Усі уроки до курсу «Правознавство. Практичний курс». 9 клас

Розділ 1. ПРАВИЛА І ЗАКОНИ У СУСПІЛЬСТВІ Й ТВОЄМУ ЖИТТІ

УРОК 2

Тема. Що таке правила та як вони виникають

Мета: пояснити учням, що таке правила, ознайомити їх із процесом виникнення правил у суспільстві: на різноманітних прикладах з практичного життя довести, як ці правила діють; формувати правильне ставлення учнів до правил співжиття людей та необхідності їх дотримання.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: Декларація прав людини, мультимедійне обладнання, електронна презентація.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Значним прогресом у розвитку світового суспільства в XX ст. стало розуміння цінності людської особистості, її гідності, честі. Це сприяло усвідомленню необхідності забезпечити хоча б мінімальні гарантії існування та вільного розвитку індивідуума. Практичним вираженням цього є прагнення всієї світової спільноти визначити загальнолюдський мінімум прав і свобод, який був би забезпечений кожній людині й в кожній країні. Перед вами важливий міжнародний документ — Декларація прав людини. Відкрийте її та прочитайте першу статтю.

Робота з документом

Учні вголос читають і коментують статті Декларації прав людини.

Запитання

1. Як ви розумієте вислів, що «Всі люди народжуються вільними та рівними у своїх правах»?

2. А чи завжди так було? Свою відповідь доведіть прикладами з історії людства.

Учитель. Коли ми згадуємо про випадки порушень прав людини в минулому чи сьогодні, ми говоримо, перш за все, про невисокий рівень правової культури людей, а саме — про негативне ставлення людини до права. У минулому такі порушення траплялися набагато частіше, бо не було ще власне понять «право», «правило», «закон». Проте, як виникли ці поняття, як сучасна людина дійшла розуміння і необхідності в них, ми дізнаємось на сьогоднішньому уроці.

Запитання і завдання

1. Що вивчає предмет «Практичне право»?

2. Чому необхідно знати свої права та обов’язки?

3. Наведіть приклади з життя, де вам їх необхідно застосовувати.

III. Вивчення нового матеріалу

«Подорож у часі» (за електронною презентацією)

Клас поділяється на групи: «спостерігачі» та «експерти». На слайдах представлено «картинки з життя» людей певної епохи. «Спостерігачі» коментують побачене. Висловлюють своє враження, свою думку. «Експерти» дають відповіді на запитання, доповнюють висловлювання «спостерігачів», роблять висновок про правильність суджень.

Слайд 1. Доісторичні часи. Життя первісної людини

  • За якими правилами жили первісні люди, якими законами користувалися? (Учні розповідають, використовуючи знання, отримані під час вивчення курсу історії)

Слайд 2. Перші в історії держави

1. Чому люди об’єдналися?

2. Що стало причиною появи перших держав?

3. Чи потрібні були тут правила? Які? Наведіть приклади.

Слайд 3. Феодальний лад. Капіталізм

1. Як змінюються правила життя людей в ці часи?

2. Що впливає на формування правил, норм, законів?

Слайд 4. Сучасне суспільство

1. Порівняйте сучасні правила та норми суспільного життя.

2. Які спільні та відмінні ознаки ви знаходите в сучасному світі?

Учитель. Люди протягом свого існування завжди прагнули організувати, упорядкувати, врегулювати своє життя. Тому вони постійно вигадували якісь правила, бо без них порядку не має. Так уявляла собі первісна людина, так мислить сьогодні наш сучасник.

Яку б сферу нашої життєдіяльності ви не взяли, завжди там існують якісь правила. Вони бувають досить прості й зручні для виконання, а інколи — складні, незрозумілі, тому їх важко виконати. Кожна людина обирає для себе: чи діяти за правилами, чи їх порушувати. Але, співіснуючи між людей, жоден із нас не може відмовитися навіть від найбільш простих правил. Назвіть їх. (Відповіді учнів) А які ще правила ви знаєте? Де вони використовуються?

Словарно-тематична робота

Учні визначають сутність понять, записують їх у зошити, наводять приклади.

Правило — це вираження за певних умов дозволу чи вимоги здійснити або утриматися від здійснення якогось вчинку (мається на увазі певна діяльність чи бездіяльність). Такі правила називають відповідно дозволами чи вимогами (наказами). Це так звані прості правила. З низки простих правил складаються більш складні та структуровані. Правила вивчаються в будь-якій сфері наукового знання. Існує спеціальна наука, яка вивчає самі правила, — деонтична логіка (нормативна логіка).

Доберіть синоніми до слова «правило»: закон, початок, норма, принцип, положення, статут, постанова, звичай, традиція.

Дидактична гра «Однокорінні слова»

Учням пропонується навести приклади однокорінних слів до слова «право» і виявити спільний корінь. Мета — вийти на слово «правило».

Практична робота

Форма роботи — «Акваріум».

Учні центрального кола обговорюють правила для нової, щойно вигаданої гри. Учні зовнішнього кола спостерігають, потім коментують та аналізують побачене.

Учитель. Зараз ви на власному прикладі переконалися, як важко розробити правила, але ще важче їх дотримуватися, особливо коли йдеться про правила життя й співжиття людей в суспільстві.

Робота з документом

Прочитати статті Декларації прав людини. Знайти, що є в них спільного із загальнолюдськими правилами і нормами.

IV. Рефлексія

Бесіда

1. Як ви зрозуміли, що таке «правило»?

2. Чому в суспільстві виникають правила? Навіщо вони потрібні?

3. Як в історичному просторі та часі змінювалися правила життя людини?

4. Чи важко розробляти «власні» правила? На що при цьому необхідно звертати увагу?

5. Як вважаєте, чи можна жити в суспільстві та не виконувати правила проживання в ньому? Чому? Аргументуйте свою точку зору.

Учитель. Дотримання правил — це одна з важливіших рис людини. Саме вона надає їй можливість відчувати все цінне та позитивне, що є у світі. Вона формує правову поведінку людини. Зараз важко уявити, що у світі раптом зникнуть всі правила та норми, закони та звичаї. Тому сподіваюсь, що у майбутньому вам, теперішнім учням, доведеться будувати справжню правову державу, в якій ви почуватиметесь не безправними «гвинтиками» чи внутрішніми емігрантами, а повноправними й активними громадянами. Це процес поступовий, нелегкий, бо саме так відбувалося осмислення усього дійсно цінного та величного в духовному поступі людства.

На наших заняттях ми поступово формуємо особисту правову культуру.

V. Домашнє завдання

1. Вивчити нові поняття, вміти застосовувати їх при аналізі життєвих та історичних ситуацій.

2. Написати мініатюру «Мої правила життя».Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.