Усі уроки до курсу «Правознавство. Практичний курс». 9 клас

УРОК 26

Тема. Тематичне оцінювання з тем «Закони в житті твоєї сім’ї» та «Твої права у трудових відносинах»

Мета: узагальнити та перевірити засвоєння матеріалу теми; перевити рівень засвоєння та розвитку вмінь пояснювати поняття, пов’язані з цивільним, трудовим та сімейним правом; розв’язувати ситуації, що відбуваються в сімейних, трудових та цивільних відносинах, використовуючи законодавчі акти; формувати правову культуру у сфері цивільних, сімейних та трудових відносин.

Тип уроку: урок контролю й корекції знань, вмінь та навичок.

ХІД УРОКУ

1-й варіант. Захист проектів

Теми проектів:

1. Ти і цивільно-правові відносини.

2. Закони в житті твоєї сім’ї.

3. Твої права у трудових відносинах.

2-й варіант. Тестові завідання

1. Укажіть, яка форма заповіту вимагається законодавством України:

A) усна;

Б) письмова;

B) письмова нотаріальна;*

Г) письмова за допомогою комп’ютерного набору.

2. Із наведеного переліку фізичних осіб оберіть тих, які, згідно із законодавством України, можуть бути суб’єктами підприємницької діяльності:

A) юридичні особи;*

Б) тільки громадяни України;

B) усі фізичні особи без обмежень;

Г) фізичні особи, не обмежені законом у правоздатності або дієздатності.

3. Із наведеного переліку юридичних фактів оберіть ті, що є предметом цивільного права:

A) купівля машини;*

Б) крадіжка мотоциклу;

B) купівля квартири;*

Г) оренда приміщення.*

4. У якому віці особа має право самостійно розпоряджатися своїм заробітком та іншими доходами?

A) після 18 років;

Б) після 15 років;

B) після 12 років;

Г) після 14 років.*

5. Предметом цивільного права є:

A) соціальні відносини;

Б) правові відносини;

B) майнові відносини;*

Г) особисті немайнові.*

6. Угоди від імені неповнолітніх осіб до 15 років та в їх інтересах учиняють:

A) органи опіки та піклування;

Б) нотаріус;

B) батьки (усиновлювачі);*

Г) піклувальники.

7. Учасники цивільних правовідносин називаються:

A) підприємцями;

Б) об’єктами;

B) представниками;

Г) суб’єктами.*

8. За законом до спадкоємців першої черги належать:

A) рідні дядько та тітка;

Б) утриманці та діти спадкодавця;

B) батьки, діти та чоловік (дружина) спадкодавця;*

Г) брати та сестри спадкодавця.

9. Який шлюбний вік встановлено законодавством України?

A) 17 років для жінок і 18 років для чоловіків;*

Б) 16 і 16 років відповідно;

B) 21 і 21 років відповідно;

Г) 18 і 17 років відповідно.

10. Як називається прийняття в сім’ю особи на правах сина та дочки, що здійснене на підставі рішення суду?

A) Піклування;

Б) усиновлення;*

B) патронат;

Г) опіка.

III. Підбиття підсумків

Залежно від форми уроку вчитель разом з класом оцінює або якість проектів, або результати тестів та роботи із ситуативними задачами.

IV. Домашнє завдання

Повторити теми: «Галузі права, правопорушення та юридична відповідальність».