Усі уроки до курсу «Історія України». 8 клас

УРОК 28

Тема. Оцінювання знань за темою «Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої середини XVII ст. Відродження Української держави»

І. Обрати одну правильну відповідь.

1. Позначте період української історії, який має назву «десятиліття золотого спокою».

А Період у житті українського народу, коли на чолі України стояв Б. Хмельницький;

Б доба правління польського короля Яна II Казимира;

В період, коли Київську митрополію очолював П. Могила;

Г доба від поразки козацьких повстань 30-х рр. XVII ст. до початку Національно-визвольної війни.

2. Позначте битву, під час якої загинув сподвижник Б. Хмельницького брацлавський полковник Д. Нечай.

А Битва під Берестечком;

Б битва на Жовтих Водах;

В битва під Красним;

Г облога Збаража.

3. Позначте ім’я правителя Кримського ханства, з яким Б. Хмельницький у 1648 р. уклав військовий союз.

А Тугай-бей;

Б Іслам-Гірей III;

В Девлет-Гірей І;

Г Шахін-Гірей.

4. Позначте битву, схема якої зображена на картосхемі.

А Під Батогом;

Б під Берестечком;

В під Пилявцями;

Г під Зборовом.

5. Позначте місце битви, в якій зазнали поразки три командири (комісари) польського війська, яких Б. Хмельницький глузливо називав «перина, латина, дитина».

А Батіг;

Б Жовті Води;

В Корсунь;

Г Пилявці.

6. Позначте назву документа, який містить такі слова: «...територія Української держави обмежувалася Брацлавським, Київським і Чернігівським воєводствами. Установлювався реєстр у кількості 40 тис. козаків».

А Білоцерківська угода;

Б Зборівська угода;

В Травневі універсали Б. Хмельницького;

Г Переяславська угода.

7. Позначте ім’я чернігівського полковника, сподвижника Богдана Хмельницького, який загинув під час однієї з битв на Сіверщині у 1651 р.

А М. Кривоніс;

Б М. Кричевський;

В М. Небаба;

Г Д. Нечай.

8. Позначте рік впровадження Б. Хмельницьким «Статей про устрій Війська Запорозького».

А 1648 р.;

Б 1654 р.;

В 1655 р.;

Г 1649 р.

9. Укажіть воеводство, на яке не поширювалась влада гетьмана після підписання Зборівського договору.

А Київське;

Б Подільське;

В Брацлавське;

Г Чернігівське.

II. Вибрати правильні варіанти відповідей.

10. Позначте прізвища українських полковників — сподвижників Б. Хмельницького (4 правильні відповіді).

А І. Богун;

Б К. Косинський;

В М. Кривоніс;

Г С. Жолкевський;

Д Д. Нечай;

Е С. Морозенко;

Ж М. Потоцький.

11. Позначте причини Національно-визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої середини XVII ст. (4 правильні відповіді).

А Посилення національного гніту;

Б обмеження прав козацтва;

В смерть польського короля;

Г татарські набіги на українські землі;

Д засилля католицизму;

Е бажання об’єднатися з Московським царством;

Ж погіршення становища селян та городян.

III. Установити відповідність, утворивши логічні пари.

12. Установіть відповідність між посадами та званнями у вищій державній владі Гетьманщини.

А Керівник артилерії

Б помічник гетьмана у військових справах

В охоронець бойового прапора

Г керівник фінансових справ

1 суддя;

2 обозний;

3 осавул;

4 хорунжий;

5 підскарбій.

13. Установіть відповідність між датами та подіями Національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького.

А Облога Львова

Б битва під Батогом

В облога Збаража

Г облога Жванця

1 Червень—серпень 1649 р.;

2 липень 1651 р.;

3 травень 1652 р.;

4 вересень—жовтень 1648 р.;

5 вересень—грудень 1653 р.

IV. Установити хронологічну або логічну послідовність.

14. Розташуйте події Національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького у хронологічній послідовності.

А Смерть І. Золотаренка;

Б облога Замостя;

В перше українське посольство до Москви;

Г похід військ Хмельницького в Молдавію.

V. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю.

15. Запишіть прізвище козацького полковника, який у битві під Берестечком очолив українські війська. (Богун)

16. Запишіть термін, що означає війну народів колоніальних і залежних держав за своє національне звільнення або для захисту свого державного суверенітету, вільного і незалежного розвитку. (Національно-визвольна війна)

Відповіді