Усі уроки до курсу «Історія України». 8 клас

УРОК 37

Тема. Оцінювання знань за темою «Українські землі в 60–80-ті рр. XVII ст.»

І. Обрати одну правильну відповідь.

1. Позначте місце, де в 1659 р. українські війська розгромили росіян.

А На «Дрожиполі»;

Б під Конотопом;

В під Чудновим;

Г під Чигирином.

2. Позначте назву договору, який гетьман Брюховецький підписав із російським урядом.

А Переяславський;

Б Чуднівський;

В Глухівський;

Г Московський.

3. Позначте період гетьманування І. Виговського.

А 1657-1659 рр.;

Б 1663-1668 рр.;

В 1669-1672 рр.;

Г 1656-1660 рр.

4. Позначте, що собою являли чигиринські походи XVII ст.

А Напади російських військ на столицю гетьманської України;

Б узяття Чигирина польськими військами;

В облога й узяття міста турецько-татарськими військами;

Г особиці між двома правобережними гетьманами.

5. Позначте, якій події був присвячений роман П. Куліша «Чорна рада».

А Обранню гетьманом І. Брюховецького в Ніжині;

Б обранню гетьманом І. Мазепи на р. Коломак;

В зреченню П. Дорошенка гетьманства;

Г правлінню Ю. Хмельницького.

6. Позначте рік підписання Андрусівського перемир’я.

А 1675 р.;

Б 1666 р.;

В 1667 р.;

Г 1672 р.

II. Обрати правильні варіанти відповідей.

7. Позначте основні напрямки політики гетьмана П. Дорошенка (4 правильні відповіді).

А Заохочування заселення спустошених південних районів Правобережжя;

Б дотримання в політиці промосковської орієнтації;

В ігнорування думки козацтва;

Г прагнення об’єднати Правобережну та Лівобережну Україну;

Д союз із кримським ханом;

Е створення власної козацької гвардії (сердюків);

Є прагнення запровадити довічну гетьманську владу.

8. Позначте події, що відбулися в Україні в 70-х рр. XVII ст. (З правильні відповіді).

А Підписання Андрусівського перемир’я;

Б чигиринські походи;

В підписання «Вічного миру» між Московським царством та Річчю Посполитою;

Г відправлення І. Сірка до Сибіру;

Д обрання гетьманом Д. Многогрішного;

Е обрання гетьманом І. Самойловича;

Є Підпорядкування Української православної церкви Московському патріархові.

III. Установити відповідність, утворивши логічні пари.

9. Установіть відповідність між назвами документів, які підписували українські гетьмани, та їхнім змістом.

А Царські залоги розміщувалися в Києві, Переяславі, Ніжині, Чернігові, Брацлаві, Умані

Б 10 пунктів угоди. Ліквідовувалася особиста охорона. Українці не мали права бути присутніми на переговорах щодо своєї долі

В 27 пунктів угоди. Гетьману дозволялося мати особисту охорону — одну тисячу компанійців. Податки збирала старшина

Г збирання податків покладалося на московських воєвод. Вибори гетьмана відбувалися з дозволу царя та в присутності царського представника

1 «Переяславські статті» Ю. Хмельницького;

2 «Московські статті» І. Брюховецького;

3 «Березневі статті» Б. Хмельницького;

4 «Конотопські статті» І. Самойловича;

5 «Глухівські статті» Д. Многогрішного

10. Установіть відповідність між прізвищами провідників та посадами, які вони обіймали.

А В. Голіцин

Б І. Сірко

В П. Тетеря

Г М. Ханенко

1 Російський воєвода в першому Кримському поході;

2 кошовий отаман на Січі;

3 уманський полковник, що підняв повстання проти Д. Дорошенка;

4 гетьман Правобережної України;

5 польський король

IV. Установити хронологічну або логічну послідовність.

11. Розташуйте події в хронологічній послідовності.

А Страта Ю. Хмельницького;

Б перший Кримський похід;

В Бучацький мирний договір;

Г другий чигиринський похід

V. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю.

12. Запишіть термін, що означає надзвичайно складний період в історії України 60—80-х рр. XVII ст. Результатом цього періоду стало позбавлення України територіальної цілісності та довготривала громадянська війна. (Руїна)

Відповіді