Усі уроки до курсу «Правознавство. Практичний курс». 9 клас

УРОК 21

Тема. Взаємні права та обов’язки батьків і дітей

Мета: дати уявлення про права та обов’язки у взаєминах дітей та батьків; розуміти права та обов’язки батьків і дітей, наводити приклади окремих прав батьків і дітей; моделювати та розв’язувати правові ситуації, пов’язані з правами та обов’язками батьків і дітей; формувати свідоме ставлення до взаємних прав і обов’язків батьків і дітей.

Тип уроку: комбінований.

Форма проведення: урок з використанням мультимедійних технологій.

Обладнання: мультимедійне обладнання, електронна презентація.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація знань учнів

1. Читання та коментар творів-роздумів.

2. Захист проектів — електронних презентацій «Знайомтесь, ми — ...».

III. Вивчення нового матеріалу

Інтерактивна розповідь учителя

Взаємні права та обов’язки дітей та батьків ґрунтуються на походженні дитини від них. Документом, що засвідчує походження дитини, є Свідоцтво про народження.

Завдання

Опрацюйте Ст. 122, 125-128, 141, 142 Сімейного кодексу і дайте відповіді на такі запитання.

1. Яким чином визначається походження дитини, батьки якої перебувають у шлюбі?

2. Як визначається походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі?

3. Яким є основний принцип щодо прав та обов’язків батьків по відношенню до дітей і дітей по відношенню до батьків?

Учитель. Взаємні права дітей та батьків можуть мати особистий немайновий та майновий характер.

Завдання

Опрацюйте розділ 13 Сімейного кодексу, складіть таблицю «Особисті немайнові права та обов’язки дітей та батьків» та на її основі розв’яжіть ситуативні задачі.

Батьки

Діти

Права

Обов’язки

Права

Обов’язки

IV. Розв’язання правових задач на закріплення знань

Робота в групах

Клас розподіляється на групи. Кожна з груп отримує ситуативну задачу, що стосується питання майнових обов’язків дітей та батьків та питання утримання й розв’язує її, використовуючи положення Розділу 14 і 15 Сімейного кодексу.

V. Підсумки уроку

Бесіда

1. Коли виникають права та обов’язки дітей та батьків?

2. На які групи вони розподіляються?

3. Чому права та обов’язки дітей та батьків мають взаємний характер?

VI. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Написати твір-роздум «Чому важливе взаємне дотримання прав та обов’язків дітей та батьків?».

3. За матеріалами ЗМІ підібрати приклади, пов’язані із взаємними правами членів сім’ї.