Усі уроки до курсу «Правознавство. Практичний курс». 9 клас

УРОК 7

Тема. Тематичне оцінювання з теми «Правила і закони у суспільстві й твоєму житті»

Мета: узагальнити та проконтролювати знання з теми, перевірити сформованість вмінь пояснювати та розтлумачувати поняття (правило, право, закон конституція та ін.), описувати та оцінювати окремі правові положення та явища; перевірити, наскільки сформована свідома повага до права та закону.

Тип уроку: урок контролю та узагальнення знань.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Етап контролю і корекції знань, умінь та навичок

Тестові завдання

1. Система встановлених або санкціонованих державою загальнообов’язкових правил поведінки, які є юридичним регулятором суспільних відносин:

A) звичаї;

Б) традиції;

B) право;*

Г) мораль.

2. Укажіть, які з наведених ознак характеризують право:

A) формується одночасно з виникненням суспільства;*

Б) існує лише у свідомості людини;

B) має встановлену форму вираження;*

Г) регулює всі суспільні відносини.

3. Скільки є видів правопорушень за змістом?

A) Стільки ж, скільки і галузей права;*

Б) більше, ніж галузей права;

B) менше, ніж галузей права;

Г) види правопорушень з галузями права не пов’язані.

4. Що в перекладі означає слово «конституція»?

A) Устрій;*

Б) угода;

B) створення;

Г) договір.

5. Який із видів юридичної відповідальності указано неправильно?

A) Адміністративна;

Б) матеріальна;

B) дисциплінарна;

Г) міждержавна.*

6. Конституцію незалежної України було прийнято:

A) 1991 р.

Б) 1978 р.

B) 1990 р.

Г) 1996 р.*

7. Визначте види соціальної норми:

A) укладання договору позики;

Б) святкування Великодня;*

B) сватання перед весіллям;*

Г) неповага до старших.*

8. Згідно з Конституцією України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачено:

A) Конституцією України;*

Б) законами України;*

B) законами України та міжнародними договорами;

Г) міжнародними договорами.

9. Серед суб’єктів правовідносин розрізняють:

A) громадян;

Б) фізичних осіб;*

B) організації;

Г) юридичних осіб.*

10. У додержавний період роль регуляторів суспільних відносин виконували:

A) мораль;

Б) право;

B) звичаї;*

Г) традиції.

IV. Підсумки уроку

Рефлексія щодо вчасності та правильності виконаних завдань.

V. Домашнє завдання

Повторити вивчений матеріал, особливу увагу звернути на визначення ключових понять.