять, що Мазепу протягом кількох століть знеславлювали саме за те, за що вшановували Богдана Хмельницького — за повстання проти іноземного поневолення. Чи згодні ви з цією думкою? Чому?

Завдання 3. «Пригадай подію»

Командам роздаються картки з географічними назвами. Учні повинні ознайомитись з топонімами і дати відповідь на запитання:

З якими подіями в історії України кінця XVII — в першій половині XVIII ст. вони пов’язані? Що вам про них відомо?

Картка № 1

 • Річка Коломак.
 • Бендери.
 • Решетилівка.
 • Річка Чортомлик.

Картка № 2

 • Глухів.
 • Полтава.
 • Київ.
 • Річка Підпільна.

Картка № 3

 • Батурин.
 • Річка Прут.
 • Петербург.
 • Чернігів.

Завдання 4. «Портретна галерея»

Учитель роздає на парти кожній команді по два портрети відомих історичних діячів в Україні кінця XVII — першої половини XVIII ст. Учні повинні не тільки вказати, хто зображений на цих портретах, а й дати характеристику цим діячам й охарактеризувати значення їхньої діяльності для України. Це можуть бути портрети Івана Самойловича, Івана Мазепи, Пилипа Орлика, Івана Скоропадського, Павла Полуботка, Данила Апостола. Від кожної команди має бути двоє учасників. Максимальна оцінка за цей конкурс — 6 балів.

Завдання 5. «Склади розповідь»

Учитель пропонує командам скласти розповідь на одну із тем. У підготовці завдання беруть участь всі члени команди. Вони по черзі говорять по одному реченню, а в результаті повинна вийти зв’язна, послідовна розповідь. Учням надається 2 хв. на підготовку завдання. Максимальна оцінка за цей конкурс — 6 балів.

1-а команда

Роль Києво-Могилянської академії в культурно-освітньому розвиткові українського народу.

2-а команда

Іван Мазепа — будівничий української культури.

3-я команда

Особливості розвитку української культури наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.

Завдання 6. «Розгадай кросворд»

Командам на окремих листках роздаються однакові кросворди. На їх розв’язання дається 3 хв. За кожне правильно відгадане слово команді нараховується один бал. За наявності часу можна запропонувати командам розв’язати також кросворд № 2.

Кросворд 1

У цьому кросворді всі слова починаються з літери «К».

 • 1. «...прав і свобод Війська Запорозького». (Конституція)
 • 2. Польський король Ян ____ . (Казимир)
 • 3. Ім’я кошового отамана, який підтримав Мазепу. (Кость)
 • 4. « ____ статті», підписані І. Мазепою і В. Голіциним. (Коломацькі)
 • 5. «Малоросійська ____ ». (Колегія)
 • 6. Шведський король, з яким уклав договір І. Мазепа. (Карл)
 • 7. Відомий український художник XVIII ст. — Йов ____ . (Кондзелевич)
 • 8. ____ Затон — фортеця, споруджена напроти Січі за наказом царя. (Кам’яний)
 • 9. ____ отаман. (Кошовий)
 • 10. Старшинська рада — це, за Конституцією П. Орлика, ____ парламент. (Козацький)
 • 11. На березі цієї річки уклав статті з Москвою І. Мазепа. (Коломак)
 • 12. Другий ____ похід 1689 р. (Кримський)

Кросворд 2

У цьому кросворді всі слова починаються з літери «М».

 • 1. ____ колегія. {Малоросійська)
 • 2. Іван ____ . (Мазепа)
 • 3. Граф, який керував будівництвом Української лінії укріплень. (Мініх)
 • 4. Архітектурний стиль, який поширився в Україні у II половині XVIII ст., — ____ бароко. (Мазепинське)
 • 5. Один із представників козацької старшини, який підтримав гетьмана Мазепу. (Мирович)
 • 6. Під його керівництвом російські війська зруйнували у 1708 р. Батурин. (Меншиков)
 • 7. Покровительство торговому капіталу та вітчизняній мануфактурі. (Меркантилізм)
 • 8. Місто, яке до спорудження Петербурга було столицею Росії. (Москва)
 • 9. Містечко на Чернігівщині, де знаходилася ставка шведського короля Карла XII. (Макошин)
 • 10. Гадяцький полковник. (Милорадович)
 • 11. Держава, звідки походив рід Апостолів. (Молдавія)
 • 12. « ____ до малоросійського народу», виданий Петром І у зв’язку зі «зрадою» Мазепи. (Маніфест)

Наприкінці уроку вчитель підраховує зароблені командами бали, визначає переможця й виставляє разом з командирами команд оцінки за урок.

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.

2. Повторити тему, підготуватися до уроку тематичного оцінювання.