Усі уроки «Історія України». 7 клас

УРОК 4

ТЕМА. ЗМІЦНЕННЯ КИЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

ВАРІАНТ 1

Мета: продовжити вивчення процесу розвитку давньоруської держави в період князювання Ольги та Святослава, показавши реформаторську діяльність першої і військово-політичну — другого; розвивати вміння учнів працювати з історичною картою, давати характеристику історичним особам; продовжити роботу над розвитком уміння давати політичний аналіз; виховувати почуття історичного патріотизму, гордості за героїчне минуле нашої країни.

Опорні поняття: держава, економіка, соціальний стан, політика, феодальний устрій.

Обладнання: карта «Київська Русь IX—XI ст.», історичні таблиці на класній дошці.

ХІД УРОКУ

І. Організаційна частина уроку

Подальше викладення матеріалу відбувається за таблицею на С. 76—77.

II. Актуалізація знань учнів

Повторення понять та історичних процесів (понятійна розминка)

1) Що таке держава?

2) Чи може існувати цивілізований народ без держави?

3) Які завдання виконує вона в країні та за її межами? Як ви розумієте поняття «політика»?

4) Що таке економіка? З чого вона складається?

5) Як ви розумієте поняття «соціальні відносини»?

III. Засвоєння нового навчального матеріалу

1. Які чому з’явилася держава у східних слов’ян?

Зобразіть цей процес у вигляді графічно-логічного ланцюга (приклад заповнення — див. схеми 1, 2).

Схема 1

Схема 2

— Саме така держава ранньофеодального типу була створена наприкінці IX ст. На цей період припадає її зародження, а за часів князювання Ольги й Святослава держава розвивається й зміцнюється.

2. Життя та діяльність княгині Ольги (945—969 рр.)

Князь, роки

Внутрішня політика

Зовнішня політика

Ольга (945—964). Померла у 969 р.

• регент до повноліття Святослава

• прийняття християнства, налагодження дипломатичних зв’язків

• помста древлянам за Ігоря

• 961 р. — установлення дипломатичних відносин з Німецьким королівством

• установлення норми данини («уроків»), місць збору — «погостів»

• сприяння зростанню міжнародного авторитету Київської Русі

• окреслення державних володінь

• 965 р. — візит до Візантії, прийом імператором Костянтином Багрянородним

• «знамення»

• розбудування Києва

• фактичне ведення внутрішніх справ до 965 р.

Питання на активізацію пізнавальної діяльності учнів: за що княгиня Ольга була названа наймудрішою серед людей і визнана церквою Святою Рівноапостольною?

3. Діяльність князя Святослава Ігоровича

Князь, роки

Внутрішня політика

Зовнішня політика

Святослав (957-972). Загинув під час нападу печенігів

• зміцнення держави, захист від держав-сусідів

• 964 р. — похід на в’ятичів

* сприяння надходженню данини в державну казну

• розгром Хозарського каганату

• розчищення шляху руським купцям

• підкорення ясів, касогів (Північний Кавказ)

* поділ землі між синами

• приєднання Тмутаракані

• 967—968 рр. — Балканські походи

• підкорення Східної Болгарії

• 969 р. — утвердження в Болгарії

• 970 р. — оволодіння Македонією

• 970—971 рр. — війна з Візантією (підписання миру)

IV. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Закінчити в разі необхідності заповнення таблиць і схем.

ВАРІАНТ 2

Мета: сприяти засвоєнню знань про діяльність княгині Ольги та її сина Святослава; розвивати вміння працювати з історичною картою; виховувати інтерес до минулого свого народу.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина уроку

II. Актуалізація знань учнів

Робота з роздавальним матеріалом

Картка № 1

1. Назва «Русь» є скандинавською чи автохтонною за походженням?

2. Князь Аскольд належав до династії Києвичів чи Рюриковичів?

3. Як загинув князь Ігор?

4. Коли князював Олег?

Картка №2

1. Першу спробу запровадження християнства в Київській державі було здійснено князем ____ у ____ р.

2. Походи на Візантію здійснювали ____ .

3. Династія Рюриковичів почала правити у Києві з ____ р.

4. Ігор князював у ____ рр.

III. Викладення нового навчального матеріалу

У процесі опрацювання нового матеріалу заповнюється за допомогою вчителя таблиця (див. додаток).

1. Княгиня Ольга, її внутрішньополітичні реформи

Учитель. Після смерті Ігоря владу в Києві перебрала його вдова — княгиня Ольга. Ця постать є однією з найцікавіших в нашій середньовічній історії. Загадковим є її походження, оповите численними легендами й переказами. «Повість минулих літ» розповідає, що в 903 р. із Пскова молодому князю Ігореві привели дружину Ольгу. За однією церковною легендою, Ольга — дочка простого перевізника, за другою — дочка боярина, інші джерела повідомляють про князівське походження із Пскова ж таки, є відомості, що підтверджують її болгарське походження. В останні роки виникла ще одна гіпотеза: про норманське королівське походження Ольги. Існує також гіпотеза, що княгиня Ольга — дочка князя Олега, бо ім'я Ольга, Олег у скандинавських мовах означає «мудрий», «віщий», «святий».

