Усі уроки до курсу «Правознавство. Практичний курс». 9 клас

ФАКУЛЬТАТИВНІ ЗАНЯТТЯ

ЗАНЯТТЯ 1

Тема. Які права мені дійсно потрібні в школі?

Мета: опрацювати найважливіші нормативно-правові й міжнародні акти України, в яких ідеться про права дітей; продовжувати формувати вміння відстоювати свої переконання, досягати спільного рішення; набути навичок давати оцінку власним і чужим аргументам; виховувати в учнів активну громадянську позицію.

Обладнання: Конституція України, Конвенція про права дитини, Закон України «Про освіту».

ХІД ЗАНЯТТЯ

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Соціологічне опитування, проведене Молодіжною організацією взаємної підтримки та психологічної допомоги, показало, що зі 100 опитаних учнів 9-11-х класів тільки 15 вважають, що їхні права не порушуються, тоді як 84 школярі вважають, що їхні права порушуються майже щодня. Щоб захистити свої права, необхідно їх добре знати. Сьогоднішнє заняття допоможе вам краще зрозуміти свої права та свободи, сприятиме їх реалізації зараз і в майбутньому.

III. Навчальна діяльність школярів

Учитель. На попередньому занятті ви отримали завдання опрацювати II розділ Конституції України, закони про освіту, міжнародні документи, які стосуються дитини та її основних прав, скласти перелік прав дитини, які вона може реалізувати у школі.

(Перелік прав дітей, який підготували вдома учні, вчитель розміщує на дошці.)

Пропоную об’єднатися у трійки, проглянути цей перелік і визначити п’ять прав, які, на думку учнів, є найважливішими і поважаються як учнями, так і вчителями.

Перелік прав учнів:

 • на освіту, яка надається високопрофесійними вчителями;
 • відповідний рівень матеріально-технічної забезпеченості навчального процесу;
 • розвиток у школі своїх талантів і здібностей;
 • вибір профілю навчання;
 • участь у конкурсах, олімпіадах, конференціях з різних предметів;
 • отримання професійної допомоги працівників школи у разі потреби;
 • перескладання тематичних, семестрових, річних балів;
 • впливати на рішення вчителів, адміністрації школи, які безпосередньо стосуються учнів;
 • внесення пропозицій щодо питань організації та умов навчального процесу, відпочинку та побуту учнів;
 • збереження індивідуальності, повагу особистості, власний стиль поведінки та одягу;
 • захист від усіх форм фізичного і психічного насильства, образ та зловживань;
 • вільний час для розваг та власної творчості;
 • вільно висловлювати свої думки, відстоювати особисті переконання, шукати, отримувати й передавати інформацію різними способами;
 • обирати та бути обраними до органів шкільного самоврядування;
 • безпечні умови під час навчання і праці.

(Виступи представників груп.)

У ході дискусії учні мають обрати найважливіші права й запропонувати їх на обговорення для всього колективу школи (анкетування, проект Статуту школи).

IV. Підбиття підсумків навчальної діяльності

Учитель. Щоб жити у правовій державі, необхідно підвищувати правову культуру як власну, так і всього населення. Тільки тоді не порушуватимуться права і свободи людини у нашій державі. Ви повинні знати свої права та вміти їх реалізувати. Хай вашим девізом стануть слова Василя Стуса: «Знання ваших прав — ваша сила».

V. Домашнє завдання

Поміркуйте: чи завжди ви використовуєте права та виконуєте обов’язки учня? Від чого це залежить?