Усі уроки до курсу «Правознавство. Практичний курс». 9 клас

УРОК 34

Тема. Тематичне оцінювання з тем «Кримінальне та адміністративне право» та «Твоя подорож у світ юридичних професій»

Мета: оцінити знання учнів, отримані під час вивчення теми «Кримінальне та адміністративне право» та протягом року; закріпити вміння, яких набули учні протягом року; розповідати про окремі явища в галузі права й характеризувати їх, моделювати правові ситуації, оцінювати й розв’язувати правові проблеми; перевірити рівень свідомого ставлення учнів до сучасного права.

Тип уроку: урок контролю і корекції знань, умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Етап контролю і корекції знань, вмінь та навичок

1-й варіант

1. До наведеного визначення доберіть відповідне поняття.

Це винне діяння, що посягає на цінності, які охороняються адміністративним законом, і зумовлює адміністративну відповідальність:

A) адміністративний проступок;*

Б) дисциплінарний проступок;

B) злочин;

Г) адміністративне правопорушення.

2. Адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли:

A) 14-річного віку;

Б) 16-річного віку;*

B) 18-річного віку;

Г) 21-річного віку.

3. За порушення трудової дисципліни можуть бути застосовані такі стягнення:

A) догана;*

Б) зауваження;

B) звільнення;*

Г) зменшення посадового окладу;

Д) позбавлення премії.

4. Залежно від ступеня суспільної небезпеки закон розрізняє такі види злочинів:

A) проступок;

Б) легкі;

B) середньої тяжкості;*

Г) злочин проти людства;

Д) особливо тяжкі;*

Е) тяжкі;*

Ж) невеликої тяжкості.*

5. Склад злочину має місце за наявності таких елементів:

A) об’єктивні ознаки злочину і суб’єкт злочину;

Б) суспільна небезпека і карність діяння;

B) об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона;*

Г) винність, протиправність, карність і суб’єкт злочину.

6. Для осіб віком до 18 років на підприємствах встановлюються:

A) норми виробітку як для дорослих;

Б) занижені норми виробітку;*

B) завищені норми виробітку.

7. Обмежена цивільна, повна адміністративна та кримінальна відповідальність настає у:

A) 14 років;

Б) 15 років;

B) 16 років;*

Г) 18 років.

8. Часткова кримінальна відповідальність настає:

A) до 14 років;

Б) в 14 років;*

B) в 15 років;

Г) в 16 років.

9. Неповнолітніми є особи, які не досягли:

A) 14 років;

Б) 16 років;

B) 17 років;

Г) 18 років.*

10. Трудова дієздатність настає з:

A) 14 років;

Б) 15 років;

B) 16 років;*

Г) 18 років.

2-й варіант

Перевірка знань, які отримали учні протягом року.

Клас розподіляється на п’ять груп.

Гра «Хто перший»

Вчитель ставить 12 запитань. Відповідає та група, яка першою підніме руку (група не має право піднімати руку до слів «час пішов»). Та, що припустилась фальстарту, не має право відповідати на запитання. Час на роздум — 30 секунд, якщо відповідь неправильна, право відповідати переходить іншим групам, які не мають часу для повторного обговорення. За кожну відповідь команда отримує 1 бал.

1. Певне положення, в якому відображено взірець діяльності або поведінки людини. (Правило)

2. Загальнообов’язкові, найбільш важливі та необхідні норми соціальної поведінки. (Правові норми)

3. Сукупність взаємопов’язаних загальнообов’язкових норм поведінки, що встановлюються, гарантуються та охороняються державою з метою регулювання відносин у суспільстві. (Право)

4. Правила, що врегульовують відносини між людьми у певній сфері життя (в сім’ї, під час навчання, на роботі), називаються ____ (галузі права)

5. Документи, які містять правові норми і приймаються органами законодавчої влади. (Закони)

6. Закон, в якому закріплені основні права, свободи та обов’язки громадян, основи державного ладу, основи будови держави, прийнятий окремо визначеним способом, що має найвищу юридичну силу. (Конституція)

7. Конституція України була прийнята (28 червня 1996 р.)

8. Поведінка, що відповідає чинним законам та нормам права. (Правомірна)

9. Відповідальність за скоєне правопорушення згідно з чинним законодавством. (Юридична відповідальність)

10. Можливість людини мати певні матеріальні, соціальні та духовні блага, які необхідні їй для нормального існування і розвитку. (Права людини)

11. Людська істота віком до 18 років. (Дитина)

12. Правовий зв’язок громадянина з державою. (Громадянство)

3-й варіант

Гра «Юридична консультація»

Вчитель пропонує групам на вибір картки, кожна з яких містить ситуативну задачу, за якою необхідно дати пояснення (юридичну консультацію).

Повна відповідь оцінюється в 5 балів. Додаткові 1-3 бали група може отримати, доповнивши чи виправивши відповідь основного доповідача.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.