Ольгу всім відомий Нестор-літописець порівнював з яскравою зорею, що передує сходу Сонця. Саме її православна церква канонізувала як Рівноапостольну, прилучивши до лику Святих. Цій уславленій в піснях жінці після стількох воєн вдалось зберігати спокій у країні та зміцнити її міжнародне становище.

Аналітична бесіда за запитаннями

1) Пригадайте, де, коли і за яких обставин загинув князь Ігор.

2) Що, на вашу думку, мала зробити княгиня Ольга по смерті чоловіка?

Узагальнюючи відповіді учнів на запитання, учитель підкреслює, що, ставши повновладною правителькою Київської держави, Ольга суворо помстилась древлянам за смерть свого чоловіка. Вона наказала розправитись з послами древлян, які прибули до Києва сватати її за свого князя Мала, спалити Іскоростень, знищити частину населення. Щоб запобігти новим заворушенням, вона змушена була провести реформи, в результаті яких було запроваджено фіксовані норми податків.

2. Спроби запровадження християнства

Учитель. Основу язичництва становило обожнення сил природи, вірування у надприродну силу речей і явищ природи, духів, що населяли світ і супроводжували людину від народження до смерті.

Вже в IX ст. серед русів почало поширюватися християнство. За князювання Олега християни зазнали переслідувань. Коли 911 р. руське посольство прибуло до Константинополя, імператор Лев прагнув доповнити мирний договір статтею про християнське віросповідання для Русі, як це було за Аскольда, але не мав успіху.

Ситуація змінилася після смерті Олега, коли київським князем став Ігор. Він був терпимий до християнства, хоч сам його не прийняв.

За Святослава на Русі поширилася тенденція нетерпимості щодо християнської ідеології, було зруйновано православні храми, розгромлено їхні громади. У поширенні християнства Святослав вбачав прагнення Візантійської імперії підкорити собі Русь. Святослав боровся з Візантією. Він не був прихильником її культури.

Коли престол посів син Святослава, Ярополк, язичницькі безчинства знову заступила віротерпимість.

3. Стосунки з сусідами

Колективна робота за підручником

Опрацювати матеріал підручника про міжнародну політику Ольги і дати відповідь на питання.

1) До якої країни здійснила подорож княгиня Ольга і з якою метою?

(Княгиня Ольга в 957 р. здійснила дипломатичну подорож до Константинополя й уклала новий договір з Візантією.)

2) 3 яким ще Київська Русь підтримувала дипломатичні відносини? (959 р. — княгиня вислала своє посольство до імператора Священної Римської імперії Оттона І.

961 р. — на Русь прибула місія Оттона І з метою прилучити Русь до римо-католицького світу, але успіху не мала.)

3) Покажіть ці країни на карті.

4. Князь Святослав

Колективна робота за завданнями

1) У цей час досяг повноліття і став (з 957 р.) великим Київським князем син Ольги та Ігоря. Розгадайте шараду і ви дізнаєтесь, як його звали.

Дні урочисті відомі

У перший склад ми візьмемо.

Почесне визнання свідомо

До них ми потім додамо.

Закреслим букву скраю

І князя всі впізнаєм.

(Святослав)

2) Прослухати вірш, занотувати, на кого ходив і з ким воював князь.

Один з учнів декламує вірш про князя Святослава.

Був це сміливий князь-вояка,

Все в таборі проживав

І ціле життя відважно

З ворогами воював.

Як на кого йшов війною,

То казав: «Іду на вас!»,

Ненадійно на ворога

Не нападав він ані раз.

Звоював він печенігів

І над Волгою хозар

І Болгарію побити

Кличе його грецький цар.

Але зле вчинив ти, князю,

Що у городі чужім

Ти осів собі й занедбав

Рідний Київ — батьків дім.

Ти сидиш у Переяславці,

А тим часом печеніг

Рідний Київ облягає —

Все валить собі до ніг.

Хоч побив ти печенігів,

Знов вертаєшся в чуже:

Грек згодився з болгарином —

Ждуть зі зрадою тебе.

Хоч помстив ти зраду греків

Й ворогів чимало вбив,

Мусив ти від переваги

Відступати з тих країв.

А встрінувши печенігів,

В лютім бою ти упав,

Ворог з черепа твойого

Медвино собі спивав.

Учитель узагальнює й доповнює відповіді учнів.

— Покажіть на карті країни та народи, з якими Святослав ходив проти хозар.

5. Похід проти Хозарії

Учитель. Головні свої зусилля Святослав спрямував ще за життя княгині Ольги на зовнішні справи. Літопис повідомляє, що в 964 р. Святослав почав похід на Оку і Волгу Він пройшов землю в'ятичів, розгромив володіння давніх союзників Хозарії — волзьких булгар та буртасів, а в 965 р. завдав удару Хозарському каганату, Північному Кавказу, де підпорядкував землі ясів і касогів, а на останньому етапі розгромив Саркел — Білу Вежу, одну із найбільших фортець Хозарії на Дону. Руси залишили тут не зруйнованим «лише лист на стеблі», повідомляли східні хроністи. Ця давня антируська фортеця була вщент зруйнована. Проте столиця каганату Ітиль і місто Хозаран залишилися, куди збіглося населення поруйнованих регіонів. Вочевидь, Святослав поставив Хозарію в залежність від Києва.

