Усі уроки до курсу «Історія України». 8 клас

УРОК 19

Тема. Оцінювання знань за темою «Українські землі в першій половині XVII ст.»

І. Обрати одну правильну відповідь.

1. Позначте правильне твердження.

А Польща і Литва об’єдналися в єдину федеративну державу — Річ Посполиту за Берестейською унією;

Б автором книги «Опис України або області Королівства Польського» (1650) був Г. Л. де Боплан, іноземець, що керував будівництвом фортець, зокрема Козацької;

В Северин Наливайко разом зі своїм військом у 1596 р. зазнав поразки в урочищі Холодний Яр;

Г період із 1630 до 1640 рр. поляки називали часом «Золотого спокою».

2. Позначте прізвище діяча, який у 1620 р. очолив відновлену київську митрополію.

А З. Копистянський;

Б І. Борецький;

В М. Смотрицький;

Г М. Рогоза.

3. Позначте прізвище засновника Лаврської школи в Києві.

А П. Сагайдачний;

Б К.-В. Острозький;

В І. Борецький;

Г П. Могила.

4. Позначте прізвища діяча церкви, прихильника унії православної та римо-католицької церкви.

А І. Потій;

Б Г. Балабан;

В А. Торунь;

Г М. Копистянський.

5. Позначте факти, які стосуються розвитку культури України в другій половині XVI — першій половині XVII ст.

А «Граматика» М. Смотрицького вийшла друком у 1619 р. і протягом 200 років залишалася підручником церковнослов’янської мови;

Б перша вища слов’яно-греко-латинська школа була заснована у Львові;

В братські школи в Україні засновувалися єзуїтами;

Г найбільш відомою пам’яткою архітектури Києва другої половини XVI ст. є каплиця Кампіанів.

6. Позначте назву українського мандрівного театру, зображеного на ілюстрації, який розвинувся в першій половині XVII ст.

А Бондар;

Б вертеп;

В балаган;

Г містраль.

7. Позначте, якого року відбулось повстання на чолі з М. Жмайлом.

А 1625;

Б 1632;

В 1637;

Г 1638.

8. Позначте рік, коли сталася подія, відома під назвою «Тарасова ніч».

А 1628;

Б 1629;

В 1630;

Г 1631.

9. Позначте посаду П. Могили, яку він обійняв у 1632 р.

А Архімандрит Києво-Печерської лаври;

Б митрополит київський;

В глава Київського братства;

Г єпископ київський;

10. Позначте переможців у Цецорській битві.

А Козаки;

Б поляки;

В турки й татари;

Г росіяни.

11. Позначте сучасне місце розташування Хотинської фортеці.

А Чернівецька область;

Б Івано-Франківська область;

В Закарпатська область;

Г Львівська область.

12. Позначте цифру, що означає тривалість у роках повного курсу навчання у Києво-Могилянській академії.

А 9;

Б 10;

В 11;

Г 12;

13. Позначте, у ході якої війни (походу, битви, бою) Богдан Хмельницький потрапив у турецький полон, а його батько — Михайло Хмельницький — загинув.

А Цецорська битва 1620 р.;

Б Хотинська війна 1621 р.;

В повстання Жмайла 1625 р.;

Г повстання Трясила 1630 р.

II. Установити хронологічну або логічну послідовність.

14. Розташуйте книги XVI — першої половини XVII ст. у порядку їх виходу у світ.

А «Апостол» І. Федоровича ;

Б «Граматика словенська» Л. Зизанія;

В «Требник» П. Могили;

Г «Пересопницьке Євангеліє».

III. Установити відповідність, утворивши логічні пари.

15. Установіть відповідність між термінами та їхніми визначеннями.

А Інтермедія

Б ставропігія

В єзуїти

Г догмат

1 чернечий орден, покликаний боротися з єретиками;

2 побутова сценка розважального характеру в антракті релігійних драм;

3 соціально-політичний рух XVI — першої половини XVII ст. проти католицької церкви;

4 основні положення, що вважаються незаперечною істиною;

5 автономна православна церковна одиниця, яка підлягає юрисдикції патріарха.

16. Установіть відповідність між подіями та датами.

А Установлення в Речі Посполитій Григоріанського календаря

Б заснування Київського братства

В заснування у Львові Успенського братства

Г Берестейська унія

1 1603 р.;

2 1582 р.;

3 1615 р.;

4 1586 р.;

5 1596 р.

IV. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю.

17. Запишіть назву українського мандрівного театру, який розвинувся в першій половині XVII ст. (Вертеп)

Відповіді