Усі уроки «Історія України». 7 клас

УРОК 13

ТЕМА. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ НАПРИКІНЦІ X — У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XI ст.»

Мета: оцінити навчальні досягнення учнів у ході вивчення теми за допомогою тестів; перевірити вміння застосовувати отримані знання.

Тип уроку: перевірка знань.

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина уроку

Знайомство учнів із порядком проведення заліку.

II. Основна частина уроку

І рівень

1. Норманська теорія виникла у:

а) XI ст.;

б) XVIII ст.;

в) XIX ст.

2. Антський племінний союз розпався під ударами:

а) готів;

б) гунів;

в) аварів.

3. Кого автор «Повісті минулих літ» вважає засновником Києва:

а) Олега;

б) Рюрика;

в) Кия?

4. Князь Святослав воював з тунами.

а) Так;

б) ні.

5. Ярослав Мудрий був при владі у 1019—1054 рр.

а) Так;

б) ні.

6. Володимир Великий прийшов до влади:

а) 972 р.;

б) 980 р.;

в) 988 р.

II рівень

1. Із числа наведених східнослов'янських племен виберіть ті, що жили на території сучасної України в VII—IX ст.:

а) поляни;

б) деревляни;

в) кривичі;

г) словени;

д) радимичі;

е) дуліби;

ж) уличі;

з) тиверці.

2. Першими князями, що прийняли християнство у першій половині X ст., були Аскольд і Дір. Так чи ні?

3. Встановіть послідовність правління київських князів, записавши їх імена у відповідному порядку:

а) Ольга;

б) Володимир;

в) Ігор;

г) Олег;

д) Святослав;

е) Ярослав.

4. Встановіть відповідність між іменами київських князів та часом їх правління:

1) Ольга;

а) 882-912 рр.;

2) Володимир;

б) 912-945 рр.;

3) Ігор;

в) 945-957 рр.;

4) Олег

г) 980-1015 рр.

5. До наведених дат доберіть відповідні історичні події:

1) 980р.

2) 988 р.

3) 1036р.

4) 1054р.

6. Оберіть з числа наведених імен київських князів тих, що правили у II половині X століття:

а) Аскольд;

б) Олег;

в) Ігор;

г) Ольга;

д) Святослав;

е) Володимир;

ж) Ярослав.

III рівень

1. Розташуйте у хронологічному порядку наведені події.

1) Загибель князя Святослава у бою з печенігами.

2) Перша літописна згадка про заснування Києво-Печерського монастиря.

з) Розгром князем Святославом Хозарського каганату.

4) Хрещення Русі Володимиром Великим.

5) Завершення будівництва Десятинної церкви.

6) Прихід до влади княгині Ольги.

2. Із запропонованих цифр доберіть не менше чотирьох визначних дат і подій з історії Київської держави IX—X ст. (в разі необхідності можна використовувати двічі одну й ту саму цифру), прокоментувавши її.

1 2 6 7 8 9 0.

3. Назвіть сусідів Київської Русі, охарактеризувавши стосунки з ними.

4. Кому з київських князів належать наведені вислови й у зв'язку з чим вони були виголошені:

а) «Хай буде Київ матір'ю городам руським...»

б) «Тож не посоромимо землі Руської, а ляжемо тут кістьми. Бо мертві сорому не імуть».

в) «Якщо не з'явиться хто завтра на ріці — то мені той противником буде».

г) «Іду на Ви»?

5. З числа наведених подій виберіть ті, що характеризують діяльність Ярослава Мудрого:

а) успадкував владу від княгині Ольги;

б) розгромив Хозарський каганат;

в) був сином Володимира Великого;

г) заснував першу на Русі бібліотеку;

д) його донька Анна стала королевою Франції;

е) запровадив устави та уроки;

ж) за його наказом було збудовано Десятинну церкву;

3) за його наказом вперше було призначено митрополитом русина Іларіона.

6. Співвіднесіть імена язичеських богів та їх характеристики:

1) Перун;

а) бог отари та пастухів;

2) Радигость;

б) бог вітру;

3) Мокоша;

в) богиня води, що супроводжувала душу у чорну ніч;

4) Морена;

г) символ гостинності, покровитель купців;

5) Велес;

д) богиня жіночого рукоділля;

6) Стрибог

е) бог блискавки, бог війни

IV рівень

1. Назвіть країни, з якими Ярослав Мудрий мав династичні відносини, а також ті, з якими вів війни протягом свого правління.

2. Доповніть текст, вибравши правильну відповідь в дужках.

У V—IX ст. східні слов'яни були (християнами, мусульманами, язичниками). Релігійні обряди відправляли в (храмах, мечетях, капищах) і вшановували (Христа, Магомета, язичеських ідолів, що уособлювали сили природи). Першими серед київських князів охрестилися (Кий, Щек, Аскольд, Дір, Олег). Першим християнським храмом, збудованим у Києві, був храм (Святого Іллі, Десятинна церква, Софійський собор).

3. Продовжте розповідь, дайте назву вашій оповіді.

«І, коли Володимир прибув, повелів поскидати кумирів — тих порубати, а других вогню оддати...»

4. Назвіть наслідки, які мало для Київської Русі прийняття християнства.

Відповіді

I рівень

1. б). 2. в). 3. в). 4. б). 5. а). 6. б).

II рівень

1. а), б), е), з), ж). 2. «Ні». 3. г), в), а), д), б), е). 4. їв, 2г, 36, 4а. 6. г), Д), е).

III рівень

1. 6), 3), 1), 4), 5), 2). 4. а) Олег, б) Святослав, в) Володимир, г) Святослав. 5. в), г), д), з). 6. 1е, 2г, 3д, 4в, 5а, 6б.