Усі уроки до курсу «Історія України». 8 клас

Усі уроки до курсу «Історія України». 8 клас

Посібник підготовлено відповідно до Програми з історії України для 12-річної школи. Він містить добірки різноманітних документів до кожного уроку.

А коли під час уроку восьмикласники мають слухати не лише вчителя, а й мандрувати картою до далеких країн, виступати в ролі видатних історичних діячів, дізнаватися, чого навчали їх ровесників у XV—XVII ст., досліджувати таємниці історії, робити відкриття, — тоді, переконані, байдужих серед ваших учнів не буде. Саме такі уроки розробили автори посібника.

Для вчителів, методистів та студентів педагогічних навчальних закладів.

Тема 1. Українські землі в XVI ст.

Урок 1. Вступ

Урок 2. Українські землі в XVI ст.

Урок 3. Люблінська унія

Урок 4. Православні братства

Урок 5. Берестейська унія

Урок 6. Запорозька Січ

Урок 7. Українське козацтво наприкінці XVI ст.

Урок 8. Культура України XVI ст. Розвиток освіти

Урок 9. Розвиток українського мистецтва

Урок 10. Урок узагальнення та систематизації знань за темою «Українські землі в XVI ст.»

Урок 11. Оцінювання знань за темою «Українські землі в XVI ст.»

Тема 2. Українські землі в першій половині XVII ст.

Урок 12. Економічний розвиток українських земель у першій половині XVII ст.

Урок 13. Церковне життя після Берестейської унії

Урок 14. Гетьман Конашевич-Сагайдачний

Урок 15. Козацько-селянські повстання 20-30-х років XVII ст.

Урок 16. Українська культура першої половини XVII ст. Розвиток освіти та літератури

Урок 17. Українське мистецтво першої половини XVII ст.

Урок 18. Урок узагальнення та систематизації знань за темою «Українські землі в першій половині XVII ст.»

Урок 19. Оцінювання знань за темою «Українські землі в першій половині XVII ст.»

Тема 3. Початок національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. Відродження української держави

Урок 20. Передумови Національно-визвольної війни

Урок 21. Розгортання Національно-визвольної війни в 1648 — на поч. 1649 рр.

Урок 22. Воєнно-політичні події 1649-1651 рр.

Урок 23. Українська гетьманська держава

Урок 24. Воєнно-політичні події 1652-1653 рр.

Урок 25. Українська гетьманська держава в системі міжнародних відносин

Урок 26. Українсько-московський договір 1654 р. Воєнні дії в 1654-1655 рр.

Урок 27. Урок узагальнення та систематизації знань за темою «Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої середини XVII ст. Відродження Української держави»

Урок 28. Оцінювання знань за темою «Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої середини XVII ст. Відродження Української держави»

Тема 4. Українські землі в 60–80-х рр. XVII ст.

Урок 29. Воєнно-політичні події 1656-1657 рр.

Урок 30. Україна в роки правління гетьмана Івана Виговського

Урок 31. Від Переяславського договору 1659 р. до Андрусівського перемир’я

Урок 32. Гетьманщина в 60–80-х рр. XVII ст.

Урок 33. Політичний устрій Лівобережної Гетьманщини та Слобідської України в другій половині XVII ст.

Урок 34. Запорозька Січ

Урок 35. Господарське, церковне та культурне життя на українських землях в другій половині XVII ст.

Урок 36. Урок узагальнення та систематизації знань за темою «Українські землі в 60–80-х рр. XVII ст.»

Урок 37. Оцінювання знань за темою «Українські землі в 60–80-ті рр. XVII ст.»

Тема 5. Українські землі наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.

Урок 38. Гетьманщина наприкінці XVII — на початку XVIII ст.

Урок 39. Правобережна Україна наприкінці XVII — на початку XVIII ст.

Урок 40. Україна в подіях Північної війни

Урок 41. Становище в Україні після Полтавської битви

Урок 42. Україна від гетьманування Івана Скоропадського до Правління гетьманського уряду

Урок 43. Українська культура кінця XVII — першої половини XVIII ст.

Урок 44. Урок узагальнення та систематизації знань за темою «Українські землі наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.»

Урок 45. Оцінювання знань за темою «Українські землі наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.»

Тема 6. Українські землі в другій половині ХVІІІ ст.

Урок 46. Лівобережна Україна в другій половині XVIII ст.

Урок 47. Правобережжя в другій половині XVIII ст.

Урок 48. Західноукраїнські землі у другій половині XVIII ст.

Урок 49. Південна Україна та Запорозька Січ у другій половині XVIII ст.

Урок 50. Культура України другої половини XVIII ст.

Урок 51. Урок узагальнення та систематизації знань за темою «Українські землі в другій половині XVIII ст.»

Урок 52. Оцінювання знань за темою «Українські землі в другій половині XVIII ст.»