Усі уроки «Історія України». 7 клас

УРОК 28

ТЕМА. ПОЧАТОК ПОЛЬСЬКОГО ТА ЛИТОВСЬКОГО ВОЛОДАРЮВАННЯ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

Мета: показати боротьбу Польщі, Угорщини та Литви за Галицько-Волинські землі, сформулювати уявлення про відмінності, які існували на українських землях, що перебували під владою Польщі та Литви, ознайомити з причинами, умовами та наслідками Кревської унії; розвивати вміння аналізувати, порівнювати й узагальнювати події; виховувати толерантне ставлення до політичних діячів, почуття патріотизму, готовність боронити свою землю від нападників.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: карта, атласи.

ХІД УРОКУ

I. Актуалізація опорних знань учнів

1. Хто правив Галицько-Волинською державою після смерті Андрія і Лева?

2. За яких обставин помер Юрій II Болеслав?

3. До яких наслідків призвів занепад Галицько-Волинської держави?

Учитель. Галицько-Волинська держава припинила існування, а з нею скінчився княжий період історії України, який тривав майже п'ять століть. В той самий час, коли Галицько-Волинська держава руйнувалась, її сусіди — Литва, Польща, Московська держава — зміцнилися й приступили до загарбання нових територій, у т. ч. на українських землях.

II. Повідомлення теми, мети і завдань уроку

План

1. Боротьба Польщі, Угорщини та Литви за землі Галицько-Волинської держави. Польська експансія на українській землі.

2. Входження Волині, Київщини, Чернігово-Сіверщини, Поділля до складу Литовської держави.

3. Кревська унія. Остаточне захоплення Польщею Галичини.

III. Сприймання та усвідомлення навчального матеріалу

Логічне завдання уроку

— Чим ви можете пояснити те, що Литва, яка за словами автора «Слова про загибель Руської землі» (XIII ст.), «з болота на світ показувалася», стала не тільки серйозним суперником українських земель, а й володарем їх значної частини? Свою думку обґрунтуйте методом «Прес».

Литовські племена напередодні об'єднання (робота з картою). Польща теж прагнула захопити українські землі. Перший похід Казимира III на Галичину (робота з картою). Правління в Галичині боярської верхівки на чолі з Д. Детьком.

Евристична бесіда

Чому бояри мали таку силу?

IV. Інтерактивна вправа

Робота в малих групах із метою набуття навичок спілкування та співпраці.

Групи по 4—6 чол. (сформувати 5 груп).

Розподіляються ролі в групі.

• Спікер (керівник)

• Секретар веде роботу групи.

• Посередник стежить за часом.

• Доповідач.

Робота з текстом підручника

Завдання групи №1. Яким чином і коли було розв'язано суперечку між Польщею та Угорщиною за Галицьку землю?

Завдання групи №2. Як змінилося становище українських земель під владою Польщі.

Завдання групи №3. Підтвердити або заперечити слова історика М. Антоновича: «Епоха Гедиміновичів була для України продовженням і дальшим розвитком князівського роду...»

Завдання групи №4. Які Українські землі увійшли до складу Литви наприкінці 70-х р. XIV ст.?

Завдання групи № 5. Назвіть причини, зміст і наслідки Кревської унії.

Опрацьовані питання учні висвітлюють перед іншими групами. Учні вчаться виділяти головне, занотовують ключові моменти. Ставлять одне одному перехресні запитання.

Кожна група в кінці робить висновок. Розв'язуємо методом «Прес» логічне завдання, поставлене на початку уроку:

Я вважаю, що...

Тому, що...

Наприклад...

Отже, (тому), я вважаю...

V. Підсумки уроку, повідомлення домашнього завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Підготувати повідомлення про князя Вітовта.

3. Виконати завдання на контурній карті.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.