6. Балканські походи

Робота в групах

1-а група опрацьовує текст підручника: «Перший болгарський похід 968—969 рр.».

2-а група опрацьовує текст підручника: «Другий болгарський похід 970—971 рр.».

3-а група опрацьовує текст підручника: «Загибель Святослава».

4-а група звітує про виконану роботу, результати роботи заносить до таблиці.

Показати на карті напрям балканських походів та територію, яку приєднав Святослав до Київської Русі.

7. Внутрішня політика Святослава

2-а група звітує про внутрішню політику Святослава, яку він проводив у перерві між походами. Заповнюється відповідна колонка таблиці (див. додаток).

IV. Закріплення вивченого матеріалу

1. Визначте особу за описом.

Княгиня Ольга Завзято правити взялася,

Древлянам мститись поклялася

За те, що вкоротили віку

Й жорстоко вбили чоловіка.

Підступну думку загадала:

Щоб деревлянська запалала

Столиця. І дотла згоріла.

Їх край до себе долучила.

Княгиня хитрою вродилась,

У християнство охрестилась

І кумом цісаря зробила —

Свою державу укріпила.

2. Визначте, чим закінчились події.

1) За літописом, хозари прийшли до полян вимагати данини. Поляни послали як данину мечі. Хозарські старці побачили в цьому дурний знак. Чому?

(«У хазар шаблі були однолезові. У полян мечі були гострі з обох сторін. Старці передбачили, що слов’яни самі будуть брати данину з хозар та інших народів. Так і збулося», — завершує свою розповідь літописець.)

2) Підкоривши свавільних древлян і провівши державну реформу, Ольга вирушила до Царьграда, але пішла вона туди не воювати, а з місією миру, її приймав імператор Костянтин Багрянородний. Нестор описав цю зустріч під 955 роком. За літописом, Ольга дуже сподобалася імператору, він закохався в неї.

(Хитра княгини вимагала, щоб Костянтин спочатку охрестив її. Ольга стала хрещеною дочкою імператора, і він уже не міг вимагати від неї стати його дружиною.)

3) Старий воєвода Свенельд порадив князю Святославу повертатися суходолом на конях, а не йти по Дніпру через пороги, тому що там на нього чекали вороги — печеніги. Греки попередили їх, що Святослав повертається на Русь.

(Але князь не послухав поради і з військом він потрапив у засідку. Печенізький хан Куря зробив з черепа вбитого Святослава чашу і пив з неї на бенкетах.)

V. Підсумковий етап

Учитель підбиває підсумки уроку, оцінює діяльність учнів, визначає, чи була досягнута мета завдання — розуміння історичного значення діяльності княгині Ольги та князя Святослава. За необхідності доповнює відповіді учнів.

VI. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Скласти усну розповідь «Князь Святослав — "Олександр нашої давньої історії"».

Додаток

Князь

Роки правління

Діяльність

Ольга

945-957 рр.

Придушила повстання древлян.

Провела реформи: запроваджено фіксовані норми податку.

Відвідала Константинополь.

Обмін посольствами з Німецьким королівством.

961 р. посольство, очолюване єпископом Адальбертом, прибуло до Києва з метою поширення християнства, але його зустріли непривітно. Ця місія не мала успіху

Святослав І Хоробрий

957-972 рр.

965 р. завдав поразки Хозарському каганату.

Воював проти ясів і касогів, вдало воював з булгарами на середній Волзі. Ці походи мали велике значення для зміцнення Давньоруської держави і розвитку господарських відносин, бо відкривали купцям волзький торговельний шлях до східних країн, сприяли освоєнню Подоння, Приазов’я, Кубані. На Таманському півострові виникла велика руська колонія-князівство Тмуторокань.

968 р. — перший дунайський похід, на допомогу Візантії у війні з Болгарією. Розгромивши болгарське військо, зупинився у Переяславці на Дунаї, куди збирався перенести свою столицю.

Напад печенігів. Повернення Святослава.

Реформа системи державного правління: заміна племінних вождів у трьох найважливіших центрах на своїх синів: старшого, Ярополка, посадив у Києві, другого, Олега, в Овручі, у древлян, третього, Володимира, у Новгороді.

970 р. — другий дунайський похід. Візантія стала підтримувати болгар. Після перемоги Візантії у генеральній битві Святослав змушений погодитись на переговори і підписати мир:

• Святослав відмовився від завойованих земель у Подунав’ї;

• греки відпустили русів, забезпечивши русів провіантом.

972 р. — напад печенізького хана Курі, найнятого Візантією, на русичів. У бою Святослав загинув