Усі уроки до курсу «Історія України». 8 клас

УРОК 11

Тема. Оцінювання знань за темою «Українські землі в XVI ст.»

І. Обрати одну правильну відповідь.

1. Позначте рік укладання Люблінської унії.

А 1569 р.;

Б 1570 р;

В 1571 р.;

Г 1572 р.

2. Позначте назву багатогалузевого товарного феодального господарства в XVI ст., що ґрунтувалося на праці селян-кріпаків.

А Латифундія;

Б дворище;

В фільварок;

Г маєток;

3. Позначте документ, за яким у XVI ст. на українських землях було запроваджено кріпацтво.

А Привілей Казимира IV;

Б «Устав на волоки»;

В Третій Литовський статут;

Г Перший Литовський статут.

4. Позначте назву Запорозької Січі, із якою була пов’язана діяльність Михайла Дорошенка.

А Томаківська;

Б Чортомлицька;

В Кам’янська;

Г Базавлуцька.

5. Позначте назву корабля, зображеного на ілюстрації.

А Яструб;

Б сокіл;

В чайка;

Г голуб.

6. Позначте неправильну дату та подію.

А 1556 р. — спорудження Д. Вишневецьким оборонного замку на о. Мала Хортиця;

Б 1559 р. — походи Д. Вишневецького на Азов;

В 1563 р. — ув’язнення й страта Д. Вишневецького в Стамбулі;

Г 1574 р. — початок реєстрового козацтва.

7. Позначте посаду, що стосуються Запорозької Січі.

А Воєвода;

Б каштелян;

В бургомістр;

Г курінний.

8. Позначте правильне визначення терміна «корогва».

А Грошовий податок;

Б список козаків на службі в короля;

В грамота турецького султана;

Г прапор.

9. Позначте легендарне прізвисько керівника козаків. Під час битви він потрапив у полон і був переданий туркам. Три дні його жорстоко катували. Сулейман І був уражений стійкістю цієї людини.

А Кривоніс;

Б Байда;

В Чарторийський;

Г Небаба.

10. Позначте прізвище автора першого полемічного твору XVI ст.

А Й. Борецький;

Б І. Вишенський;

В М. Смотрицький;

Г З. Копистянський;

11. Позначте назву музичного інструмента, зображеного на ілюстрації.

А Ліра;

Б кобза;

В бандура;

Г скрипка.

12. Позначте рік і місто, де Біблію вперше було надруковано східнослов’янською книжною мовою.

А 1574 р., м. Львів;

Б 1578 р., м. Острог;

В 1579 р., м. Дермань;

Г 1581 р., м. Острог.

13. Позначте рік, коли у Львові був надрукований «Буквар» — підручник для навчання української грамоти.

А 1574 р.;

Б 1575 р.;

В 1576 р.;

Г 1577 р.

II. Установити відповідність, утворивши логічні пари.

14. Установіть відповідність між термінами та їхніми визначеннями:

А чинш

Б корогва

В реєстр

Г галера

1 прапор;

2 грошовий податок;

3 список козаків на службі в короля;

4 грамота турецького султана;

5 турецький корабель

III. Установити хронологічну або логічну послідовність.

15. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

А повстання під проводом К. Косинського;

Б похід козаків під проводом П. Сагайдачного на Кафу;

В похід І. Підкови на Молдову;

Г Хотинська війна

IV. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю.

16. Запишіть прізвисько керівника козаків, який організував першу Січ. Під час битви він потрапив у полон і був переданий туркам. Три дні його жорстоко катували. Сулейман І був уражений стійкістю цієї людини. (Байда)

Відповіді